qeLen qiden ßeni yoRmaz ßiTen biŞey ßana k0ymaz...!


Şimdi qitSem k0ymaz ki...kaLsam neye yaRaR ki...saNa aŞk hiç yakıŞmadı...ßen yakıŞtıRamam ki...


aŞk nasıL iki kiŞiLiq qöz qöRe qöRe deLiLik...hani hayaT müŞteRekti üzünTü nie Teq kiŞiLiq..?


Ne unuTacaq kadaR nefRet eTTim...nede hatıRLıycak kadaR ç0q sevdim


SiLmeye çaLıştıkça daHa ç0q akLımdaSn...!!


qeLdiin zaman b0şLuq doLduRan deıL..qiTTiqin zaman yeRi doLduRuLmayan oL..!!


İstisna ßenSem Kaide ßozuLuR...


unuTTum dedim yaLan ! asLında hiç çıKmaz akLımdan ! !


Sen düŞünüRsün ßen uyquLaRım iŞte faRkımız ßu


Kendimi sıRadan ßi saaT oLaRaq qöRüoRm ...zaManın kendiSym sadece qeçioRm...


' haLa ßenimLe oLmana Rağmen ßaŞtan beRi yaLnızım ' ....


Söz veRmeq q*t veRmeye ßenzemeS...


ßana Hava atıcakSın die Kendini kaSma damaRındaki kaNın biLe ßana haSta...


Sevdim Seni nedenSiz...sevmedin ßeni ******** ama biz kaLdıRdıımz q*tü indiRmesinide biLiRiz..!!


ŞüpheciLiiimin seßeßi inSanLaR..ya da inSan oLup inSanLıq dıŞı RoL yapanLaR !


Seni taRtaR öLçeRim..Hafif qeLiRsen yoL veRiRim...ama ağıR ßaSaRsan kaLßimi...!


değeRsizLiine veRdiim değeRden uTanıoRm...


kapRisLeRini daHa ne kadaR çekicem..? demeq daLqa qeçTin qüLmekTen öLücem...ßen Seni hiç sevemdim peKi ßuna ne dicen...??


vaRLıığm hiSSediLmeye ßiLiR ama...y0kLuğm k0yaR...
__________________

komiK ♥
▀▄▀▄ deLii ♥
▀▄▀▄▀▄ara sıra geRi ♥
▀▄▀▄▀▄▀▄Hayatın TaDınDayım♥
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄ ÇoK akıLLı*ymm ♥
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄kopuKk ♥ xD
▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀- - - -ara araDa somurduKK -♥
ÖpüLdüqü yerden kanaR a$k...
Acı siyahtıR oysa,kanaR we boyaR gözLerinİ
GüLÜ$Lerimi tehLiye et ey Panos!
Cezasını çekmedİm Mi??!

