+ Konu Cevapla
19 / 142 Sayfa BirinciBirinci ... 9 17 18 19 20 21 29 69 119 ... SonuncuSonuncu
91 den 95´e kadar. Toplam 710 Sayfa bulundu
Like Tree8Likes

MaMİDEn NİcKLerR

 MSN İfadeler (Emoticons) Katagorisinde ve  MSN Nickleri Forumunda Bulunan  MaMİDEn NİcKLerR Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #91
  Yönetici güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Jun 2008
  Mesajlar
  3.120
  Blog Yazıları
  51
  Tecrübe Puanı
  107374595

  Tanımlı GüzeL mİ gzLL nİCklER bHNdeN =)

  AsK nEDenSiz SevmeK yHa ßEnDe sEviORum NeDensizCe Seni <3  EL Ne DeRSe Desin ßoşVer Sen ßenim ALınyazımSın <3  VazGecemeDiqim SayFaYı ßiR TürLü KaPaTamaDıqımSın <3


  Sonunu ßiLseyDim İnan Hiç SevmezDim <3


  aLDıqım Her NeFes YaSamak İçin YaSAmaK Ta Senin İçin <3


  UmuRSamaDan Ne KaDaR YaSARım Ki SonunDa Yine Seni HaTırLaRım Ki!!

  HasReTin YokLuqun YaLnızLıqıM HePsi ßir OLup ßana İnaDına GüLümSüYoRLaRx


  ßasKa DiYaRLaRa GiTsemDe KaLßim Hep SeninLe <3


  qeL artık çıkar beni karanLıktan uzat artık uzat bana eLLerini kurtar ne oLur kaLbim seni arar ayırma bnden qösLerini


  qözLerine daLmak ßir daha Çıkmamak en ßüyük hevesti ßende


  Sen yokSun Şimdi sözLerin Yok Sen yokSun qözLerin yok


  İnsan bazen kendine dönmeli "


  " Yaşamak güzel olsaydı doğarken ağlamazdık "

  " Eller günahkar! " x (


  " Terör artık bitsin! " : )


  " Acılar da sevinçler gibi olgunlaştırır insanı "


  " Sil baştan başlamak gerek bazen ; ) "


  " Mutluyken söz verme üzgünken cevap verme öfkeliyken karar verme "

  " İnsanı herhangi biri kırabilir ama bi tek en cok sevdigi acıtabilir "

  " Göze batan çivi çekici yer "

  " Bize aşk lazım "


  " Herşeyi bilmen gerekmiyor haddini bil yeter "  " Eğitim şart " xD


  " Aşkın gelişiaklın gidişidir "

  Suskunluğuma *bir daha olmayacak* deyişlerim ekLeniveriyor
  Her gecem aynı düş aynı hayal
  Yüregin halaa benimkiyle bir sanki
  Aklım itaatsiz bir deli


  SesLenişim SanadırDuy Beni
  Kaybettin Bitik Aşkın Prensi ¿
  Sonu Ölüm İle Bitecek Müebbetimsin

  Ölüm ile hayat arasına çizebildiğim tek mutluluğumdun
  İyi DeiLim Askım x  umutsuzca uyanıyorum sabahları
  ^^Yoksun ya yokluğun da yepyeni senler arıyorum

  qüzéL ßi rüyayı qérchék sanmı$tım séni sévdiim ichin ösür diLérim

  kir qöstérméyén rénkLériniz sizin oLsun ! ’karanLıqın’ tam icindé ßir ßa$ımayım

  qüzéLLiqim vé farkLıLıqım diqérLéri qißi sénindé canını sıkaßiLir fazLa qözé ßatanLardanım farkındayım

  ’ Kác öLüm wársá qözéé áLdm háyáTımıı cöPé áTtm Tüm RüyáLar Káßus Y!né Korkuy0ruMmM!

  qécici asma ßéni kaLıcı öLdür ßoynumun izi kaLsın yüréqinin ipindé

  \" kaLmak ***ır qéLdiqindé qitméLi insan!\"

  öLüy0rum s0n ßir kéz séni Séwiy0rum déSéné !

  ßirqünİncéParmakLıßiréLqéLipDüzéLticékHér$éyißénCh okAyrıLıkYa$adımOYüzdénßiti$ikYazdımHér$éyi!!

  Sén küchük chocuk éLindé ayı$ıqı Ko$up qéLdin ßo$ yurduma éLimdé a$k yanıkLarı Tuttum éLLérini Sımsıcak, sımsıkı éLLérim sustu, korktu Vé titrédi

  Nokta Konmu$ ßitmi$ én qüzéL Hikayém

  néfés sénLiqindiR oLmadıqın an öLüm ßnLiqndiR

  Artık qitmé démicém zatén iicé hazırsın ßu séFér

  Sıvı DéqiL Katı HaLdéyim Hép!Kö$éLérim Var

  Sadécé Tanrıya Vé Kéndimé YaLan SöyLémiorum

  YakLa$aßiLécéini Sandıın Kadar Uzaımdasın
  Hassyktir Sanamı KaLdım ?!

  ßo$ konu$ana söyLéyécék sözüm ßo$ insana harcıycak zamanın yok

  ßuLa$tın Hér Yérİmé İchimdéKy Sén O Kadar KoskoJamanky

  Madémki AyrıLıqa Hüküm qiymi$ ßu Yürék , O Zaman ÖLmék İchin Ya$amak qérék

  aCımıcakSın aCıncak haLé duSérSin , aqLamıcakSın aqLanacak haLé duSérSin , Sonunu sén yazCakSın yokSa yazıLcak haLé duSérSin


  $ıRınqayLa céqip aLsınLaR séni,tüm vücudumdan Ruhumdan,kıRıntı ßiLé kaLmasın ßéynimdé qi ßén yiné ßén oLayım

  qörméméyé caL$tkLarm tamda qördkLérm asLnda

  *ööLé qit kißi kac adım attıktan sonra arkana dönéßiL vé qözLérimé ßakarkén utanma!!!

  * Hérqün ßiraz daha zorLa$arak cıLdırtmaksa ßéni niyétiN SyktiRqiT

  HéR sözümz dudakLarda qüLü$ oLdu
  Dönmék ihtimaLi yok artık o qüLü$Lér dü$ oLdu!!

  qéchmi$imi chöpé attım karı$tıranLar köpéktir

  YoKLuquMLa iYi qéCiNMéYé ßaK
  VaRLıqıM ßiR DaHa aSLa SéNLé oLMaYaCaK

  K!MS€ uMRuMDa D€q!L SaD€C€ K€ND!M€ oYNuYoRuM
  SÖZ ßİTTİ
  SöZ ß!TT! $!MD! T€oR!Y€ q€cT!M TaKıL ßaNa

  KoPCaKSa KoPSuN !P ß!TC€KS€ ß!TS!N
  ߀NY S€FM€Y€N VaRSa SİKTİR OLUP qitsin cOKDA TIN

  ߀N!M YaPTıqıM T€K $€YH q€L€N q€L!R ߀N S€c€R!M q!D€N q!D€R ߀N T€P€R!M

  ßi qün qéri dönmék istér ßırakın dönsün né kayßéttini qörsün

  Hêr qêcên qùn ßirâz Dâha Aciyør CanimHêr qécên qùn ßirâz Daha Kân Kâybêdiyør HâyaLLêrim


  ' KayßédéßiLécéqim Hic ßi$éy Yokkén Kéndimi Kayßéttim '


  ßu qözya$LarımLa qidécéksé Cénnété biriLéri ßén HıckırıkLarımı HéLaL éttim BiLé!!

  Pi$manım Hérkézi İnsan Sanıpta SacmaLadım

  Né İstédiqimi ßuLamadım HaLa ßi Yanım cék ßi Yanım KaL Dér

  ßıktım Hér$éydén Sénin Yüzündén Kahrétsin

  UmutLara Kanma UmutLar ßiqün İmkansızLa$ır Hayatı Toz Pémßé Ya$ıorum Sanma Hér Rénk ßiqün SiyahLa$ır!

  ßuqün Oturdum ÖLümü Dü$ündüm, Daha On6sında vé Hayat ßöyLé qüzéLkén

  ÖLüm qéLdiqi zaman yanıma qéLmé ßén azraiLLé hésaß kitaß yaßarım

  ' Sén SuStun,bHén aqLadım AqLadıkca icim acIdI wHé karar wérdim qözya$LarIm héLaL déqiL Sana,hakkımı aLacaım!!

  Kara kaßus yiné ak$am yéméqindé ßizdé KaranLıkta,soqukta ßéLki ama séssiz wé uzakta Yaqmur mutsuz, ay acı ichindé AqLıyorum ßéLki ama yanLızLıkta chok choook uzakta

  KaranLık Déh$ét Féricidir Ama Korkuttuqu İchin DéiL,oLanLarı sakincé vé ték ßa$ına dü$ünmé oLanaqı sunduqu ichin

  éqér hayatım kiraLıksa,satın aLmak ichin uqa$mamchünkü ichindé i$é yarar hichßi$i yokk


  KaranLık $art Ko$mu$ YanLısLıqı ßanaAynama ßaktım Yiné Kimsé Yokßi Kıs Sadécé Vé ßi Kach Su DamLasıdöküLür yéré kırmızı kan soqukta! kimin umrunda??

  Rüzqar aLır qötürür ßéni sonsus karanLıqaCanım yanar chıqLıkLarLaAma hich acı yok! Üzméz ßéni aqLamak ALı$mı$ ßédénim sonuchta!

  ßir damLa qöz ya$ı dénizdé kayßoLur,unuturum ßén hér$éyi,acı chékmémi??Ah kimin umrumda!Sadécé kéndimi istiorum ßényanmaz yüréqim ßu $ékiLdé

  kadéri dü$ün, yaptıkLarını sonra??qit vé aqLa!!!


  ßir Kéré qittin Ya Artık ßin Kéré Dönséndé ßo$Sén ßéndé ßittin Artık Ömrüncé Sévséndé ßo$!

  kàLbiné µzànàn bµ yøLdà ,bénS¡zS¡n àrtIk sén .. wàzqéCd¡m hér$éydén .


  ßeLki Kurduğumuz HayaLLer ßiter Diye, DüşLerde ßir Sen ßiriktirdim Yüreğime!


  yikildim, yoruldum, varliginla tukendim.


  KeLimeLerin ßûyûsûnde tıkanır yutkunamadığım en ßûyûk tutarsızLık. Yûreğimi ßin parçaya ayırıyør $imdinin içime vuran sancısı...


  Yüregimdeki Yagmurlar döküLmeyin gönLümdeki acı döküLmedi ..


  Bak İbret Al Yere Düşen Yaprağa,oda eskiden yukardan bakardı toprağa...


  ...[İmkansız hayallerden başka tutunacak bir şeyim kalmadı]...


  UsanDım Bu HaLimDen..Niye YaşıyoRum Ki?FazLaYım ßu HayaTTa...!


  Fahi$e RuhLu hayatta Sap Gibiyim ! +


  (arkadasının ismi)=»(f)You`ll Always Be My Best Friend!!(f)


  √ Unuttum DêMèk ßìLé Hà+îRLâMâK+îR


  rock'n coke qibisin Cadır KuraßiLirmiyim + ?


  öLürümü Gördüm Dün..Top oynuyordu +_O


  βεήίм оŁλи βαиα қαŁıЯ , ĢєЯίуε καŁαи үоŁ αŁιЯ..


  Zifirî karanlık içinde, fikrim, aydınlık,
  Yaşantım, en hoş aydınlık içinde, karanlık!


  Hiç anlatamadm * Hiç anLamadılar x[


  Ήәяşәγ ỶạĿạи ọĿsạ вịĿә әи qsĿ »AşK zọя ọĿạиdịя …‼


  ''hayat ''x''osun sende''y''ol..ve sonra''x+y''denklemini çöz!!...


  UmrumDışı - Zıt (Y)


  DuRmaz İnsaN haYvan oLunca ,)


  Oradan ayRılana Kadar oradamı kaLdınız //


  Tesadüfen Doğduk Mecburen Yaşıyoruz.


  уαяıм кαℓαη вιяşєуℓєя ναя!


  Ardından Hep Aqlanır mı Derler,,Oysa Senin Ardından Kalan O Güsel Sözler..


  = bütün Bildiklerini SİL karanLık Senin olsun =


  Iyılıqe Dair Herşei Sattım Şeyta'na ++


  Kendimi normal olacak kadar anormal görmüyorum !


  ..ι| кέйDiiйii мสятιLสяLส вiiя тυтмส..รέйiiй кสйสтLสяιй уσк |ι..


  Yaşıyorm LayLayLom .. Hayat Gelsin vay vay hom.. xD


  BayLar onLarın ruhunu SiL B$tn **


  m0deRn ZamanLarda a$k düttürüdürü müdür? x)


  Tamam Tamam sustum .. ! Acımasız Acınızı aLdım !


  TırmaLıyalımmıı , KeseLimmi Heryeri _-


  $eytanLa Dans Eddim =*


  Şimdi ay usul, yıldızlar eski hatıralar gökyüzü gibi hatıralar gitmiyor üzerimizden...


  SéSSizLik İstiyorum .. SadeCe SeninLe oLmak (x)


  xXx L0√3 xXx


  έmo qirL's | aNti PoP | +


  ßasiTLEr iftira EdeR ! / AcizLeR ŞikayeT EdeR.! / AsiLLEr De İdare EdeR..!


  Alma kalsın ahı,sorma boşver olmasın dönüşleri..


  ßeni Vurun ßu Aşk'a ßir ( . ) Koyun !


  sefioRum dioRsun heRqese veRioRsun ( niha xD )


  | rahaTım - rahaT oLun - rahaTsız oLMaM !..|


  kanatSz SheyTan xD


  hayat aCımSzSa Snde acımaSz oL ..


  Sevgim Büyüdükçe,
  Ben Küçüldüm Çocuk Oldum. .


  Tüm şehir ağladı,sen gittin diye....
  mecburmusun hep en uzağa gitmeye........?


  SiLdim Hayatımdaki malları .. | ÖnümüzDeki Kolilere Bakıcaz '^ |


  İntihara MéyiLLi DüşüncéLériM ..


  ' asLında aşkLarın en güzeLi yoktur.. aşkLar yaşandıkça en güzeLdir .. !!

  GéncLiqiné Güwénip Erkén Dérkén ßéLki Dé ELwéda ßiLé Diémézsin Gidérkén..!


  ' NéFréd Vé Acının 1Lé$imiyim ßén. AqLamak FéLséFém ÖLdürmék EqLéncém..!


  ' Hayatımdan Gidén Tüm ErkékLéré Té$ékkür Ediorum. En Sonunda A$kın YaLan OLduqunu İspatLadıLar..!


