* GöLgésİ gÜndüzé dü$éN dostLaЯ aЯkamda...


* aKLIm ßa$Ima géLdi keyfİmi kaçIRan neydİ? ßİLmm N kadЯ geçtİ? UmЯmda déğİL $İmdi XDD


* DaЯ geLİЯ ßAzén İnsan DüNya*ya....


* Zaman geLİЯ, yenİden geLİniЯ zoЯ geLİnen masuM Яüya*ya....


* oLan ßİtéN ßİЯ çok $éy.. aNLamsz geLİЯ gißi düNya*ya. . .


* açILsn gözLéЯin güL.. güN güne$Le vaЯ göЯsene..


* hiç ßitmesİn .. ßitse ßiLe hayat öLüm gißi sew ßeNi...


* YaLnızn adI yok , geceNin ßu saatİnde...


* UmudLaЯ tükéNİЯ ßiЯgün..kaLIЯsın çaЯésiz wé üzgüN....


* YaLnızLIk göЯünMéz kaF dağIndan X(


* Toz péMße*nin üsdüNé ßassaN.. Gök mavİ*nn aLtına uzaNsan!..


* İnsaNdn öЯüLm$ duwaЯLЯ içindeİm...


* gİtdikçé yüxeLén haLLéЯ içiNdeİm.


* ßéЯRak sU*da kİ kIЯMIzı ßaLIk XDD


* Dışı sevda içi zindan değilim artık.........


* Hiç ßu Яenk biЯ sevgiyle yeNmedim X(


* saNa sUNduum deeЯLéЯi kaЯ$ıLkLaЯn içndé ßüüdmédİm...


* ZeNgin oLsan fakİЯ oLsan a$k*In yeЯi beLLidiЯ..


* Sen sen oL seven oL ba$ka aLem y.o.k!


* a$Ik oLucak gißisn gözLЯnde atıoЯ kaLßn!!


* YoЯgnsUn..aKan sU*dn daHa çok yoЯgnsUn..


* ßiЯ siyaH ~ ßeyaz foToğЯafIm ßen...


* doNu dü$ük çocUkLaЯn yaptığı kağıtdan ßiЯ geMiym....


* Ucuzz ßiЯ $aЯaß*n $i$eim deNizde...


* Sankİ yILLaЯdЯ uzaktaIm ßén...öZLém*n heP seSsizLiiimdén....


* çocUk dü$LéЯimz de y.o.k aЯtık... X(


* yaNIndaykén koLay eLßet.. séN oLmadan uunmUoЯ X(((


* héЯ aN içmdesİn .. HéЯ an kaLßmdesİn ..