sħЄqЄг вis'ħЄ.sħЄгіи вis^ħЄ.мΆиγak вis'ħЄ.ƒéиa вis^ħЄ.γǾq вőLé вis^ħЄ
aşкLaяıη hєpSi uSüLSüz. düηγa ćєηaвєт quSüLSüz.
aydınlıın hapsolduu karanlıında ösgür bırakıldıı yerde son çırpınışları ruhumun..
ßέηi †aηЯidaη qέLέη мέsajLaЯLa iKηa έ†мέyέ caLi$мa !.. KέηDi i$LέDiqiη quηahLaЯLa ßέηi su¢LuyoЯsuη...ßeLki de heR yoLun sonu saNa döNmeKk..!!yok evLerimde aşk,,Sevmek ßana yaSak . . yine ßak ruhum eRiyip gidiyoR yavaş yavaş. .hanqi rüzqaR aTTı seNi niYe döNdüN ki qeRii..
ŞéкéяLî ЧâLâηLâяiмiz ωâяdi Єη Çøк ßîявîяîмîzé SőγLéмéγi Séωéяdîк яøL γâpмâγi Séωéяdîк hîς 0γuηćâqiмiz Чøктu... Séη ßéηiмLé 0γηâяdiη,ßéη qőzγâşLâяiмLâ..!ßiLdikLeRinin ßiLqisizLiqiNdesiN ki siLmek isTedikLeRinin defteRindeN zateN siLiksiNn..!!.. . . Kötü in$anLarLa tanı$ma Sene$i . . .
iYi oLmak koLaydıR zoR oLan adiL oLanDıR..!!kaCıoRm i$te heR$eydeN kaCıoRm i$te seNdeN we ßendeN..!!kaiDeni ßozaßiLeceK teK isTisnayıMm..!!sen ßiraz saßret qeRisi qeLir pe$inden saaDet..!!dı$ qöRünü$e öneM weRmem rontqeN fiLmi cekTiRip qeLinNkiMi dikenLi qüLLeRin we kiMi saHte sesLeriN kaRanLık heR saTıRda sayFaLaR yaKıLmı$ hisLeRimMm..!!susMak qeRekiR ßazen i$de tam da qeRekeN zaManda susuyoRum aRtık..çünKü susMa sıRası aRtık ßenDe..!!ya yaLan oLuRsn dünYamda.. yaDa tek qeRcek yaPaRım taPaRm saNa..kimLeR qeCeRken icimDen biR seN waRdn meLekLeRi imRendiRen..!!ßen 1 keZ seweNLeRdenim öLümsüz biR a$k aRıoRmm..!!seN yanımda..aMa ßen hasRetLeRde..söyLeyeMem derdiMi isteSende..anLasaNa kadeRim eLLeRinde..sus yüReqim söLeme..!!ßeniM hayaTımdaki heR$ey çabuK ßiTTi..tıpKı seNin ßenden qiDi$in qißi..!!seWme ßenden ßa$kasını Razı deqiLsen öLüme..!!a$ktıR öLümden güseL oLan..ßak we göR ya$am dü$LeRdediR..!!hicßi zaMan çıkTıığın kapıyı hızLı çaRpma..qeRi dönMek isteYeßiLirsiN..!!heR sefeRinde iciMde ßuLuorSam seNi elßet waR bi seßeßi..!!seNsiz oLamadı anLadım qeC oLsada..!!qeCeyi qöRmemi$ qüNdüZe aLdanmı$ biR $ehiRde aRtık biR kabuSum waR beNimde..!aRtıK ßenden peSs..seN bu a$kın biLetini isteDiqiN kaDaR keSs..!!haYat baSittiR seciMini yaPaRsn we aRkana bakMassın..!!ßen tüKüRdüqüMü yaLasaYdım $u aNda yanıMda choK köpeK oLuRdu..!!ba$ beLası oLduuMu dü$ünenLeR daHa bi$eY qöRemediLeR..!!Ha Ha Ha..i$te hayaTım ßöLe ßo$ ßiR kahKaha..!!ewweLim seN oLdun ahiRim sensiN..!!ßa$ka tüRLü ßi$ey ßu yaLnıZ seNi isTeYen..!!öyLe ßiR dü$e daLdım ki..1 ßaktıM ki saHiden ßen.. neYim ekSik neYim fazLa demedeN oLduqu qißi seweN..!!ne KadaR umuRsadıqıNızı ßiLmezLeRse..ne KadaR ßiLdiqiNizi umuRsamazLaR..!![anLayaNa]kaDeRimi çizDim eLLeRimLe haYat feLsefem biR biLmece..!seNi seWmek ißadetiM ama $u sıRaLaR cenaßetim..!!KenDimi KapaDım ßi oDaya ßitti aKsiyonLaRım seN yoKKen yaNımDa DuRuR hayaTa DaiR foNksiyoNLaRım..!!heR qeceN aNın soNunda haLa aLı$amadım yokLuquNa..!!her$ey ßenden öNce ßen seNden sonRayım..!!hayaTTa ßi inSana hak etTiqinDen fazLa deqeR choK qeLio..aMa ßenim a$kım heR$eyi hak edio..!!1 choK sıkıLdım..2 neyDi ya unuttuM
benDen sizLeRe nickLeR .... siziN kadaR qsL deqL nickLeRim ama oLsuN xP


Bildiklerimden eminim, yaptıklarıma kefilim, gidenlerime vedayım, gelenlerime mihîrim. ...


> hep şüpheLi tipLerdik, görüp yoLunuzu değiştirdiğiNiz kişiLer bizLerdik!:


ßendeki aSkLaR pc baSınDa biteR...


SévDiq my taM séveRiz,isteR eRqeqFadma isteR haNımeFenDiyiz,beqeneN ßöyLe beqeNsiN,beqeNmeyeNi deFteRdeN siLeRiz...


Yürüdüğüm Yolların Sonsuzluqunu Görébiliyorum én Sonunda Hérşéyi Anladım Güzél Günléri Gördüm Gözlériné Baktıqımda..


Unut beni unuttugum qibi senii


qeLiceqseN yaNıma yüReqDen qeL


ßizDeqi viTes 8 iLeRi qeRi yOq aRkamıza baqmayız cüNqü qeRide kaLanLaRı hatıRLamayızZz...


iCimDe yasaTTıqım cOcuquN dizLeRini kaNattı haYat...


qeLene qiDene eyvaLLahım qeLmishiNe qecmiSine siqDiR ceKesim vaR..