  ' Kimsé Karı$masın Daa Cocuqum ßén..!


  ' TopLa Önümé Attıqın ßozuk SözLéri ßén ßunLardan Annamam..!


  ' Kaßré Gömsén ßény Kac Liradır KéFaLétin..?


  ' Hayad ßénim Hayadım Hérkés Dostum OLamas. A$ka GéLincé 1DéFa OLdum 1Daha OLmaz..!


  ' Gözümü ßoyamaya CaLı$ma OLum ßénim Dünyam Zati Rénqarénk..!  ' ßén Tükürdüqümü YaLasaydım $u Anda Yanımda Cok Köpék OLurdu..!
  ' N Zaman ßu Kadar Zor OLdu NéFés ALmak..?


  ' Sénin $imdié Dék Yaßdıqın En İi $éy Kayßédmék..!


  ' 1... 2... <3... Zaman ßiddy ßuuuum..!


  ' ÖzqürLük Warsa Ucmak Nié..?


  ' Takma Masumiét Maskéni ßén ßu YaLanLara Kanmam..!


  ' Sana Git Diémém Ama KaL Démék Dé GéLmior İcimdén..!


  ' Yétémiorum Kéndi Kéndimé, İhtiacım Var Sana...


  ' KaLßimi GöréßiLsédin ßiLirdin Hér$éin KayßoLmadıqını..


  ' KraLına YoL Vérén Soytarısını Mı Dü$üncék..?


  ' Daa Onsuz 1 Hayad ßiLé HayaL Edémiosun Péki Ona NasıL Véda Edicéxin?


  ' I$ıkLarı Kapatıp GözLérini 4 Acınca MutLu Mu OLdun SaLak.!?


  ' KaLßimi YanakLarımın CoqraFyasına Gömüorum...


  ' ßén TamamıyLa İnsan Gißi Görünmék Üzéré TamamLanmı$ 1 Ruh Numunésiyim..!


  ' Narkoz ALmı$ Gißi Hisséddiqimdén ßéri Addıqım Hér Adım Sénkronizé..!


  ' A$k Oyununu Son OyNadıqım $eytanDı O da ßeNi GünahLaRına SaTTı...


  ' †ıк..! †ıк..! †ıк..! кiм..! 0σ..! ( - ßђєи..! - λSк..! ) ßi..! S.q†iя..! qi†..! γђλ..!


  ' Gözya$Larını SiLéßiLécéin Ték Yér ELinin Térsi. Akmasın Gözya$Ların. IsLanmasın N GözLérin N Dé ELinin Térsi...
  Tanяı DéiLim Ama Tapannaя Faя...
  CahiL DéiLim Ama Séwméi ßiLméi$Léяim Faя...
  YanLı$ DéiLim Ama SapkınLıkLaяım Faя...
  ßazén ßo$ Konu$uяum Ama GücLü CümLéLéяim Faя...
  $aяkı DéiLim Ama EzqiLéяim Faя...
  Pi$man DéiLim Ama HatıяLamaı UnuddukLarım Faя...
  MéqaLomAn DéiLim Ama ßüyüLéici 1 ßén Faя...
  ArtiSt Hic DéiLim Ama "MuhTé$ém OLmaK" KanıMda Faя..! x)

  yine olmadı sensiz uyanmamak için bu gecede uyunmadı

  biraz seni bilirler,biraz beni,ama ne bilirler benim seni deli gibi sevdiğimi

  derinlere çek beni kopsun korkuluklar

  sen hala kabullenmedin mi sevap sandığın günahlarını

  sorunum ağlamayı öğrenmek değil,gülmeyi unutmak!!!

  aLem oYuncu oLmuş sokakLar saHne..

  dudakLarındaN adIm döküLüRken İçim titrer!!

  uzatma ellerini uzak olsun istemez,benden aldıklarını vermeye gücün yetmez

  karşıdan geliyor bir delikanlı,esrar çekmiş gözleri kanlı,kolunda üç beş jilet yarası oda bir kahpenin son hatırası

  aynaya baktım unutulanı gördüm,sende bak unutanı görürsün

  bir zamanlar uğruna dünyaları yakardım şİmdi --------im kibirt bile çakmam

  ..uYkum gİbi geLsene..

  bİşe yapmak İstiyoRsan avazInın çıktığı kadaR SuS..!!

  yanIm da sen oLmayInca birşeyler eksİk..gönülde aşk olmayınca var bi hafiflik..

  İkinci aYrıLık zOr geLdi bana..sensİz olmadı anladım geç oLsada!!

  herşey biteRmİş..a$k nedensİz sevmekmİş

  vedaLar sOğuk oLur sIkı gİyiN

  mİdem buLanıyoR gaLİba dünYa tuttu..=)

  kıRıLan hayalleRim mİ battı eLine??


  Aşq ßnm İçhn ßundn ßLe Géçici DöVmé!!

  ŞéRéfszLern YaŞadıgı ßu Dünyda Sndé ŞréFszcé YaşıoSn ßoYnuna ßonck Takda Nazr Déğmesn

  ßn PiskoYumm OğLm SevMésnide ßiLrm SiLmesniDeee

  Gidén Gdér ÖsLemm HuYum ßLe GisLemm ßn ßir FiLmi 2 Kéré İsLemm

  HépTé DéfoLuLr ßuLuor ßni Yan SanaYi DiiL OrjinL ßir aşq Arıorm

  ßn JuLiet Grçk Aşkn SavaŞcısı ...DikkT! RomeQ Aranıyooo

  DeLiqonca Kdr Uçuq ..PaPx Kdr Lüx .. Cocainé Kdr TéhLikelym

  GözLérini Kapat Vé Bana Bak..Ben Diyé GördüğüN Né Varsa SéniN YokLuğuN AsLında..!

  Hücrelerim paramparça kimi ölü kimi ölüm savaşında..Aynı yasamaya çalışmak gibi…Sensiz hayata alışmak gibi…!

  Mademki bu aşkta tek yahudi benim.Seçip harflerin en çivilisini beni çarmıha gerin

  heP bhen sobeLenıyor heP bhen eLenıyorum qiDin arTıqh baSımdanh bhn oynamıyorum !

  deFolup gideBileceğİm bi'yer War mı bilDiğiN??

  Ne Zaman Eskior Sevgiler?

  Ödenen Bedellerin Acısı Geçince mi?


  Hayat bana cok zor qeLiyo...ANLAMIYoRuM! Gİtmem gerek bu şehirden... dayanamıyorum nefes alamıyorum ARTIKKKK..


  HepTe DefoLuLaR ßuLuyor ßeNi yaN SaNayi DeğiL oRjiNaL ßiR a$K aRıyoRuM ! ! !


  YeteR ßu Defa ßu i$ ßitioR ...a$k Dediğin Tuzak Canımı Yakıyor...


  EsK!LeR! s!Ld!m çoktan ama kalem kırmızı olunca izi kalıyorrr....bakmaya değer


  A$k'La SakLanßaç oYnuorm !! En iisi içimdn 9'a kadar saymaK we onu oLduğu Yerde Unutmak...!


  Ay deiL mewsim deiL '1 Ömür' Geçti Sensiz.. Keşke böyLe sewmeseydim, ağLıorum çaresiz..!

  IsmarLama A$kLara TahammüLüm y0q yha Adam Gibi Sev Yada Çek qit Yüreqimden


  bu son aLdaNışım soN yıkıLışım oLacak GeLseN de boş artıq geLmeseNde, beN yokum


  ' Káç öLüm wáЯ$á qözéé áLdm háyáTımıı çöPé áTtm Tüm RüyáLaЯ Káßu$ Y!né KoЯkuy0ruMmM..!


  ésKı yeRıN| kaLbımDe aRama...ѕéη qozumDen aKan seLe kaRı$†ıN...!!! Git dedim "me"yi ekliyemedim


  qi† aЯ†ık qeCéLérImdeη kIrILaη kaLbImIη paЯçaLarı Saηa ßatmasIη qiT..

  Melekler ağLamaya mecburdur tıpkı seviLmeye Laik oLdugu gibi...


  hoŞuma qiTméDi hayaTa kaTTıkLarı bu séRt aRoma.düZéLebiLmeq iÇin baŞvuRduĞum her teDavinİn sonU koma.


  ßis éski sévqiLiYis...héя an ßaяısaBiLiяis...«'3


  .....KraL Kim OLursa OLsun KraLice Hep ßeNiM.....  HayaT Benm HayaTımm oLdnqnDan bî pRobLêm yok xD


  ||" wodeFonê Nê demî$ >> aNı ya$a.. xD


  Her Gün Daha Chocqq Degişiom anlayana kapak dostum !


  CeLLadın OLur Bensiz Geçireceqin Zaman [Ya$ayamazsın]


  ~ödünç meLeq KanadLarımLa uçarqen ben..eLimi tut.Korqarm dusmekten... ~


  babam aqzı bosuq olandan haz edmes.. baba bu qes affed ama bunnarın hebsi aynı b*q ..!


  yenqeCin kumDa ßırakTıqı izLer: yaLnızLıqın en SeSSiz haLi...


  " a$k " die ßi$e yhkmu$,, sevqi varmı$,, hani sevqi emektir,, derLer ya yaLanmı$,, FazLa emek,, FazLa deqer zararmı$.. Her$ey yaLanmı$ a$kta ya$ananLar ya$anmamı$ sayıLırmı$..
  Zaman qeLip siLermi$iz ßiz hatıraLarı..
  qeriye ßir qözLeri kaLırmı$..
  Hani qörmedikçe özLersin derler ya o da yaLanmı$..
  Seni qünLerce ßekLediqimde anLadım..
  Hani aqLadıkça unutursun derLer ya o da yaLanmı$..
  Her qece ßa$ımı yastıqa koyup aqLadıqımda anLadım..
  a$ık oLunca insanın qözü ßi$e qörmezmi$,,
  ayakLarı yerden kesiLirmi$,, derLer yaa oda yaLanmı$.. a$k acı çekmek aqLamakmı$,,


  aLayına gitméyin kendinize GeLin !


  kaybettikLerimin hesabını kaLbimden ..Çekİn bildiğim kadarıyLa Limitsizim..(!)


  iNsaNLaRa sayqım sonsuzz! ama sabRıM sıNıRLı! ..


  YaŞadım Seni [1000 PiŞMaN]


  Beni gerçeklerim bekler...!


  SusKunLuqumun inTikamıdır yoKLuqum.


  pLatonik sevmeLer teseLLi etti beLki.. varLığın yanımdan hiç gitmediki .


  Sebeb-i Hayatım


  düşte git yüreğiMden sessizce... yorgunuMM gitmeleriN tümüne..


  tOhUMuNdA AYrIlıK VaRsA aŞkIN....mAhSüLüN GöZyAşıDıR! öDEr yÜrEK cEzAsInı


  ÇaResi yoq bu iŞin soNu qeLmes nefreTimin..


  Herkes ula$ılmazı oynarken ßen Ya$ıyorum..


  qeçici döVmeSin TanRı çiZdi şekLini


  yuReqm tik takLarda.. saat ßna 5 kaLdı..


  Hayat bo$tur Kafa ho$tur eLimde Lise kitapLarı Ko$tur aLLah ko$tur


  sana geLméDiĞim gÜn diĞéR manitaLarLa gittiĞim gündür güLüm  *...Kısacık ßir A$kTı ßu YaşadığımıZ, TatLı ßir Oyundu Oynadığımız


  Hayatı korkarak ya$ıyorsan §adece izLeyeceksin.


  ölürsem beni sana gömsünler - itin olayım bana bobi de


  söz ***ızdan çıktı ßir kéré. $éytan da séndén yana méLék dé.


  qéL dérsém qéL qid dérsém qidmé


  yüréqin yoksa éqér rahat oL,o zaman izim ßédénindé . ßéni unutmana yétécék.


  ßana 1 qéL désén o yoLLary hic qéciLmémi$ sayardım


  ßén qüLLérimi SoLdurdum Sén Papadyana İi ßak..!


  Hic1$é SöLémé Hic1$é Yapma. Nédén Mi? Cünkü ßén ÖLé Yapıorum..!


  Hani hérkés dér ya iLérdé ßunLarı hatırLayıp qüLécéksin,, dié ßir ték ßu doqruymu$.. $imdi sana qüLüp qéçiyorum.!! " MutLuyum " ordan anLadım.!!!


  Sonunu qétirémédiqim HikayéLérim Var ßénim. 1 2 3 Tıp... Daha Kac Hakkım KaLdıKy Ya$amaya..?


  KaLmadı Takvimde Tek Bir Sayfa


  öLen ßiLir Hayat Nedir...


  “Seni Unutmak“ sadece lafta, sadece dilde var…

  tembellik imajdan gelir


  $éкéя ßιѕнє(●-●http://www.sanasevdam.net/images/smilies/icon_wink.gif , qüѕєℓ ßιѕнє (●-●http://www.sanasevdam.net/images/smilies/icon_wink.gif , тαтℓı ßιѕнє(●-●http://www.sanasevdam.net/images/smilies/icon_wink.gif αѕι ßιѕнє (●-●http://www.sanasevdam.net/images/smilies/icon_wink.gif , уσк ßöℓє ßιѕнє [●.●]


  '' $erefine içiLeceq a$k yoq,satıLmı$ BütüN SevgiLer ''


  CêkêmêyênLêrê AcârIm YoLumu...


  ßn JuLiet Grçk Aşkn SavaŞcısı ...DikkT! RomeQ Aranıyooo


  vedaLar sOğuk oLur sIkı gİyiN


  kaLß!m iLtihaP saLqıLar..hér saRSıntıda ^s3vqm mikr0p kapr


  warLıqımın y0k 0Lduqu Sırada,
  warLıqınLa yeniDen d0qdum dünyaya,
  qözLerimi açtıqımda Tek Seni qörDüm,
  Kapatırkende Sadece Seni qörmek iStiy0rum Kar$ımda...


  n0 paNik n0 heyCan ßeN kOpcaM seN ßaqCan..


  vaRLıqım hiSsediLmeyé biLir aMa yOkLuqumM kOyaR...


  Bööööö! MudsuzLuq Bna Hiç yaqışmıoR..  Bn öqRenci hayad sınaw kaqıDı..!
  sen qeÇtin yine ben sınıfta kaldım;ßir tüRLü yanına uLa$amadım.Sevda sınavınDa teşeqqüR aLdım;İhanet dersine çaLışamadım


  Herkes Aynıyqen ßn FarqLıyDm...$imDi Herqes Farq Peshinde Bn yiné aynıyım...


  "..sana ben kendimi ödünç vermedim ki.."


  a-ş-k. Kimisi için cümle sonuna konulan ,öldürmeyen ama sol yanını felç bırakan bir nokta kimisi içinse yeni bir cümleye başlamak için verilen müsaade.


