güneş doqdu yinhe yoqsun yanımdha rüzgar fısıldıor isminii kulaımaa


ah bir gelebilshem sesiini duyabilshm canumm diebilshm yenidenhh


bir başqasuu bnhm seüü sewdiim qadar sewme bırakıp gderdhe dayanamassın saqun bi başqasuu bnm seni ösledüüm qadar ösleme wuslat hayalleri qurar dha qavuşmazsn snra bhnm gibhi ağlarsıhn


söyle hadi söyle hç sewmedim seii dee yalandı herbişee yalandı dee sewüşmelerimis bi yalanduu öpüşmlerimis bi yalanduu seüü sefdüüm bi yalandu deeyüsüme bi baqsaa qim inannır aşqınaa artuq saa qanmam aşqunuda al gith


hni hepp yanumdha olacaqtın hani ellerimi bıraqmaacaktınn bıraqtıın sehn şimdi yannıs kalacaqsınn


seii hapsettim içimee uçamassınh qaçamassın aşqımdhn


çırpındıqca qaranlıqta kayboluorm


şimdi baq aynaa bnm için ağlayanh sendin şmdi bıraqandha sensinn


baqsaa geçmişe ne joqh anıyla yüqlüü bırakıp gidejeqmisin şimdi bni böyle hüzünlüü


hiç kmse gelmesin gnül kapımaa ihtiyacıım yoq yeni bi hatırayhaa


sen olmaınca kapalı gözler açılabilirmi teqrar hayta baqlanılablirmi bi dene baqalım yaşanilabilirmi ?


hayat beni unutsadha (S)en unutma sewgilim


yaşadıım imkansıss bi aşqtı bana böle şeler yasaktı annem yine haqli çıqtıı mutluluq yine beni sattı . .


eğlenmişsin bnmle oynamışsın hayallerimle biliomusun yinede güseldi hayat seninle !!


geri dönmeq istemesemde hep seninle acı çeqsemde hergün aqlayıp hayatha isyhan edsemdhe geri dön desen 1 dq durmam üzülceimi bile bile

bir dhe zehn bıraq bei unud gitiin bi yerde qim qalduqie çoq büüdüm sayendhe (en sefdüüm nicq )


adının qarşusunda acı yasıo tümm sözlüqlerdhee


tabirim caüzz diilqie zehnde qalsuhn aslımm


anamss hayadumm dingonun ahırına dündü eşeqler falann ....


çoq acı çeqsemde baqmıjam qie artuq o sahte yüsüne sen bittin bende gittin artuq dönmemeq üsere

beii sewmek için programlanma dewrelerini yaqarum
. . .


seii hayadumdan atmaqla en büüq iiiliqi yapdm qendme sense bni kaybeddiğin için en büüüq günahıı işledinn