ßen soN söZümü söLersem eĞer Ger! döNü$ü yokTur seN!N gißi $erefsizLerede kahpeLer çoktuR..!


Yüxeq dozZdhaa ashq aLıbb burdhaa mudLuee öLseqq yhaa


kaLdıRım tasLaRınDa aDım seRseRy dié qeceR o seRseRy sheniN iciN caNınDan vazqeceR...


HayaTa qüLümseiN..maKsaT poLyaNacıLıq deqL..HayaTa qıcıkLıq oLsuN


ĐeFoLup ĠidéßiLécéğİm bi’yer war mı ßiLdiğiй ¿?-


ѕєη çιƒтℓιктє αт тıмαя є∂єякєη, вιz ιηѕαη тıмαя є∂ιуσя∂υк
deRindeim çoq deRindeİm . . çoqh kaRanLıqh ßu ßéN Miyimm ?dIşImda kahkahaLaRdan ßi suRet! İçİmde kaN aqLayaN ßi veLed x(


çoqh sefioRum hEmde çoqh tAm kaLßimé qELdi ok deLisiim o canIna yaNdıqımIn vuRquNuum haßéRi yoqh ..


ßeni ßu oyunLarLa yıkamazsIn ya ßiRaz daha çaLı$ yada acI çeKmeye aLı$ !


ßeLki qideceq dİe ßaşLaRsan hİç biRşey aLamazsIn ßu haYattaN.


ßisde böLe qüseLim ya kaßuLLeniR ßuRda kaLırsIn yaDa aRqanI döneR yoL aLırsıN . .


ßu kadar kaLpsiz oLamazsın.. ama YanLış YoLdasın. .


düNyada eşİmİs benseRimİs yoqh ama beNsemee çaLışan esiqh çoqH ( apuhahaha )


ne ßekaR ne iLişqiDee ßu aRaLaR saDece gaRiq ßiR çeLişkiDe xPP
kRaLiçeye kRaL oLacağıNa qiTTin kaŞaRa pezeveNq oLdun - hiç umRumda değiLsin haqeDDiğiN yeRi buLdun.LütFeN YeRLeRe TüKüRMeYiNiZ TüküReCeK O KaDaR SuRat VaRKeNe. ( azuHaha )


ßana öyLe ßir $ey yaptınki dostLarlm ßiLe ßana qüLdü,Sana öyLe ßir $ey yapacamki dü$manLarin ßiLe ağLıyacaq.


baNa buLaşma kaLbini kıRaRım - üsdüMe qeLme düNyayI yakaRım - bu sefqi saNa çoq qeLdi - buNdan böyLe uzaq oLaLım.


saNa canImdan caN veRdim daha n'pıcaKtım.bizi yaRataN duRurKen saNamı tapıcaqDım.


Umduğunu deiL.! ßuLduğunu GötürecekSin..!


birR çıqLıqK buLsamM ! hiç sSusmayanN , yaDa biR cümLe beniİ anLatanN !


vaRLıımı hissEtmeeNe yoqLuumda koymasIn.

nefRetime biLe layıqh diiLsin biLirmisiN ?daHa boyun bi Karı$ oTur dErsini çaLı$ kıZ pE$inde Ko$acağına AdaM oLmaya çaLı$hayaT biR tiyatRo dediLer baNa biR roL verdiLer - eN acIsI bNmkiYdi - " öNce seF soNRa teRk eTh dediLer :/aşqh bi toBa benseRR öNce teqmeİ basaRsIn soNRa peşİnden koşaRsInELime $işeyi aLınca qelİr yanıma Dost biLdiklerRİm ,$işe dibe vuRunca çekeR qider ..Geçmi$ini Z*ktikLeRim.terK ediLmek ßedawa - ßizi Satanı bis bele$e weriyoz ama


Demek ben suçluyum bir tek sen haklı.. Ben zalim bir düşman sense zavallı..En güzeli alıp beni asmalı !^o)


Aşk Bir eLma şekeridir.. Şekerini yersin ve elinde SAPI kalır ! ,


…Laf olsun diye konuşmuyorum konuşuyorum laf oluyor!!!……


GeLen Ne GeTiRdi Ki GiDeN Ne GöTüRSüN BeN HaYaTıMDaN MeMNuNuM BeNi SevMeyEn öLsüN..!!


FaLaNn…FiLaNn…aRtkk HheRseyy aNtii yaLnN


__________________