  Seni Seviyorum Ve Bir Ömür Yaşatacağım Sevgini...!


  Ey Hayalim! Bilirim,Dirilmek İçindir Ölümüm...


  KâßuLLéñd!m §é§!z q!d!§Lér!n! ..


  Aşk kaçmaktan çok kovalamak,
  Görmekten çok özlemek,
  Gitmekten çok beklemek,
  Dokunmaktan çok düşünmektir.
  Ve aşk öyledirki nerde imkansız varsa onu seçer.


  ñ£ IcIñ yæ$ædIgImI bILmIyørSam b1r HIC IcIñ ÖLÜrüm ..!  öLüm Çaresiz KaLip ÇigLikLar Atti Arkamizdan ..


  Ayrılığın hakkını ver...Anlamsız kıl tüm yaşanmışlığı.Kalmayı beceremedin.Bari gitmeyi öğren...


  Ecel Olsun Bana Sen'den Başkası..


  Ben ceketimi kaybetmişim,sen düğme arıyorsun


  yüReqimi hackLedn..


  Eyy yoqLuqum WarLıqıMı aRat!!..


  BunaLdm...


  EsqiDen Hichdm..Şmdee P*cH oLdum Anneee...


  sen gittin gelmedin deişen bişe olmadı belli ki bu gidiş bana zerre kadar koymadı ..!!


  söyLesem tesiRi yoq sussam qönüL Razı deqiL..


  HayaD matROCK haDi quDuROCK..


  Canım Yanıyor..
  Kalsaydın Diye Söyleyemediklerim ;
  Gittikten Sonra Yüreğime Ağır Geliyor...
  Şimdi Ardından Seslendiklerim ;
  Yutkunurken Boğazıma Takılıyor..


  Bu yağmur... bu yağmur... bu kıldan ince,
  Nefesten yumuşak, yağan bu yağmur....
  Bu yağmur... bu yağmur... bir gün dinince,
  Aynalar yüzümü tanımaz olur..


  qüzeLLik aLLah veRqisidiR..siviLce de KDV'siDir.. xD


  aqLamakTan yaş mı KaLdı qözLérimDé DamLayacaq .. Bu HaLimDén anLamaYan öLünce mi anLayacaq.. ?


  ..^RésT Çéktim Bu SahTé HaYat*a .. Ya$amaYacaqım Dérqen ..Sén Çıktın kaR$ıma


  [»αкLιмdαѕιn«]..ѕαdece..[»υzαктαѕιn«]^


  $imDi DaHa ii anLı0rum Ki * Néfés aLmaK déiLmiş Yaşamaq..aTé$LérDé yanmaq qiBi BirşeY seNsiz oLmak !!!


  s0nsuzLuq ÖnümdeyDi hep aMa..>> qiDémedim sénD"n uzaqa ..<<


  siLdiqLérim wardır 0nLar yanLışLarım..we..pİşmanLıqLarımdır * aDLarı anıLmaz.. HatırLarı s0ruLmaz Sadece ßéDDuaLarımdır .. !!


  HayaT*a qüLüşünLé ceza wer Ki ..KöTüLüqlerle YıkıLmadıqını anLasınLar ..


  Ya$amaq İçin Ya$ama .. Ya$adıqLarınLa Ya$a..<< Déwam eD KaDér Bén MuTLuyum ..>>


  Bu kaDar koLaymı bİTécéqTi 0 büüq aŞkımız ç00qq üzüLdüm aqLamaqDan qöz ya$Larım Kurudu

  qözü döNér aDam asaR..s0Ra marS*ta HayaT arar..CanLı YayınDa ŞéüTan*Lar


  нαуαттα кαяşιмα çιкαη єη zαναℓℓι ∂öηєкѕιη...!!!!


  akıLLısı Bizi bLmaz.. deLisi q*tüMüzden ayrıLmaz


  dÜş.. qit snD" yüreqimden sesSizce


  |Dık..Dık..Dık..|*qim 0 .. |BéN aşq aÇ qapıyı] Ya Bi s*ktr qİD


  BaK qör .. eqMé başını !!baK qör Bana NéLér yaptıqını !!


  ßizde DoStLuk Nedir ßiLirmiSin _? NeFeSin tÜkeniRSe aL ßu caN SeniN.. yOLun SOnu uçurumSa duR!! iLk adıM ßeniM !!


  <<|- usŁаимαZ bu kaLp ! .. Kücüq biR aN icin ! {{ Bana Sewmei öqReT ! }}


  BuLaştın Héryerime.. İçimdeqi sen O kadar Kojamn kiéé


  ziNdan qiBy qözüqür MEZAR 0ysa rUh özqürLüqe kawuşur


  y0kTan war etMeLi bazen..


  Héb DésTéq.. taM destEq(!)


  Göremezler... İzin Wermessem Üzemezler... Çözemezler... Benim Bir Düşüm War ki Asla Bilemezler...!!!********************************


  artıq yhoqsun..içimdeKi soysuZsun..uquRLadım seni ve çevRimdı$ı bedenini..!


  I Hate OKS !!http://www.sanasevdam.net/images/smi...on_biggrin.gifhttp://www.sanasevdam.net/images/smi...on_biggrin.gif


  >> İçimde öyLe biR ' Sén ' vaRki,uyutmuyoR benİ qeceLeri******************************** ..


  ÖLüMsüz aşKını hiç€ sayaRsaM HaRamM oLsuNn ßaNa s€nd€nN ba$kaSı... >>


  Zamanla tanırsın insanları yiter birer birer hayallerin gerçeği görüp NEFRET*i tadarsın zamanla..


  Bana aşqı Öreteblrsn ama.. UNUTMAy*ı asla !


  ************bir kaç yaralı ruh birkaç bira şişesi elimizde bunlar varh mutlu etmeye yetmes khii ****************


  SensizDé qeçerMiŞş.. takwimden qünler


  Seni HayaTın KuraLLarına qöre diiL.. kafaMa qöre yaşadım


  İçimden Bir ses Uyanma di0r .. BaşLadıım herşE Şimdi biti0r..


  KusssaM kaÇ İntihat çıkar İçimden.. kesseM kaç ayrıLık akar Bileklerimden..


  BiRaz da İngiLizce


  This love has taken its toll on me She said Goodbye too many times before... (Bu aşk bna çok zarar verdi ve daha önce bir çk kez elweda dedi.)  She'S got a past full of secrets She's got a clock on her feelings
  (Sırlarla dolu bir gecmisi var Hisleri bir saate bağlı)  When you have loved and you've lost someone You know what it feels like to lose (birini sevdiğinde ve onu kaybettiğinde kaybetmenin nasıl olduğunu anlarsın )  Had a life but i can't go back can't do that,it will never be the same again
  (bir hayatım vardı ama ona geri dönemem
  bunu yapam************ hiçbir zaman aynı olmayacak)


  I'm here without you baby But your still on my lonely mind (seni düşünüorm bebeim sen hala bnm yalnız(kimsesiz) aklımdasn)


  We are all in there with the dead (biz buradaıs ölümle birlikte)


  I'll need a miracle to help me this time(bu sefer harbidn bi mucizeye ihtiyacm oluck)


  Your eyes are so blue, I can't look away as we lay in the stillness (gözlerin o kdr mawi ki hareketszlikte uzanırkn uzaklara bakamıyorum ..


  I take a look at my life And realize there's nuthin left (hayatma bakıorm we hiçbişein kalmadıını fark ediormm...)


  Time stands still as you pass away No more tomorrow this is your last day (sen ölürken zmn durur artık yarın yok bu snn son günün...)
  *I'm awake but my world is half asleep
  (ben uyanığım ama dünyam yarı uyuyr.)


  *I will love you till death do us part
  (bisi ölüm ayırana dek seni seweceim)


  *i have to be with you to live to breathe
  (seninle olmak zorundayım yasamak ,nefes almak için)

  soon to be blinded by tears
  (ykında gözyaşlarım tarafından kör edileceğim )  iki GözüM iki çeşMe.. =( siLemiyOsaN KaRaLayacakSın..!!!.."seNde unuT herkes gbi ..вιя dαмLα gözуαşıмdα вσğυLdυη ѕєη.!


  Kaç Kadéh Kırıldı Sarhos qönLümdéé ßir TürLü Kéndımı Avutamadım.. Yıllarca Ağladım ßöLé Sévincé ßi Türlü Séni unutamadım....


  ...чαłαи šöчłeмe вαиα gözłeяıи αиłαтıчøя ħeяşeчı


  (•̪●)Kaybolduм ѕєηιη кαLвιη∂є ...


  "// ...уαℓαηℓαяℓα αğℓαтıℓαη gözℓєя ∂σℓαηℓαяℓα αℓ∂αтıℓαη gözℓєя вιя güzєℓ ѕözℓє güℓєя... ||"


  НєЯ ΑşК КєΗ∂Ι МαЅαℓıΗı уΑяΑтТı ѕЄηΙ ΡєЯιℓєЯє вЄηΙ Кαr ∂αĞıΗıΗ Αя∂ıΗα αТтI


  GiDiYoRuM...aVuÇLaRıMDa CaM PaRÇaLaRıYLa,KaNLa SiYaH DuVaRLaRa HaYaLLeRiMi YaZMaYa..


  --•[-•gι∂єηє ѕöуℓєуιη gєяι ∂öηѕüη ωє ηє кαувєттιğιηι göяѕüη•-]•--


  ιℓк σкυℓ∂α єℓ тυтυѕмαѕı σятα ∂υ∂αк ¢αяρıѕмαѕı ℓιѕє∂є уαтαк gı¢ıятıѕı υηινєяѕιтє∂є вєвєк çıηℓαмαѕı


  DerDi oLaNı DinleriM, DerdiM VarSa DerDe YoL aÇaNı SileR GeçeriM..!


  GüŁεяεК КαybεŦŦiКŁεяiήi AğŁαyαяαk Кαzαnαmαzsıή


  hayatı göz yaşlarınla ödüllendirecegine gülücüklerinle cezalandır


  Hayatın zorlu yollarından geçmiş ve geçmekte olan bir kar tanesiyim ben her dertte biraz daha eriyorum...


  Hayatın yanmış yollarında kül olmuş bir çiçeğim ben ...


  ' .ılılı. »» gυη gє¢єя нєя ѕєу вıтєя αмα ѕєη вıтмєѕѕıη... »» .ılılı.


  küçüktüm eLLerimi niye tutmadın baba . şimdi hesap werme bna . duyamam seni arka sıraLarda . baba'm artık çok geç zamann ...


  ··•» ·• × ßozαя мî §αήdîή αCïℓαя × ßεℓαÿα αŧℓαя Gįdεяįм × •· «•··


  ELiMDe DeĞiL,ELiMDe DeĞiL SeNi UnuTaMıYoRuM HiÇ KoLaY DeĞiL


  ˙·٠٠•● Boshwer, HepaynI MaSaL. “Hayat ve Ben” i&thorn;te hepsi bu kadar…˙·٠٠•●


  ∂υ∂αкℓαяıη∂αη α∂ıм ∂öкüℓüякєη ιçιм тιтяєя вυηυ ѕєη∂є вιℓ...!!!


  вιя нαуαтıη αηℓαмıу∂ıη αѕlıη∂α,αηℓαмıуℓα вιяℓιктє σ нαуαтı∂α göтüя∂üη уαηıη∂α


  αяαмız∂αкι υzαкlıgα αℓ∂αηмα, кαℓвιм ѕαηα göℓgєη кα∂αя уαкıη∂ıя!


  DehshetiM,ManyaqM,Laf ********YeRse uqRass ßakaLim..


  séNi.. kaLBimé zinCirLédümM..anaHdaRuda kaüp eDdümm


  ßy.Thé.HayaT


  Tanrı DéiLim Ama Tapannar Far...


  RésimLérimy,pRofiLLériNé ta$ıyan,çaLan arkada$Lar;araLarından béqénin,adrésiniZy Férin. İmzaLı qöndérJém...[ßıhkTı'm ßécauSé] x@


  anca mİğdemİ buLandIrırsIn ßu saatten s0nra.

 2. #92
  Demirbaş dark_nur Baktabul'un Çılgını dark_nur Baktabul'un Çılgını dark_nur Baktabul'un Çılgını dark_nur Baktabul'un Çılgını dark_nur Baktabul'un Çılgını dark_nur Baktabul'un Çılgını dark_nur Baktabul'un Çılgını dark_nur Baktabul'un Çılgını dark_nur Baktabul'un Çılgını dark_nur Baktabul'un Çılgını dark_nur Baktabul'un Çılgını dark_nur - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu Yer
  izmir...!!!(exquizmir)
  Mesajlar
  809
  Blog Yazıları
  12
  Tecrübe Puanı
  7841818

  Tanımlı Ce: GüzeL mİ gzLL nİCklER bHNdeN =)

  gzeller gerçekten sağl ....

 3. #93
  Demirbaş SuSkUn PeRi Baktabul'un Çılgını SuSkUn PeRi Baktabul'un Çılgını SuSkUn PeRi Baktabul'un Çılgını SuSkUn PeRi Baktabul'un Çılgını SuSkUn PeRi Baktabul'un Çılgını SuSkUn PeRi Baktabul'un Çılgını SuSkUn PeRi Baktabul'un Çılgını SuSkUn PeRi Baktabul'un Çılgını SuSkUn PeRi Baktabul'un Çılgını SuSkUn PeRi Baktabul'un Çılgını SuSkUn PeRi Baktabul'un Çılgını SuSkUn PeRi - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Feb 2009
  Mesajlar
  999
  Blog Yazıları
  6
  Tecrübe Puanı
  21548758

  Tanımlı Ce: GüzeL mİ gzLL nİCklER bHNdeN =)

  Teşekkürler... Çok güzel hepside...!

 4. #94
  Yönetici güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Jun 2008
  Mesajlar
  3.120
  Blog Yazıları
  51
  Tecrübe Puanı
  107374595

  Tanımlı Şiİr vE SarkıLardan AlıNtII nİcKLeRR pHNdeNN

  İlk aşkım damarımdaki kanım .. Yıllar geçti ardından ama ben seni hala unutamadım ..

  Sen sözünü tutmadın.. Ben ona yanarım ..

  Hangi film heyecanlandırır o gülüşün kadar beni ?

  Ne isyanım ne ahımsın .. Sen benim dualarımsın ..

  Bir kere geldim bu dünyaya .. Aşk için ağlayamam ..

  Şeklimi değiştiriyor gözlerin .. Herhalde bu senin farkın ..

  Bırak eskisi gibi olalım ..

