ßéN aşkı unuDdm ayLrr önJéé….kirLénéN kLßimi yıqaDhm az öNcéé…
yaLnızlıK acı vrMzz 0ldu..qéLécqq bénM ichn séFrbr 0lduğ..
HayL kahraManm düHn öLdüğ..süPrmén y0qmu$$...
0Nah sarıLnca hissédi0rsahn ayHnı $éyLéri .."en bnsiz qüNÜn kudLu olsun
dünüN khramanı y0K 0ldNn..yaLnzlık zrmuşş…usLu usLu ßaqaKldm..s0n caR3hm buYmşş …
aYaımn aLtnda caM kırkları ..niyé qiDdin sn?
yaRalarm kadr qözLérm olsaydıhh..kanıMm kadr caßk akardı ya$$hmm..x)
ay^Da dünYa péqk ßi yuVarLaq gürüNüyrduh..
ısLak düşLérr kurmadmm..
İsdr basdhn sev beNy..isdér s0nUndan ba$Lah ..
téMzdm..kirLndmm..diLéndmm..zéhrLéndhimM…
askk..ß0mboşş ßir kaLp şmdii…
ßir anLadabLsm sana içMdéqii sewqiYih..ramß0h kadr césaRédhm 0lsah kacıRırdm sényy….
LanédLér aDanmışş kaLp atıŞLarıma ..
duYmsuy0rm mérmérin soquKLuqunu..sésimn aNLamsz ß0quKLuquuNu..
Kan 0Ldm qöKyüzndéén yaĞıyorm..
Hér damLam ßir n0ta ,bir nota öLüm ,şarkımn aciZLİqiNé aqLıy0ormm..
qöRMé ,hissédmé,aNLama kaRnLıqımı..
KimyasL maddéLérLé avuNmak yériné..gérck acıNın zéhirli dudakLarına kapTıriYim kéndiMii..
unuTMama izin vér ßoşLuqunu bir kére 0lsn..
bir keRéck olsun girmé kabusLarıma ,böLmé uykumu..girmé taNRmLa arama ,yıkMA iNancıMı ,umuTLarımı…
göRMüy0rmusn içmdéki seni Öldürmeyé caLışdıkcaa damarLarımın kazıNdıqını?
qöRMüo0rmusn ßu ruhun sana ..saDécee saNa adandığını ?
téréddütLérLé başladı asLında .. :/
ßaşta oyundu saDécéé..Büyüdü..
déqişémemki ben..s0nucunu bilerek oynuyorm.. :]
kndimii varLıqına iNandırdıım hérkz y0koLdu..caßaLadıkca battı..
c0ok y0rLdm diNLémkdn..ßirzz sussaakk ve diNLénskk…
undduqMu qüLméii …c0cuk 0Lsakk büyüLnskkkh..
anLamı yok düşLérin pesNdén koşUp düşüşLérn !!
ßırakdıkmı sevMéii ..sevLmeyii istémeyiihhh..
anLatsandaah anLamazlar hady durma koş sarh0şş 0LH !!!!
içMde br sés wr..b0şverip qidMémi syLéyn..
hayaLlérimi süsLérkenn renkLi gördm dü$LéRİmi ..boyaları akmış yzLérinn..başkalarını özLrken ..
kacMadn ayaK aLtnda yürüY0rduk taM 0rTashndaa..keLimeler eTraFnda bitiK br asqıN komasında..
HikaYéLrr ne fark edérrr hepsi hepsiİi renkSizzh şéYLérr !!
néresiNé kadr qéLdikk hic bitmezmii mesaFéLrr ..
s0ruLmadn sylénenler ne kadrda **basidh sözLr..
keLimeler ayak altnda soğuk bi hüzNÜn sabaHndaa..
kısa ve taş öyküMzdé huzRsuzLuk mevsiMiNdéé ..
eqér beny terkedMéye yeLtenirsen sévdicéim..hiJ terDdüd edmédn saaa süikadH düzNLérMmm..
béhN yaLnJının tekiym..bNnarın hepsih paLawraa ..bniM asıL münasébedm oldU seniN aNANLA !!
yanındN hic ayrılmam biTlérim sana gcsiN die…xDDD
aşk esKi br paLawra ..ardq brdahn qCmeyecekkk..
gördMm krdüğüM OLduqumu..s0nu qéLméz msaLlarıh pusLu şhrindéé..
içdMm kana kaNa suLarını zéHrli neHrlerin qözümü kıRPmadım bileh..
kanıY0orr ..içmdé br şeey..
svdiqhiMm tüm kaLPLér öNmdé şmdi mérdiw3nLér..
haLa skLı br yerdé 0 qörmediKLérhn..
haLa kldıı br yerdé o hssédmedklerin..hic sezMédiğn..içmdéqii asKk !!
qécMişi hadrLadr ..hatrladr bu yaqmurlarr ..bu yaqmurda kaYbédmişdm snyy !!
s0kaKLr yaLnızLıa cıkarr ..yıLdızLar göKyüzünee..
ndén hep pncérdé bKLéyncee dhaa cabuk gelr sanır o beKLéynlr..