  Varlığınla yokluğunla sen harikasın ..
  Unutursun .. İçin yana yana ..
  O bebek gözlerinde buldum hayatı ..
  Sanki öyle bırakıp gitmeliydin aşka yazık .. Sanki kalbi birde sen ezmeliydin sevdama yazık !
  Bir tek seni bana çok gördü dünya..*
  İçimde bir şey acıyor sen gelince aklıma ..

  Razıyım.. Yapayalnız tükensin yıllarım ama yerine sevemem..


  Unutmaya gücüm yok sevgilim sen affet.. Gittiğin gün beni ölmüş farzet !

  Hadi gel de bitsin acılar tükensin.. Umutsuz yalvarıyorum !

  Aşk ağına zamansız düşüyorum !

  Bir gün açsan da görsen kalbim senin sevgilim !

  Severim Demiştim ya senden sonra inan ki sevemedim .. O iki kelimeyi senden başka kimseye söyleyemedim *

  Aşk kırıntısıyla doymaktansa tek başıma aç kalırım bu hayatta

  Seni içeren masallarım anlatılacak kadar basit değiller !

  Kim sevdi seni benim kadar .*?? !

  Beni affet yüreğim bu kadar acı çekeceğini bilemedim .. !! x(

  Yolcuyuz Hayatta , Sen gel otur yanıma..

  Ruhum kaybolmuş karanlık odalarda..

  Masum değiliz hiç birimiz ..

  Yasaklandın hep saklandın bu kalpten kovuldun sen !

  Ağlaya ağlaya senden vazgeçiyorum ..

  Ben seni deli gibi sevdim ,, sen beni deliyim diye sevmedin xS.

  Dokunma yaralarıma .

  Zaman olsaydı da sana doysaydım ..

  Hiç geçmedi ki aşk hiç bitmedi ki aşkım .. !

  Duy beni tut elimi götür uzaklara ..

  Seni çıkarıp içimden atamıyorum ..

  Seni her halinle seviyorum ..

  Hatıralar sayfa sayfa .. Kalbimde sen parça parça .. Bu gidişle en sonunda yaşatmaz beni öldürür sevdan .. *

  Dilerim ki mutlu ol sevgilim.. Ben olmasam bile hayat gülsün sana ..


  biLirim sende benim kadar kolay silemezsin ..


  Tek başına sevmek yetmiyormuş.. Biraz geç oldu ama anladım ! ..

  İçimde öyle büyük bir büyü var

  1 Seni unutmadım yıllardır ,, 1 De ben ağlarken gittiğini ..

  İnan bana hiçbir zaman alışamadım sensizliğe ..


  Biliyordum cevabını yinede sormak istedim .. Beni nasıl terk ettin yoksa hiç mi sevmedin?

  Hadi söyleyin bana sevgilim nerde unutmuş olamaz çekip gitse de ..

  İsyanım benim sadece kadere

  Çaresizim güneşimi kaybettim

  Gecelerdir artık benim tek sevgilim

  Son bir şans verip de beni affetsen

  Ruhumun sevgine ihtiyacı var ..

  Sensiz geçmez oldu günler soğuk gecelerde ..

  dönmem imkansız o eski halime kilit vurdun şu yanan gönlüme ilk aşkımı yaşamıştım seninle .. tek seninle


  Döndün gittin bir hoş çakal demeden

  Seni çok ama çok seviyorum ama diyemem artık dön geri

  Ararım seni bu yollarda yapayalnızken

  Senin kadar güzel bir hadise yaşamadım ben bugüne kadar ..


  Gözlerine baktığımı hayal edebiliyorum ..

  Sen diye bir başkasına sarılarak ağladım ..


  Gözlerini benim için öldürür müsün ..

  kalp kalbe karşı derler .. sende üzüldün mü .. ay bile çeker gider .. geceyi düşündün mü ?

  Yalnızlık bende saklı ..

  Nefes almak değil yaşam .. nefessizlik değil ölüm ..


  Ayrılığın beni bak öldürüyor .. Bana nasıl kıydın bilemiyorum ..

  Yakaladım hayatı yakasından .. yinede vermedi seni bana ..

  Çareler çaresiz sen yokken .. uzaklar bir türlü birleşmiyor ..

  Sol yanımda sızıyla uyandım bu sabah .. Baktım sensizlik var yanımda..

  Geceleri yıldızlara anlattığımız sonsuz sevdamız .. yalnızdı .. sensizdi .. çaresizdi ..

  Kalbime açtığın derin yaralar var ya hala sensiz yalnız ve çaresiz ..

  Sen çaresizliği bilir misin? Bildiğinden daha çaresizim ..

  Yokluğun inan ki beni çok yıkıyor ..

  İstifamı verdim bu aşktan .. Kaderimi yazarım en baştan ..

  Bu ayrılığın nedeni asla ben değilim ama yalnızlığımın tek sebebi sensin ..!

  Anladım ki senin o taş kalbin hiç sevmeyecek hiç istemeyecek beni ..*

  Benim için ağlayan sevgilim nerde ..

  Ben yıllardır evliyim .. sensizlikle ..

  hasretine dayanamam .. belki ölürüm

  Beni bir kez çağırsan bin kez gelirdim..

  Zarardasın ey kalbim dön geriye {!} ..

  Hani o verdiğin sözler yalan mıydı birer birer

  Ayrılsa da yollar kalplerimiz bir (: ..

  Hani birisi daha çok sever ya .. bizimkisi o misal !

  Yaşadığım en büyük aşk sen olacaksın !

  Yalnızlıktan sessiz harfler seçersin.

  İlk giden sen değilsin korkma alıştım yalnızlığa ..

  Sende git terk et beni ölmem ya bu acıyla .. İhanet kaderim sanki alıştım yalnızlığa ..

  Bitti ! Biliyorum aslında .. kalbim başkasıyla ..

  Gitme diye yalvarsam boşuna..

  Yalnızlık kaderimiz ..

  Seni benim kadar seven bir başkasını bulamazsın.. Elinde değil unutamazsın !

  Gecelerce bekledim gelirsin diye .. Gözlerim yollarda gelmedin bile bile..

  Hani bir kere düşmüştüm ya parçalanmıştı yüreğim .. Hani sen toplamıştın ya peki şimdi nerdesin ?

  Kalbime girmek böyle kolay olmaz..

  Aşk her şeyi affeder mi ?

  Saklambaç bu aşk oyunu ..

  Yalnızlığım .. yaşamak zorunda olduğum beraberliğimsin ..

  Yalnızlığım .. Kanımsın canımsın sen benim çaresizliğimsin ..

  Yalnızlığım .. Bugünüm yarınım sen benim hüzünlerimsin ..

  Yalnızlığım .. Tek bilebildiğim sen benim vazgeçilmezimsin ..*

  Senle yaşadığıma sözüm yok .. yaşanan kısmet ..

  Beni unut .. düşme sakın peşime ..

  Bu şarkımda aşkımı anlattım sana ..

  Bunu sana yazdığımı bilmezsin .. Bir yabancı şarkı gibi dinlersin ..

  Benim için Önce Tanrı sonra sensin ..

  Kimse dolduramaz inan yerini ..

  Bu şarkıda aşkımızın yemini ..

  Alıştım yıllardır ben yokluğuna ..

  Beni benden alırsan .. seni sana bırakmam ..

  Sana olan sevgimi bilmedin .. bileceğin yok .. !

  Bu gönül az mı kahrını çekti ..

  Bensiz aşkın neye yarar ki ?

  Yaralı kalbim af eder mi ?

  Bazen unutmak istedim her şeyi ..

  Düşlerde sevdim seni .. Söyleyemedim ..

  Ben seni çok sevdim ama .. Söyleyemedim..

  Yeniden denesek .. bir daha..

  Sana değmez bu sitemler .. Kalbime bir hançer sapla vur gitsin .. Beni aldattın bunu bile bile kahrettin .. Sana kızmıyorum .. Sana son sözüm unut gitsin ..

  Boş ver her neyse..Hata kimdeyse ! Gel ikimize yeni hayaller kurdum

  Adı anıldığında işte dostum dedim.. Adım anıldığında tanımam dedi..

  Duydum ki unutmuşsun .. Gözlerimin rengini ..

  Gözlerimde saklı .. cennetim benim .. (:

  Dualarım kabul olur .. seni görürüm ..

  Kalbin atar kalbimde..

  Yaralı yürek .. Bana senin aşkın gerek ..

  Şimdi onunla mutlusun demek .. *

  Bir yanan kalp vardı senin için .. gittiğin gün o durdu !


  Kalbim seni istiyorsa söyle ben ne yapayım !? .. elimden gelmiyor ki seni söküp atayım !

  Hazmedemem ben böyle severken
  lüzumsuz bitirişleri ..

  Ne olursun benden alma seni ..

  Aşk yalan mı gerçek mi?
  ..Sen söyle hayat!..

  Yüreğim ağır yaralı derinden ,, yanmaz artık istesem de yeniden ! Çok yaralar sardı bu kalbim ama bu yara kapanır mı bilemem ..

  Görmeden ,, duymadan mümkün mü yaşamak !

  Titrerim kendi üstüme ! Benden değerli değilsin ..


  Derler ki bir yerden sonra acımaz daha fazla !

  Zaten aşk kötü bir şaka anlamaya çalışma . *

  Bırakma beni bir daha ölüm olsa sonunda ..

  Tüm sehir ağladı sen gittin diye.. Mecbur musun hep en uzağa gitmeye !? ..

  Bekliyorum .. bu sensizlik bitsin diye ..

  Öyle zor ki ayrı kalmak öyle dayanılmaz ki unut beni sevgilim .. ben unutmuyorum !

  Aşk her şeye değer seni seviyorum .. Sevmek suçsa eğer kabul ediyorum ..

  Aşk her şeye değer .. Seninle anladım !

  Kalbimi getirdim ben.. sana ellerimle !

  Gözlerim kapalı hala yanımdasın sevgilim.. Gözlerim kapalı yanımda gibisin sevgilim..

  Hadi beni öldür beni unut hadi ben göm yalnızlığa ..*

  Sevilmeden sevmek var ya o daha beter !

  Dur ! Dokunma yüreğim acıyor..

  Bana çok gördüğün aşkı sen ellere ver..

  Kalbimin orta yerinde bu nasıl cumhuriyet !? ..

  Bana gelirsen.. Kalbin elinde gel..

  Herkes anladı ne yazık ki anlatamıyorum derdimi yar’e .. *

  Ben gerçeğim onlar hayal.. İste.. Sana ispatlarım..

  Konuştu halimi .. 7 Mahalle..

  Seni sevemem.. yeniden aşkım diyemem !

  Çözemedim bu ayrılık bize ne sağladı ? Ne faydası vardı ?..

  Bu sevdan hiç mi bitmez derdin .. bak bugün sona geldim {!} ..

  Lanet olsun seni nerden buldum xS !

  Ölene kadar yalnız onu seveceğimi bilsin yeter !

  Ben affetsem de yalan gözlerini .. Allah’ından bul ben susuyorum..

  Böyle büyük aşklar böyle mi biterdi !? ..

  Kalbimi kapatmışım sen gibilere.. Sende kendin gibi bir şerefsize aç ..

  Kendini kandırma elbet kapanır bu defter !

  Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak .. Anlık bir hevesle her şeyi mahvettin !

  Kimse kimsenin her şeyi olamazmış..

  Di’li geçmişten tek yaramsın sen ..

  Belki güneş bir gün ikimiz için doğar ..

  Zorlama gözyaşını akmaz.. mecburen üzüntü olmaz.. bana bir borcun yok.. Aşkta telafi olmaz ! ..

  Bir ömrüm daha olsaydı uğruna vermez miydim !? ..

  Sevmesen de beni özledim sesini..

  Şimdi o sevdiğim ışıklı yolu yalnız mı yürüyeceğim ? Seçtiğimiz filmleri bir er bir er yalnız mı izleyeceğim ? * ..

  Seni çok sevmiştim gözbebeğim neden gittin ?

  Sensiz olamam bunu sende öğrendim..

  Bizimkisi bir aşk hikayesi.. Siyah beyaz film gibi biraz (: ..

  Olsa da bir dilek hakkım benim için bir şey dilemeni istesem .. Tek isteğim aslında benim seni istediğim gibi senin beni istemen ..

  Sensizim aşkım yalnızım burada kimsem yok ki yanımda..

  Ne olur anla yıllar sensiz geçmez bunu biliyorum !

  Duvarlar sanki üstüme geliyor.. konuşuyorum ama sesim çıkmıyor !

  Gülmüyor yüzüm bir kez olsun gülmedim sen gittiğin günden beri bekledim !

  Sevdim dedi bak yalandan ağlamıştı gözleri..

  Duygusuzluk sarmış senin bedeninin her yanını..

  Özlemek mi ? Söylemek mi ? Beklemek mi ? Hangisi .. !? Söylediğin yalanların aslı vardı halbuki ..

  Her yer karardı korkma sarıl bana.. Dünya yalan ama boş ver elimi tut !


  Rüzgarlar şarkımı söyler .. Yapraklar bir bir düşer ! ..

  Dünya senin umrunda değil .. Gülüyorsun =D ..

  Gönlünü gün edeni sevmez sevda.. İster hep onu üzeni..

  Nasıl bir yangın ki bu alevlerin bile canı yanıyor ..
  Nasıl bir yalan ki bu kelimeler kaçacak yer arıyor ..

  Elimde olsa unutmaz mıydım seni ?

  Sakın benden aşk dilenme.. Hani bulmuştun eşini ?

  Kim çaldıysa yüreğini ona söyle.. O sallasın beşiğini..

  Yenildim hayata.. Lafta yaşıyorum ! Zaafım var sana susuyorum..

  Sil aşkının ayak izlerini kapımdan ! ..

  Şimdi sus bütün kelimelerini ve git .. Git alıp tüm getirdiklerini ..
  Hiç bir şey bırakma ardından ..
  İçime sinmiş kokunu , tenimdeki dokunuşumu
  Al ve git !

  Çabuk olalım aşkım ,, her şeyi paylaşalım ,, ben kendimi sana adadım sevgilim sensiz anlamsızım !


  O deniz gözlerinden alamam gözlerimi . .

  Yorgunum özlemekten hayalini..

  Ben seninle sevdim sevmeyi ..

  Aşkın gururu olmaz olamaz .. Benim derdime çare bulunamaz !

  Allah biliyor seven yıkılmaz !


  Ne seni unutmak
  gibi bir çaba var yüreğimde,Nede aşkımı körükleyen bir rüzgar , Ne seni görmeden durabilecek kadar güçlüyüm, Ne de kaybetmeye dayanacak kalbim var.

  -@--@--@--@--@--@--@-
  -@--@--@--@--@--@--@-

  Sen en büyük sevgiyi hakedecek kadar mükemmel , Herkesin sevmeyi haketmeyeceği kadar özelsin.

  -@--@--@--@--@--@-
  -@--@--@--@--@--@--@--@-

  Keske daglara gelincik olsaydimda, oksamasini bilen avuclarinin icinde solsaydim.

  -@--@--@--@--@--@--@--@--@--@--@--@--@--@-

  Seni düşünür , seni özlerim , Sevgilerin özlemlerin derinliğinde .Ne olur kır şeytanın bacağını birkez beni hatırla , Bir sonbahar serinliğinde..

  -@--@--@--@--@--@--@--@--@--@--@--@--@--@-

  Bir deniz düsün susuz, bir insan düsün mutsuz, bir gece düsün uykusuz, bir bahar düsün ciceksiz,birde beni düsün sensiz.

  -@--@--@--@--@--@--@--@--@--@--@--@--@--@-

  Dal rüzgari affetse bile, dal kirilmis bir kere.

  -@--@--@--@--@--@--@--@--@--@--@--@--@--@-

  Bir cicek sev hic solmasin, bir dost sev arkandan vurmasin, bir yuva sec hic yikilmasin, bir sevgili sec seni hic unutmasin.

  -@--@--@--@--@--@--@--@--@--@--@--@--@--@-

  Bir gün titreyerek uyanirsan bil ki resmini optügüm gündür. Ama bir gün sebebsiz yere gozyaslarin akarsa, bil ki oldügüm gündür.

  -@--@--@--@--@--@--@-
  -@--@--@--@--@--@--@-

  Güldüm Aglattilar,Sevdim Aldattilar,Sarildim Biraktilar,Saolsun Dostlar,Sevenler,Sevilenler,Beni Zorla $air Yaptilar

  -@--@--@--@--@--@--@--@-
  -@--@--@--@--@--@-

  Vay Benim Deli Gönlum Yarali Ku$a Döndu Güvendigm Daglara Kar Yagdi Birer Birer
  ~ ηє уαяıη υмяυм∂α,ηє ∂є ∂üη ~

  ѕözℓєяιη вüуüк, уüяєgιη кüçüк..уαηℓιѕℓαяıη çσк, ∂σgяυℓαяıη уσк.кєη∂ιηє göяє ѕαηѕℓι, вαηα göяє zαναℓℓι!!(No Commet!)

  •ßєи уσℓυмυ ѕєçтιм уα ѕєи уα öℓüм ..•

  ѕєиι ѕєν∂ιğιм кα∂αя нιç кιмѕєуι ѕєνмιуσяυм…

  ѕση вι кєѕ уιηє σηα gι∂ι¢єм ѕση вι кєz ∂υ∂αğıηı öρü¢єм нαуαтıм νυя кαℓвιм….

  Ўεмįήįm Ў£мįή DãмãяLãяıмdãkį Kãή Cãήlм ôLگµή.. گεndεή ßã$kãگıήı گ£v£яگ£m ßµ Cãή ßãήã Hãяãм ôLىµή…

  ∂üşмαη кєℓιмєѕιηιη αηℓαмιηι αякα∂αş ѕιƒαтιηι тαşιуαηℓαя∂αη öğяєη∂ιм…!
  ѕєяѕєяιℓιк мι ؟ üѕтüмüzє уσк. ѕєνgιмι ؟ öℓüмüηє. αşк мı ؟ єη güzєℓιηє. ιçмєк мι ؟ αѕℓα. кανgα мı ؟ αтαяα αтαя, ѕαтıяα ѕαтıя..!

  ๓єтαllicα вι gяυq αуภเ zα๓αn∂α вi тαяzdıя!…

  нαуαтı öℓє вιя уαşαкι нαуαт ѕєηι кıѕкαηѕıη öℓє вιя ѕєωкι öℓüм ѕαηα α¢ıѕıη…

  αяα∂ιğιη_şєуιη_∂єğєяι_αяαякєη_νєя∂ιğιη_∂єğєя_к α∂α∂ ιя…


  Ömrüm geçti bir çiçeğe benzemekle
  Hangi hayat süslendi senin için bu kadar?

  ...


  Yollar boyu yoruldum, şehirler boyu sustum.
  Sesimi bilmem kaç kez yitirdim kuytularda.
  Girdiğim her kentten biraz eksik ayrıldım.
  Kentler bölüştü ömrümü, kalanıyla seni sevdim
  Al benden sevinçler türet.

  ...


  Kimlerin albümünde fotoğrafım varsa tozunu alsın lütfen
  öksürüyorum..

  ...

  Biz böyle ayakta öleceğiz besbelli
  Deniz gibi durmadan bir kıyıya çarparak
  Her zaman bir yeşili, bir moru arındırarak
  Biz böyle yaşayacağız
  Sevişerek, savaşarak
  Umarak, inanarak..!

  Bardaktan boşanırcasına,bir yağmurdur bizim için yaşamak..


  ...


  Bir solukta okumak istemiyorum seni, sayfalarını çevirme.

  ...
  "İki yıldız arası göğe asılı hamak (uyumak istiyorum)"

  N.F.K


  ...  Çok yorgunum, beni bekleme kaptan.
  Seyir defterini başkası yazsın.
  Çınarlı, kubbeli, mavi bir liman.
  Beni o limana çıkaramazsın...

  Nazım Hikmet


  ...


  Bir hiçtim
  Çok şey bekledin belki de

  Yine de bana bir masal yaşat
  İçinde hiçbir şey olsun.


  ...


  Dağıldı bak... derlenip toplanmış 'dağılmalarım' ..

  ...


  Şimdi beni hangi yanımdan susacaksın?
  Sessizlikte bir dildir..
  Çoğul susulur,
  Pusulur..
  Şimdi beni hangi yanımdan kusacaksın?

  ...


  Bakakalırım giden geminin ardından...
  Atamam kendimi denize, dünya güzel
  Serde erkeklik var, ağlayamam...

  ...


  bazı insanlar kendini çok önemser...
  cenazeye gider ölü olmak ister
  düğüne gider gelin olmak ister..

  ...


  "gökyüzü gibi şu çocukluk
  hiç bir yere gitmiyor"

  ...


  gidersen uçurum çiçekleri açar kalbimde
  kimi zamanlar olur sevgilim
  iki bıçak bile yetmez bir tek ölüme...!

  ...


  ve her kulaçta haykırırdım seni
  ama sen hiç benimle olmadin ki...
  ya aklın başka yerlerdeydi ya yüreğin...

  ...


  "bana bir varmış de,
  bir varmış, bir yokmuş
  deme!
  içime dokunuyor."

  ...


  seninle olmanin en acı yanı ne biliyor musun?
  seni hiç tanmadığım bir sürü insanlarla paylaşmak.
  senin yanında olan seninle konuşan herkesi çocukca kıskanmak.
  seninle olmanın en kötü yanı ne biliyor musun?
  seni seviyorum sözcüğü dilimin ucunu ısırırken her konuşmamızda boş yere saatlerce havadan sudan söz etmek.


  ,


  deli sizsiniz!

  böyle bir çağda
  akıllı kaldığınız için.

 5. #95
  Yönetici güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık Baktabul'un Çılgını güle_aşık - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Jun 2008
  Mesajlar
  3.120
  Blog Yazıları
  51
  Tecrübe Puanı
  107374595

  Tanımlı NicKKkK

  GöremezLér… İzin vermezsem üzemezLér… ÇözemezLér… Benim bir düşüm var ki asLa biLemezLér!

  Kaderimse Çekerim, ÇiLemse GüLer Geçérim !

  Üstü sende kaLsın Hayat… Artık bendén aLacağın kaLmadı !


  Bir uçurumun kenarındayken biLé sırf Hayata qıcıkLık oLsun diye GÜLÜMSE !

  YağmurLu sokakLarda Hayatımı arıyorum !

  Béyinde bir trafik, yaraLarım fizikséL değiL, psikoLojik…

  éLLerini bırak avuçLarımda kaLsın, Sén oL yanımda yıLLar ömrümü çaLsın ♥

  Siyaha çaLan mor düşLerim var bénim


  KaranLık oLmadan, aydınLık değersiz bir pırLanta


  Kaç dost vardı? Hangisi kaldı?

  AcıLar sevménin ruh ikiziymiş


  KırıLdım aşka haberi yok !


  Kan görmek istiyor gözlerim! Ya akmaLı benden, ya da aktırmaLıyım bir yerden !


  Bana aydınLığı unutturmayacak küçük bir ‘sén’ bırak ♥

  Acının çalısı battı… Ömrün yarısı aktı… Gözkapaklarımda malubiyet faslı…

  DaL rüzgârı affetse de kırılmıştır bir kere…


  KaLbim kırıLa kırıLa kırmayı da öğrenecek !


  Yanımda olup uzak olanlardansan, uzakta olup içimde olmayı becerebilir misin?

  Aşk kolaya itibar etmez, gönüL zora tutsak…

  SöyLeyin dünyadan en son çıkanLara ışıkLarı söndürsün !

  Kişinin hayatı düşü’nün rengine boyanmıştır!

  Bir anDa durdu dünYa ayRılık vuRdu bizi sn ve ben qeçmişde bizDen bizDe bittiK peki neDen ?

  büyüK qöRünme küçüLürsün küçüK qöRünme eziLirsN

  eN fazla hüzüN aldm dikenLeri kaLmadı ama qüLü kanLısiqaRam aşKımdı küLü kaLdı tanıdıqm heR insanLarın 10 yüzü vaRdı

  umRumda mı sanDın hayaD ! aHh neşeSi yeTer (:

  Nasılda mecbuRmuşuz sewmeYe öğRenmeye

  aDım sözLerime keŦil

  süsLü caDDelerde kiRalık bi beDensin sadecE*

  iNan sen oLmasanDa bu dünYa dönüyo ama seNin qibi ********Lern hayaTı uzun süRmüo ! x)

  Kimisi asLı iLe keRem kimiNin qözLerinDe nemM x(

  Herkes kenDine yakışanı yaBtı

  Koştum eLimde eskiLerden beTer bir şiiR ‘sanıRım vaR olmaK için düşünMek yeTerLi değiL ’

  Dokuz kere seV onunCu olaym qeRçkten sev soNuncu oLaymm [L]

  LambaDaki ciNin olaYm okşa beNi dışaRı çıkaRm xD

  oH ne qüzeL olDu içmDe bir huzuR var qideN qiTTi kaLan sağLarla qündeLik aşKlara devamM x)
  uLan maRio çocuKluğum seNin maniTanı kuRTarmaqLa qeçTi umaRm mutLusunduR maniTanla xD

  isTer mavi qözLüsünü isTer yeşiL qözLüsüNü seç eRkek miLLeti değiL mi vuR tekmeNi qeç xD

  bN seNin bLki umrunDa değiLm ama sN bnm neFesmsiN*

  Her tesbiH sallayan deLikanlı olsayDı camii hocası maFya babası oLurdu xD

  kıRık döküK yazıLmış yazım iNsan saRaylaRda doqmuyoR aşKım saNa anLatamaDm okuMakla aDam oLmuyoR xD

  Kızın yiNe aşıK aNNee

  knDime kağıTTan küçüK biR sevDa yabTmm qeceleRce avuTTum knDimi Rehin bırakTım yüReğimi eLLerine ne oluR qeRi ver kaLbimi x’(

  umaaaaĞ bnm uçmam qeRek isDemioRm deRs çaLışmaaq ! x)

  Sensiz qeçeN qünLern kazaSı yoK be sevqiLii

  Dün buqün yaRın umuD edeR bir yanımM bu soN değiL başLanqıç bili0rmm (x

  Yaqmurun sesi anLAtıoR bize heRşei yüzüNde bir tebessüm dinLiormm

  hayaD qülümsüor akıp qidiorken zaman yine bir gün başlar yepyeni umuTlar qeLseDe SONBAHAR !

  ya qeL ya qeLme umRumda değiL ama yeteRki beqLetme !

  herşeyi anLatan qözLer vaRken sözLer kolaycıLık oluR yeTmezDe zaTenn

  asLa ! biriLerinin umuDunu kıRma bLKi sahiP oldukLArı tek şey o’dur

  heR ayRılıkTa yine kahRolsamDa ne başLanqıçLar ne sonLar biteR

  beNi ne dokTorlar ne mühendisLer isDedi qüLüm ama qönüL aşK isTer xD

  kim demiş muTLu olDuğumu ?

  hiçbişeY konTrol aLtınDa değiL

  aceLe eTme ama qeçTe kaLma !

  hayaDDa 3 şei sewioRemm knDimi knDimi knDimiiii xD

  vaKit tamam seNi terK edioRmm )x

  Kim demiŞ caDı olduğumu sn eLmanı ye şeqeRmm xD

  | éSKidn vazqeÇemediKLerimi Şimdi TeK tEk Si*Tir ediOrm |

  kaLbimde sadece kıRıklaRı bırakTn bana qeRi döNdüğünde sokucaM sanaaa xD

  BenDe MéLéqim Siyah KanaTLaRımDa KıRmıZı GözyaŞlaRıM vaR

  Ummadıklarım adam olurken Adam dediklerim insan bile olamamış!

  aY yaLnız bn yaLnz neRdesn kaRarsız sewioRm seni giTTin baq zamanSız

  koy yeRine bni koyabiliRsen sew yeRime biRini sewbiliRsen dön qeRiye arTk dönebiliRsen !

  ResmLer hayaLLer paRampaRça seNinde qözLern uzakLAra öyLece daLmıoR mu hiç söyLe ?

  aRtık kısa cümLeler kuruoRm sewdKlerm sewmedkLerm yanımDa kabuLLendm heRşei oLduğu qibi yoLa çıkTm yaRınlaRa!

  qeRi dönme şansımıZ oLsa beLki söyLerdm teK biR şey kaLdı içimDe sewioRm diemeDm

  baq ibRet aL yeRe düşeN yapRağa o Da esKiden yukaRıdan baqaRdı toPRağa

  siLqin kaLeminden öNce bitioSa yanLış çok demeKtir

  ßiri sana git dediğinde kaLmak istiyorum diyebiLmekmiş sevmek !

  AşkınLa yanar durur ,, senin için tutuşur bu kaLp sensiz yapamaz seni nasıL unutur ?

  Yüreğim ağır yaraLı derinden ,, yanmaz artık istesemde yeniden ! Çok yaraLar sardı bu kaLbim ama bu yara kapanır mı biLemem xS.

  Yazık ! Acıyorum haLine ,, Zaten 3 kuruşLuk değerin vardı onu da satmışsın kaşarın birine .. ;]

  Dünyadaki en güzeL şeyi sana vermek isterdim ama seni sana veremem ki ?

  Daha onsuz bir hayat biLe düşünemiosun peky ona nasıL veda ediceksin .

  SiLebiLir misin sende kaLan dudakLarımın nemini ?

  Benden sonra kim varsa hayatında mutLuLukLar diLerim sevgiLim ,, beni harcadın onu da harca !!

  HayaLLerimi bırak umutLar senin oLsun ! Döneceksin sanarak ,, yaşanmaz biLiyorusun ..

  Sen Duyduğum en güzeL cümLenin en güzeL öznesisin ..

  ßirşey söyLe ne oLur . ÖyLe ihtiyacım var ki kısacık sözLerine biLe . x(

  Ne kadar zormuş birden herşeye * eLveda * demek !! x[

  oLsun vaRsın ah çekinme ,, Sen yine yaLanLar söyLe ! Yürek zaten paramparça dert değiL xS.

  O şimdi uzakLarda ! Ne rüyaLarda ,, ne hayaLLerde ne de kaLbimin ıssız sokakLarında ! ..

  İhtiyacım var sana eskisinden daha fazLa ..

  SarmaşıkLar gibi sardın kaLbimi ..!! <3

  Huzur buLmak istiyorum ,, gözLerimi kapayıp kimseyi anmadan ..!!

  YaLan aşkLarLa doLuydu sokakLar ! Ben sana inandım ,, sen yaLan oLmamaLıydın ..

  SiL gözyaşLarını inan değmez bu aşka !! NasıL oLsa bitecekti eninde sonunda .. x(

  UsuLca sancısını çekiyorum ayrıLığın . Aynı zamanda özLüyorum ,, özLerken unutmaya çaLışıyorum aMa * UnuTamıyoRum ! *

  $imdi kapıdan gireceğini hayaL ediyorum ,, bana güLeceğini ! Sonra kızıyorum kendi kendime . Giden sen değiL mydin en önde ?

  SonsuzLuğun ötesi yok sonum sensin benim ! x3.

  AyrıLamam ki severken ...

  Görmen ,, duymadan mümkün mü yaşamak ! ELLerim dokunmadan aşk yaLan mı gerçek mi sen söyLe hayat ?

  ALayını siLer sana geLirim ..

  öLümden korkmuyorum da tek korkum unutuLmak !!

  ßırak bu pişmanım ayakLarını !! Yoksa pişman oLacak ayakLarında kaLmayacak .. xD

  Eskiden aLtını çizdikLerimin şimdi üstünü çiziyorum ! ;]

  SuçLu oLan bensem söyLe biLeyim ,, Uzat eLini yanına geLeyim (:

  Hep kaşar ,, hep kahpe ! İnsan mı bunLar sence ?

  Razımısın ki dönmeye ? Ben hazırım yeniden sevgimi vermeye xL.

  Beni tanıyan biLir ,, ßiLen anLar ! anLayan susaR ,, anLamayan uzaR .. !! ;]

  ßırak yanakLarımı - dudakLarımı .. Gücün varsa yüreğimden öp beni (:

  FuLL Time $erefsiz oLacağına paRt Time inSan oL . ;]

  Bir tebessüm oLuyor yüzümde ! KaranLık geceLerde sesini duyduktan sonra !

  Nerde o eski aşkLar ? $imdi Mecnun küpeLi LeyLa ise kaşar ! xD

  0 oDun beni aşar ,, bi vursam feLeği şaşar ! DeLikanLı kız manitasızda yaşar .. ;]

  Çook şerefsiz gördüm ama hiç biri senin kadar profesyoneL değiLdi ..

  Dünyadaki bütün kaşarLar eriyecekse küreseL ısınmaya Eveet ! (:

  Tesiri çok yoğun acıLar içindeyim ! ÖyLece bırakıp gittin sanki bozuLmuş oyuncak gibiyim ..

  Hiç bir yaLanını sevmedim ! Beni sevmenden başka ...

  Şimdi çok uzakta kaLmış bir baharsın ! KaLbimin derinLerinde bi yaLansın !!

  Severim demiştim ya inan ki sevemedim ,, o 2 keLimeyi senden başka kimseye söyLeyemedim . x(

  Sahtede oLsa özLedim bana * a$kım * deyişini ! x(

  Bir uçurum sanki gözLerin ! İnsanı habersizce öLüme götüren .. xL.

  Hayatımdan giden tüm erkekLere teşekkür ediyorum ! Sonunda aşkın yaLan oLduğunu ispatLadıLar ..

  İkiden 1 çıkınca 1 kaLırmış . YaLan ! Sen gidince ben kaLır mıyım sanı0sun ? (:

  Yetemiyorum kendi kendime ! İhtiyacım var sana ..

  Sanmaki ismini bir başkası siLecek ,, seninLe başLadı seninLe bitecek ..!!

  Kaderim sendin 0ysa ama verdiğin 1 tek sözü biLe tutmadın ! Sen beni saF mı sandın 0ğLum o numaraLarın hiç birinide yutmadım .. ;]

  Gün geLir intikamın aLınır ,, yaptıkLarının acısı tek tek çıkartıLır ! Ama bu araLar gerçekten çook işim var iLgiLenmiyorum :/

  Hayatı çöpLük farzet ,, Sende bir pisLik değiL misin ? Sen sahtekar yaLancının ta kendisisin !! Unutma ! Sahte ve yaLan oLan herşey dünya kapsamında seni bekLiyor ! =)

  GüLmek en çok kime yakışıyor ? soRusuna miLyon kere cevabımsın ..

  Aşk mı dedin ? SaçmaLadın ! Seni seviy0Rum diyene inanma yoL ver ,, Beni en son bırakıp giden de beni herşeyden çook severdi boşver .. :/

  Kasmaz beni p*ç gönüLLerin sahte sevgisi !! Bana asıL koyan sevdikLerimin s*ktr oLup gitmesi ;]

  Hepiniz iLetiLerim gibisiniz sadece * anLık * ..!!

  Yanımda oLması gerekenLer zaten yanımda ! DefoLup gidenLer kimin umrunda ?

  Beni unutturan başka biri mi yoksa kaLbindeki sahte sevgi mi ?

  Hayatımda geri dönüşüm kutusu yok benim için ! Benim tek biLdiğim 1 kerede siLdiğim .. ;]

  Vazgeçmiştin hani benden ? Neden geri döndün şimdi neden ?

  Affet demek için geç ,, ayrıLmak için ise erken ! Karmakarışık düşünceLerim .. xS

  ÖzLüyorum ! eLin eLime değdiğinde eLimin titreyişini çook özLüyorum .. x(

  Senin bana baktığın kadar hiçbir şey canımı acıtmadı ! İnan ..

  ÖLmek dünyada unutuLup gitmekmiş ,, öLmek bir kefen giymekmiş ,, öLmek o soğuk ve o kara toprağa girmekmiş ! Yok be askım asıL öLmek sensizLikmiş .. x(

  Gideceğim buraLardan dönmem bir daha s0n 1 kez sarıLayım boynuna ! Seviyorum seny ama dönmem bir daha yüreğim sızLıyor eLveda ! </3

  Sen herşey demek değiLsin biLiyorum ama ben herşeyi seninLe yaşamak istiyorum ! (a.

  Şimdi o kadar zor ki geri dönmek ,, Seny unutup başkasını sevmek ! Ama 1 şeyi anLadım ki çook zormuş seviLmeden sevmek .. x(

  SeninLe işim bitmedi bitmez ! Aşk gün yüzü görmedi görmez ! Sana söyLemeyedi değmedi değmez ! Seni benim kadar kimse sevmedi sevmez ..

  Eskiden defterime adını yazıp kaLp içine aLırdım şimdi ise adını yazıp karaLıyorum ! ;]

  DostLarım vardı hayaLLerim gibi . HayaLLerim vardı dostLarım gibi . İkiside yaLandı sevdiğim gibi . GözLerin yaLandı neFretim gibi ..

  HoşLandığımız bedenLerin içine hayaLimizdeki ruhLarı koyuyoruz sonrada adına aşk diyoruz ..

  Titrerim kendi üstüme ! Benden değerLi değiLsin ..

  Beni sana bağLayan tek şey aLıpta veremedikLerin .. Kapına dayanırım ! Şaşırma . Sende kaLmış terLikLerim xD xD

  BiLiyordum bu şehir bana dardı . BiLiyordum bu şehirde bir yığın insan şekLinde hayvan vardı .. !

  Bugün kaLbine kaç gibi girdi en son konuk ? xS.

  Ne kadar koLay artık seni seviyorum demek .. Peky yha gerçekten sevmek ?

  KaLbimi gözkyüzüne açtım sevgiLim .. GözLerinin pırıLtısını yıLdızLarda aradım !!

  Dünyada hiçbir erkek için ağLamaya değmez .. Hiçbir erkek 1 damLa gözyaşına değmez ..!

  Sende değiştin heLaL oLsun ,, mutLu edersin sanıordum verdiğim ayLar haram oLsun ,, Yinede bitanem canın sağoLsun !! .

  BeLki sevgi bana göre değiL içimde var nefret ama senin gibiLere değiL ..

  Beni kaybedersen bir daha asLa buLamazsın o aç gözLü kaLbine rahat batmasın ! .

  Aşk dediğin şarkı bitinceye kadarmış ,, sevgiLi dediğin daha güzeLini buLunca satanmış .!

  Her gidenin arkasından ağLasaydım terk ederdi beni gözLerim .. Her gidene değiL son gidene bu gözLerim ! ..

  AnLadım seninki aşk değiL hevesti .. İşin asLı bende sakLıydı sendeki sahtesiydi ..!!

  3 yanLışın 1 d0ğruyu götürdüğü şu aptaL hayatta Tek Doğrum kendimim aLayınız geLse götüremezsiniz ..!!

  Yazmak istiy0rm adımı defaLarca dudakLarımLa dudakLarına ..!!

  AyrıLık kaçtı gözüme .. ßeLki Ondan Bu yaşLar .!

  SeninLe birLkTeyken saatLere yeTişemedim .. Senden ayrıLdıkTan sonRa dakikaLara eRişemedim

  BağLanmayacaksın bir şeye öLe körü körüne " 0 oLmazSa yaSayamam " demeyecekSin . Yaşarsın cünKü ! Yaşıyorum işte ..!!

  Sanmaki gidişin senin bitişin bu senin böyLe son seviLişin !

  Çok sevme bir gün nefRet edeRsin ! Çok nefRet etme bir gün sende seveRsin ..!!

  Hani sadece öLüm ayırırdı bizi ? SöyLe sevgiLim hangimiz öLdü !??

  Her gün yüzLerce hayaL kuRarsın hiç biri gerçek oLmaz .. ßir gün bir gerçek yaşaRsın hiç biri 0 hayaLLere sığmaz ..!!

  Bende hakkın kaLdıysa eğer seviLdiğin günLere say ! ;]

  Dün beni sevi0dun bugün onu sevi0sun peki yaRın kimi sevecekSin ? xPp xD

  Sen benim düşmanım değiLsin arkim de değiLsin kıSaca umRumda değiLsin ..

  Tutamadm verdiğim sözLeri .. SiLemedim yaşLı gözLerini .. öLümü yakın görüyorum .. Hadi son 1 defa tutayım eLLerini !

  Geri dönüşü yok artık benim içim paramparça .. iSminin baŞ haRfi kaLbimde bi faÇa ..!!

  Bana öyLe qeLioR büTün 0yunLar gerçek .. YaLnız şimdi bırakıp giden değiL bi başkası geLecek ..!!

  ELimde değiL ! Bak bu gecede seni düşünüP ağLıyorum ,, nasıL bu kadar acımasızsın anLamıyorum ! x[

  Duyduğum en ağır keLime biLe * Sevmiy0Rum * deyişin kadaR Koymamıştı . x(

  Çok uğraşsamda oLmadı bir türLü sevemedin .. x(

  Boş konuşana söLeyecek sözüm boŞ inSana haRcayacak Zamanım y0K benim ..

  DerLer ki bi yerden s0nra acımaz dHa fazLa !!

  DudakLarımda kaLan kabuLsüz bi diLekSe iSTemem sevme beni ! SeviLmek sensizLikse ..!!

  y0K aRdık sana aiT tek zeRRe ßünyemde ! Sen koCa bi hiÇ oLdun ettiğin Tek cümLe iLe ..!

  Hayat yaLanLarLa d0Lu sende yaLansın gözümde hemde koca bi yaLan ! Tek gerçeğin beni hiiç sevmemiş oLman ..!

  aLdanma çocuksu maSum yüzüne mutLaka terkediP gidecek 1 gün kanma seni seveR gibi göründüğüne seni sevmiyorum diyecek bir gün !!

  öLümSüz aSkını hiçe sayaRsam eceL 0Lsun bana Senden başKası !

  HayaT acımaSızsa sende acımaSız oL !

  aSLında aşkLaRın en güzeLi yokTur aşkLaR yaşandıkÇa güzeLdiR ! ..

  inSan umuRsamadıkLaRına kaRşı heP iyi davRanıR ..

  Bundan sonRa gözLeRi cenneT kokan sevgiLim yok mu benim ? Ne yani bundan s0nRa Tenine 1 yabanCı mı doKunacaK senin !?

  EğeR daLganı geçiyoRsan benimLe ,, bende aynen oLe oynaRım seninLe ! aŞık edeRim Seni öLesiye s0nRa çeKip gideRim baKmam geRiye ! http://www.sanasevdam.net/images/smilies/icon_wink.gif

  Bitti demeKLe biTmiy0R kaLıyoR o yüReKTe biRşeyLeR ! x[

  Canım sıkkın bu aRaLaR ! Kendi dünyamın çaResizLiği içinde daLıp gidiyoRum !! ..

  Beni yaLnız bıRakın .. LaneT oLaSı baZı inSanLaRdan nefReT ediy0Rum ! http://www.sanasevdam.net/images/smilies/icon_wink.gif

  Dışımda kahkaLaRdan bi suReT ,, iÇimde kaN ağLayan küçük bi veLeT ! x[

  Neye yaRar sözcükLeR ? KaLp kıRmakTan başKa !? xS.

  Benim iLgiLenmedikLeRim sizin Peşinden koştukLaRınızdıR ! aLayına y0L ! (;

  inSanLaR vaRdıR Sevginin en yüceSine LayıkTıR ! inSanLaR vaRdıR Sevginin en yüceSini veRsende aşşağıLıkTıR ! http://www.sanasevdam.net/images/smilies/icon_wink.gif

  Seni sevdiğimi düŞündün ,, yanıLdın ! Ben sadece biRaz takıLdım sende fazLa kapıLdın ! http://www.sanasevdam.net/images/smilies/icon_wink.gif

  kıRsanda biRçoK kez kaLbimi faRkedeR mi seRseRi !?

  Oyunun adı aşk,kan ve gül -
  Sen katilsin bense maktül -
  Çek hançerini son kez öp ve beni öldür..*

  kaLßine zorLa öqreTemessin yaßancı *2 keLime [ ! ]


  Son BakışLarın kadar Boşsun x(

  Hani nerdesin ? Hep " SeninLeim " demiştin //

  Bi NeFs qbi muhtacım 0 qüzeL qöSLerine

  tipLer standart [ hePsi aynı ] sahte tavırLar [ beni baydı ]

  GünLer qeçti ama haLa Bedenimde bıraktıqın izLer qeçmedi aşqım..

  SeFme Beni Her seFerinde canımı Yakıcaksan Eqer \:

  < Kişisel Bir ileti girin > Hazırsan qiroorum xD

  hérkes yaLan teK qérçeimsN iNan...

  Phen hanqi éSki aşkımı unuDmak için çıkmıştım seninLe yha (:

  Sana karşı hsSettikLerimi söLésm qötün DüşeR ..!

  WiLL dich niiiie verLiern×
  (seni asla kaybetmek istemiorm)

  if you go, I wanna go with you And if you die, I wanna die with you..
  ( eğer gidersen seninle gitmek istiyorum,Ve eğer ölürsen seninle ölmek istiyorum )

  Dünyaya teq qeLdim Ztn, 2. bir KişiLiqe qeRek DuymuoRm..xD

  qiT keNdiNi c0k seVdiRmeDeN...!!!!

  DeqeRimi BiLnLer SınıFı qeçTiLer BiLemeyenLer q*T qißy SınıfTa kaLdıLar xD

  düNya umrumda deqiL qi - havLayan köPéqLer umRumDa oLSun.

  SüRün BaKaLım ŞimDi DoLas DuR pEsimDe b*k ÇıkArım Ben SeNinLé...xD

  aRaya ayLar qiRse De heR sefeRinde Dönmü$tüK ßirßirimize... ßu Kez çok farKLı emiN oL.HaDy $imDi deFoL.!

  PRoFiLin GüseL OLsa nE YazaR NasıLsa İçinDeKi ßiR Ka$aR xD

  Kaybettin Beni !Ama ÜzüLme .. Sana çok Kız Var Kaldırım Köşelerinde !

  inzivaYa çékiLmş ßir séhrN ortasıNda bıraktıM sséNi térK édéLi ç0k oLdu...

  bana ucuz’mu diosun?? xD ama sn bedavasn

  bırakın bu uLashıLmaz ayakLaRnı ... oLunuzu .. dıRınızı .. HeR qun 1'nızı .. 1 qun hepınızı ...

  puNkLaRa kaR$ı f*CkLaRım havaDa yeahHh!!

  üzqünüm sénin yériny tıpky sénin qißy 1iyLé doLdurdum

  baNa beNLe ndN koNusmuyosuN muhaBbeti yaPma.!seNin beNim msN'mde buLuNmaN bi ayRıCaLık sadeN uNutma..!!

  Kodum mu Otutturanlardın ... Şimdi Kodum mu Oturanlardan Oldun

  Tam Sarildim Sen Darildin! Cok Nazlanma Yar Usandim! Sen 1 Adim ben 1 Adim! Ortada 1 Yerde Bulusalim =)

  uNutmadım sevgi sözcükLeRiNi ama uNutmuş gibi davRaNdım,SeNdeN başka hiç kimseye yakıştıRamadım!

  aLayına qiDmein qenDinise qeLin !

  bİR düş'Tüm kıRıLdım . . boşveRsEnE kİmİn umRundaImm xS

  qördüqünü diiL hisséddikLériny annad ßana vé hissédémédikLérini..

  Hayatımdan, o kadar çok şey geçti ki...
  İnan en güzeli sendin ,, en özeli... <3

  Sen benim aSqmdın ,, canımdan c0q sevdqm canımdın ! kaLbimi kıRdın canımı c0q acıttın bunu bana neden yapTın !?

  SıradaKi şaRkı benimLe oLmaK isTeyen ama açıLamayan miLy0nLaRa geLsin ! http://www.sanasevdam.net/images/smilies/icon_wink.gifhttp://www.sanasevdam.net/images/smilies/icon_wink.gifhttp://www.sanasevdam.net/images/smilies/icon_blo.gifhttp://www.sanasevdam.net/images/smilies/icon_blo.gif

  Şimdi…Ne şarkılar ne satırlar dolusu cümleler..Hiçbiri iyi gelmiyor sensizliğime..

  zannetmeki her susan konu$maktan acizdir ve kırıLan gurur ßir hiçtir...suskunLuktan anLıyorsan çok $ey anLatmı$tır..

  “Seni Unutmak“ sadece lafta, sadece dilde var…

  Tavan yaPan G.tLeriniz Zamanı GeLince Fena ineCeK ..

  Seni tanıdıqımda SüsLü Bir Sokak köpeğiydin..SEwimLiliğine aldanıp,,gnLmde kulübe yabMama ramen evCilleşTiremedim Seni...haLa her Aldıqın Kokunun Peşine gidiyorsun !!

  maDem Çok akıLLısın söLe ßakaLım ßir kaLße nasL iKi İnsan SığDırDın _??

  Ya “ OnuRuM ” La GideRim ßu Aşktan, “ Ya Da Seni Severek, “ OnuRsuZ ” ca YaŞamaya Devam Ederim ”

  Bana biR wedayı çok göRenin aRkasından DUR diyemem...!!!!

  Bilinmeyen diyarlarda yürüyorum. Unutulmak korkusuyla her an ağlıyorum...

  » Bin Ömrüm Daha Olsa! Kollarında Son Bulsa! Sana Kavuşmak Varsa!! Ölmek Bile Düğün Gelir Bana!!! Sensizlikten Çok
  Korkuyorum! İnan Kendimi Bilmiyorum! Önce ALLAH Sonra Sen Benim İçin! O Bilir Seni Nasıl Sevdim!!!

  aRtık aqLıycak Gözüm Yok Gidenlerin Arkasından Kalp Tarifsiz acıLar Çeker Ssebepsiz ayrılıkLardan Hayat Bir pLak Deil Tekrar Tekrar Başa Sarasın..

  sanmakı sadece bır hevestı yada tutku..ve sanmakı gıdınce bıttı..sen sadece gıttın ben senı gıttıgındede sevdım..

  dokunma bana(!)
  ''aşk''
  bir kez daha
  dokunma bana!!!...

  "......Kaç kez gittim senden....."
  ......Kaç kez yine sana döndüm...."

  küçükle küçük olurum büyükle büyük insana zaten insanım ama üzgünüm havlayan köpeğe köpek olupta havlamam!!!

  adını alçak koydum kaçıp gittiğin için...
  gidişinin adını ölüm koydum beni öldürüpte gittiğin için..
  ve kendi adımı alçak koydum hala seni sevdiğim için...

  bu kadar sevgisiz olucanı tahmin edemedim =/

  InSanı En KoLay AğLatan SevgiLidir.En KoLay ALdatan doStLarıdır.Hayatta HiÇbir Şeye Güvenme Beyaz GüLün biLe GöLgeSi Siyahtır...!

  Sensiz yapabiLrm sanıyordm ama yanıLmış içim ! daha qiTmek için aRkanı döneR dönmez herSeini özLedm ! ..

  Bu gözler seni gördü.Bu yürek seni sevdi.Bu ten seni hissetti. Ömrüm ise askim ugruna bitti

  'ßir Kez 0Lsn qüldür yüzümü...Choq'mu sey istiorm Sadece sew ßeni(LL)

  Oynanan Son Perdeydi Hersey Sona erdi SiL unut Beni
  Kapattım o Perdeyi.

  ßu haYatta Sénin qißi SahTéé

  ASKI İÇİN AGLAMAYANLAR BEN SEVDIM DEMESIN..!!

  Firar serßest ßende istemeyen çeKer qider

  ZamaN MıyDı $HéNi ßHana qétiRén yHoq$a ßiR ß***ı$ MıyDı ßHéNi $HaNa a$ıq éDén. *?? (A)

  asiqLar olumsuz derLer ! Her asqin Bir soNu wHar ! asiqLaR oLumsuz DerLer bisimKisi buRaya qDr !"

  $imDi anLaDm néDén yüRéqTiR $éVqiLiniN yéRi. CüNqü Né zmN Dü$ün$Hém $HéNi $ım$ıCaq oLuR 0 aN Tam qaLßimiN üZéRi ..!

  $öNmüyoR aTé$imiZ aMa aLév aLévDé yaNmıyoR , ayRıLq zoR aMa ßéRaßéRqénDé oLmuyoR.!

  qüLü$LéRm vaRDı ßHéNim $Hén vaRqén ..!

  qaLßimiN qaLßinLe FReqan$ı tutMaDı ßu a$qn aDRe$i yHoq üzqüNüm $oNuNa qeLDq ßu oyuNun iqinCi peRDe$i yHoq .. ! x))

  yaRaLı yüReq ßaNa $éNin a$qıN qeReq $imDi oNunLa muDLusuN Demeq ..

  VazqéC DiRéNmé qaLßim , VazqéC ßéqLémé , $é$iNi DuyaN yHoq ßo$uNa $itém etMé ..

  aRtq né qözLéRm , né qüLü$m , né éLLéRm né Dé qaLßim $HéNin .. aRtq Hép$i ßHéNim .. !

  CaN qıRıqLaRım yüRéqiMi qaNattı .! $HéN qittiqTéN $onRa . HayaT iqiYé ßöLünDü " $HénDéN önCé , $HénDén $onRa " !! ..

  qözLéRn ßHéNi $éFiyoR aMa aqLıN HaLa éNqéL oLuyoR !! .. x) http://www.sanasevdam.net/images/smilies/icon_wink.gif

  cHoq Seviy0Rm HémDé cH0q taM qaLßimé qéLDi 0q .. !

  qö$éL yüzüNé HasReD qaLDıqım néRDé$n .. *?? ßiLiyoRum ßaqDıqım DéiL DaLDıqım yéRDé$n .. http://www.sanasevdam.net/images/smilies/icon_sad.gifhttp://www.sanasevdam.net/images/smilies/icon_sad.gif

  yüRéqiMe biR TüRLü o qitti DiyemiyoRm .. http://www.sanasevdam.net/images/smilies/icon_sad.gifhttp://www.sanasevdam.net/images/smilies/icon_sad.gif

  $HéNi $éFmeYi Dü$ünDüqCé öLméYi DiLioRm TanRıDan .. http://www.sanasevdam.net/images/smilies/icon_sad.gifhttp://www.sanasevdam.net/images/smilies/icon_sad.gif

  ßu a$q HyCBiR zamaN ßiDmeSs o0o ß***ı$LaR $iLiNmeSs $HéNi né cHoK $éFDiimi biR ßéN biR aLLaH biLiR ..

  Vazgeçemediğim herşeyimi ..Çöpe attım üstüne bastım ..Anlatmakla olmuyor yaşaman lazım ;]

  canımı acıTsaLarda…seni haTırLattıKları içhn iyiKi warLar..

  mutLuLuk bnmLe sakLambaç mı 0ynu0r? ELma desem çıkar mı ???

  Hani hérkés dér ya iLérdé ßunLarı hatırLayıp qüLécéksin,, dié ßir ték ßu doqruymu$.. $imdi sana qüLüp qéçiyorum.!!

  ßizDeqi viTes iLeRi qeRi yOq aRkamıza baqmayız cüNqü qeRide kaLanLaRı hatıRLamayızZz…

  aRtık Sen yoksun ve ßiRdaha oLmayacaksn … Kanatamayacaksn yüReğimi …yıkamayacaksn bedenimi ve ßiRdaha giRemeyeceksin ßu kaLptn içeRii … !

  TaRTı$aCaKsaK éĞéR..ßaNa ßi DaKKa İzn WéR..ßéYnimi ÇıKaRıP GéLéYim..$aRTLaR é$iT oLsun.. : )

  Gidén Gdér ÖsLemem HuYum ßLe GisLemm ßn ßir FiLmi 2 Kéré İsLemm oke ? =)

  ayrıLdığımız güN terK etti beNi mutLLuLuk..

  eRkek dediğin qooqLe qby choq biLmişh deiL yOutuße qby eqLenceLi oLmaLı..xD

  aYnaya ßaqTım s0n Kere SoNunda geLdm kndıme..Herqes mutLu oLsn die doLasamam ßen ßu çöpLüqTe..

  beNden ayrıLmışSın ii haBer bir qsL buLmuşsun ii habeR bnDe bi yakışıkLı buLdum nabeeeeeeeeerrr !!

  YanLışa qereq Yoq !! Zaten bende Af yoq ! Keyfin biLir oqLum..Bize taw oLan çoq..!!

  Snnde a$Kın yaLanmı$ ! Snnde sevqiN yaLanmı$ ! Snde onLar qßi yaLansn $mdi !

  ßıkTım ßüsßütün HerşeyDen ! Senin YüzünDen kaHreTsn !

  Ne zaman eskiyor sevgiler? ödenen bedellerin acısı geçince mi?

  O ßenim Günde Kaç Defa Nefes aLip Verdiqimi HesapLardı.ßenSe Simdi O' nun Kaç KisiLe Nefes NefeSe KaLdıqını ßile HesapLayamıOrum.

  ßir tEk Ölüm ßitireßilir Aşkımızı Ama Unutma ßiz ßirLikde Ölücez.

  Seni Kayßetmedim;Senden wAzqeCdim...

  kOlpAymı$ ßütün SözLerin ßiLemedim değmeSmi$ Sana ..

  Son Sözünü yağmur aLtında Söleki Göz ya$Larım ßelli OlmaSın..

  umrumda deiL, yeTer ki öLmeden önce 1 kez oLsn Séni svi0rm deiL seni sevmiSdm deSen biLe o yeteR bana ! ..

  kaLbiM seviyoRum diyenLeriN MezaRı iLe DoLu. . .

  HéR sözümz dudakLarda qüLü$ oLdu..
  Dönmék ihtimaLi yok artık o qüLü$Lér dü$ oLdu...!!

  ßeni ßöLe Terk eddin yha..ömüR boyu a$k aFFedmeecek seni x((

  a$kın canı sıkıldı..seni benden aldı..!

  s0nuçta qözLerimin Sana ßaktıqı Kadarsın. ßen 0 qözLeri Sénden Çektiqim An..h0$ ßir anı 0Larak kaLırsın..;]

  heR başLanqıcın biR soNu heR sOnun biR baŞLanqıcı vaRmıŞ ! qeÇ anLadım x(

  bndeN sonRa öpüLmüş dudakLarda baNa daiR cümleleR aRamamm ben !

  üzüLmé yaLnız déqiLsiN sénn qibi dünyaLarCa apTaL vaR ! xD

  zorLama qözyaşını akmaz mecbuRen üzüNtü oLmaz bana biR boRcun yoK aşkTa telaFi oLmaaSs !

  Bu sefeR qeRçekten qidioRmm size yoKluğumDa koymazz biLioRm x(

  Kim iStéméz MutLu oLmayı ama BénmLé MutsuzLuqa da war mıSın ?¿

  hiç sevmeDmm sndeN sonRaa ! [sewemem] x((

  Hoşçaqal demeK istiosan hiç duRma ! ama bunun meRhabası da olmucaK unuDmaa !

  üsqünM hayaTım coq yanLs yapdn yapJak b$y yoq beN coqdaN yoL aLdm ! seN o deFdery keNdy eLLeRinLe kapaddın !

  Susmâk isteseDe duDakLaRım .. GözLeRim her şeyi anLatıyoR.

  eTrafa neşe saÇan qüLüşünü - ßéni parÇaLayan qiDişini özLédim.

  kaLßimin kırıLdıqını görmeye dayaNamayaCağını söyLémiştin,kırarqen gözLerini mi kapaDın =)

  aŞığım hayranım héRbir zeRRene

  ßeLki qideceq dİe ßaşLaRsan hİç biRşey aLamazsIn ßu haYattaN.

  ZaTeN eN çOkDa Bu KoYdU yA BaNaAa....SeNiN gİdİşİnİ sEyReTmEk..

  BeKLemEkte Güzel GerIYE DönEn sEn olUNCA..

  hayaT biR tiyatRo dediLer baNa biR roL verdiLer - eN acIsI bNmkiYdi - " öNce seF soNRa teRk eTh dediLer :/

  Çok masal anlatıldı,hepsinin sonunda ayrılık notunu okudu zanlı
  Benim hayatımı bir kişi yıktı,kalemimi kırdı,sözlükte sevgiliydi anlamı ..

  ßu saattén s0nrA UgrA$mAm DünümLé wé DünümDékiLérLé.,.ßén yArınA ßakarım yAnımDakiLérLé...!!!...

  ÖLmekti Sadece GözLerini GözLerimde Hissedemediğim Zaman İstediğim.,, Sadece öLmek. Sen yoktun karşımda.. BaşKa şehirLerde başkaLarı baktı gözLerine, Benim Karşımda ise AzraiL vardı,,, o Bakıyordu GözLerime

  Kırmak istiyor bırak qitsin...
  üzmek istiyor bırak qitsin...
  birdaha dönmesin....

  şimdi Sen varSın
  onLarın modaSı kaLktı .!

  Daha gömeceğim rüyaLarım var benim,kırıLan kanatLarımda
  biriken damLa damLa hayaLLerim ..! *

  Ya tut ellerimden, yada bırak ve git !!

  Sen gittin, ben hep ağladım ..

  Biiz KonuSmayı BeceRemediiK x(

  Ardından Hep Aqlanır mı Derler Oysa Senin Ardından Kalan O Güsel Sözler..

  SéSSizLik İstiyorum .. SadeCe SeninLe oLmak

  ALLah’ma YaLvaRıoRum ßeny Yanına aL die…!

  Smdi eLimi tutsaydın sarıLsaydınn eskisi Gbiii

  ßeßeim Sensis Gecmez oLdu GnLerr

  Bırkma bni birdaha öLüm oLsa sonundaa

  nerden ßiLirdim '' eL '' oLup kaLßimden GideCeğini..

  en büyük delilik değil mi hiç dönmeyecek olanı beklemek...

  Gün gelir için yanar.. ELin Gider Mektuplara.. GüN GeliR ßeni AnarsıN GözüN DalaR UzaklarA..

  GözleR GörmeK İçiN GönülleR SewmeK İçiN Peki yA SewgiliM AyrılıK Ne İçiN ??

  ßir warMış ßir yoKmu$ die başLar bütÜn masaLLar ßizim ki 0 misAL

  HaN! KüÇüKKéN CaNım aCıyınCa öpimdé qéCsin dérd!n yaa anné s!md!dé kaLßim acıyO öpté qéCsiN

  zamanın eli değdi bize . . çoktan değişti herşey . aynı değilz ikimzde.. !

  Hiç kimse bir aşkı onarmaya kalkmasın..
  Kaybedilmeye değer en güzel anında bitirilmişse.! (:

  hayaTımDa 0Lan herkeS bi mutLuluk kaTTı
  kimiLeri qeLirken kimiLeri qideRken

  Dikkatimi cekemez kimse..! Ben diKKat edeRim işime qeLirse

  aRaya ayLar qiRse De heR sefeRinde Dönmü$tüK ßirßirimize... ßu Kez çok farKLı emiN oL.HaDy $imDi deFoL .!

  Sénin HaYaLinDekiLeR ßenim YanımDakiLeR Naßer xD

  SeveCeksen iLk önem veR..SevmeyecekSen yoL aLda geL (;

  yha kabullenir ßurda qaLırsın yada arqanı döner yol alırsın .!!

  Boş ,, anLamsız qeReksiz cümLeLerin özNesisin

  küCük iNsanLaR koNu$uR - büYük iNsanLaR koNu$uLuR...

  arTıq deVir DeişTi ee Taßi ßenDe deişTim kıSa keS arTıq ßiTTi seNin MoDn c0okTan qecTi..!

  beNy faRketMeN iCin qözLeRiNiN iCiNe bakmıy0Rm...FaRk edeNLeriN yaNına keNdim qiDiy0rum...

  qRaL oLdUuNu saNaNLaR... saDece qüLmeMe yaRdımJı oLaN soyTaRıLaRsıNızZz xD

  oRda buRda Laf edıOmu$suN..uNuttum dıye..TakmıOrum , aL benden saNa 2 keLıme .. cokTa sık*mDe..! (:

  bana bak zayıflamış gördüm seni!!!
  Karakter oLarak tabiki xD auhauha

  diLim özqüR buqüN hérkéSi kırabiLirm hak VéR..né hisséTTiqiMi buLamaDm haLa biR yanım 'céK qiT' biR yanım 'kaL' déR..!!

  saNma Ki peK de maSum,öyLE büyüK konUŞma,aşK dedİğin o yoSma - takaR boYnuna taSma

  YanLışa qereq Yoq !! Zaten bende Af yoq ! Keyfin biLir oqLum..Bize taw oLan çoq..!!

  şu saaTTen sonRa KaFama anca ToKa TakaRım...

  Isn't something missing?-Am I that unimportant...?-Isn't someone missing me?
  [[birşeyLer eksik değilmi?-Ben bu kadar önemsizmiyim-Birisi beni özlüyormu?]]

  These wounds won't seem to heal-This pain is just too real
  [[Bu yaralar iyileşecek gibi gözükmüyor-Bu acı fazla gerçek]]

  ßen sen qibi ßırakamadm i$te.ßen sen qibi unutamadım i$te..x(

  Seni séwdiqimi yüRéiné haykıRdım!NasıL 0lduda ßu kaLbi kandıRdın..?!

  yastığımın ßaşucunda haLa aynı f0t0ğrafı indiRmedim ki hiç 0radan k0Laysa hadi qéLde siL at.

  Hér yér karardı, k0rkma sarıL bana ! Dünya yaLan ama ßo$weR eLimi tut..! <3

  son aşkım sen olacaksın banane başkasından aman kalsın öyle tut ki ellerimi sımsıkı sarıl bana hiç kimse ayıramasın

  qözZümden aKan YaşLar DeqeRimi BiLmeyen Ş.refsizLere SadaKam oLsun ..!

  deqmeyeCeK bRi için..quruR yere seriLir mi?

  Şimdi Gitsem KoymazKi..KaLsaM Neye YararKi.. Sana AşK HiÇ YaKıŞmaDı..ßen YaKıştıRaMamki

  Ben arkandan baktım sadece
  Oysa söylenecek o kadar şeyim vardı ki

  Dilimin ucunda birikiyor cümleler,söleyemiyorum bazen diyorum ki belki tek bir kelime yeter``DÖN``....

  Ben SuÇlu DeĞİlİm. Tak BoĞazima İpİnİ, Yada Kes
  BİleĞİmİ, Sensİzlİkle YaŞayacaĞima ÖlÜme Gİdeim Daha
  İyİ...

  Bedenin bakire olsa kaç yazar..ruhun ****** olduktan sonra !

  Dün ve dünden öncekiler.. Umrumda biLé déğiLLer (:

  Sén qüzéL biR kızSın LiSéLi . ßén iSé acıma duyquSu* oLmayan biR séRSéRi . Sénin éLinDé éSkiSi qißi kaLém kaqıT* . ßénm vücuDumDa JiLéT izLéRi !

  yüReiimdeKi yoL tenHa g*tüN yerSe qeCerSiin aDam oLanıda qörDük aNCa LafLa siqErsin

  öNêmLi 0Lan ßiRini ßuLmaK dêqiL,ßuLduqun KiŞiyi iLK wê s0n yaPmaK !

  Hani c0q sevmiSdn ? ßiriciq SevqLndim ? aSLa unuDmam deRdin .. anLadım qie bunLar Koca bi yaLan ..!!

  Merak ediyorum acaba sana ne kadar geç kaldım... Acaba bana ne kadar geç kalacaksın... …

  düşündükçe seni çıldıracağım boşuna sevmişim değmezmiş sana

  geçiyor günler yine benden habersiz resmini aldım karşıma ağlıyorum sessiz sessiz.

  Hani insan aglamak ister, Gözlerinden yas gelmez !Hani birini bekler o hiç gelmez! Iste o zaman ölmek isterde ECEL gelmez...

  Sevgiler sahte , insanlar kahpe , hayatınız plan , Alayınız yalan !!!

  Gençliğimi geri verseler bu kez en çoq kendimi severdim…

  qeLdiin zaman b0şLuk doLduRan deıL...qittiğin zaman yeRi doLduRuLmyan oL

  DünYa Yaqı$ıqLıSı 0LSan Né yaZar. ßéN iSdéMéDiqDén s0ra ßu qöNüL Sana [b0q] ßaqaR ????)

  mutLu etmiceqsen mesguLde etmiceqsin.. ßiri gelir biri gider hayat hep böledir! vedaLar koysada bazen gitmeq gerekir !!.

  İpi kopmuş uÇurtma qißisin qötün ßaşın ayrı oynuo...

  GünaHıMı aLa aLa BitdNz.. OLeyy! xD

  Yüz VerdK.. G*t VerMktN BteR oLdq..!

  MeLekLerin SözÜ Vardı.. Hep Ynımda OlcKtn..Ama Hr zmnKi Gbi Szunu TutMdn...

  Bi zMnLr EllrMi TuTtuUn OdaDym.. MLekLer sarkı SoyLuyor Sımdı Bna.. Bir ısıqa suzuLorM sSeSİzCe..

  Bna Son Kez BaktıqınDa, Snİ bu Kdr ÖsLiceiMi Hıcc DsunMeMıstIm..

  TarF ediLeMez Bir MutLuLqum Var Syende.. <3

  mutLuLuK mu? ÇocuKLuKta KaLdı..!

  $aHi ßHén öL$ém aqLaRm$n ??

  Bana İhtiacın y0nq arDık .. seNin 0Lana ii baq . !

  aRTık neFREtim biLé DeğiLsin...
  Déqmé3zzSin....

  diLim varmıyo " ßitti " demeye..sözcüqLerde ßittinde qeL anLat haDi yüReqimede.

  ßak ! ßüyüdüm hiÇ hesabda yoqqen..ßüyümek canımı yaqdı..qüZeL sanarKen =(

  Seni unutmam için bana dua et ve ne olur karşıma çıkma..!

  her ölümün yeni bir doğuş olduğunu bilerek
  gel sende bende yaşayan "ben"i öldür!

  Her Şey Susar,
  Konuşur Gözyaşlarım.

  Her ne olursa olsun, bendeki bir parça sen, aklımın bir köşesinde, gülüşümde, iç çekişimde, sessizliğimde saklı duracak...

  Özlüyorum seninle birlikte öldürdüğüm sevgiyi (!)

  Ağzıında bulunan son harfleri döktün dilinden. Şimdi gidebilirsin bir cümlelik yanımdaydın zaten x(

  ßeLki ßen Senin Hiç1şeyinim ama Sen o HiçßirŞeyin HerşeyiSin xL

  Dely Dely A$ıq ,, ßiraasda Karışıkk ,, Onu Çok Sewio ,, Ona Ölüoo ,, Çok ÖSlüyo ,,Onsuz 0lamıo

  KiişiiLiiksiiz pii*Ler nsL KiişiseL iiLetii yazsnLarkii..??!!

  Tanıştığın herkesin birşeylerden korktuğunu, birşeyleri sevdiğini ve birşeyler yitirmiş olduğunu UNUTMA..

  kimsenin kalbinde yalan dolan yer edinmek istemiyorum sevmeyin benyy "istemiyorum"

  Dünya nüfusuna qöRe heR eRkeqe 2 kız DüsüyoRmus benim maniDanın haqqını heRqes yiyebiLiR heLaL oLsun xD

  aqLamayı biL qüLmeyi unuDma sefmeyi biL seviLmeDen yapma beni hatıRLa
  DemioRum ama beni unuDma

  Sattım a$kı Sende kaLsın, taLißim Çok Sen yaLansIn. . İstyorsa öLe oLsun ßir Dudak ver Üstü Kalsın.

  masaL kahRamanı qibisin onun kaDaR sıcaq onun kaDar uzaq

  Kanıma qarŞdn bi qere yabamıorum snsZ qerii döN...

  hep seni düşünüorum..özLüorum sni.. yabamıorum bi an snzsz...qDme....

  hni inanırsaq herşey oLurDu ya inanıorum ...==> bi qn tekrar bnm Olcaqsn...

  Né İstédiqimi ßuLamadım HaLa ßi Yanım cék ßi Yanım KaL Dér...

  Tenine dokunan eLLerden 1 koLeksiy0n yapmıSSn ! http://www.sanasevdam.net/images/smilies/icon_wink.gif

  Yalnızım yapayalnız hayat yuolunda belki arkamdan gelenler var ama bakmazlarbana , beni güldürün ama ağlarım ben bedenim alışmış ne de olsa

  sevdim bir kulu o beni sevmedi

  Unut bni bn qiderm..qönlümden seni bn silerim…[!]

  Benim bi hatam vardı oda sana qüweneN yıllarımdı..!

  qünesS doqMasın heß qaRaNLıq qaLsıN DüNya..!

  tüM isDeDiiM ßöLe eL eLe yasLaNmaqDı seNinLe..!

  ben öLünce yağmur yağsın,ağladığı beLLi oLmasın .. *

  *Ruhsal çöküş modu...!

  $aRkıLarın qünaHı yoK ! aCıtan Sénsn iÇimİ </3

  HayaLléRLé SüsLü Bir maSaLDı Bu

  boş sahnede tüm oyunları oynadın ? başka oyunun var mı ?

  GiTTiySen GiTTin ÇoqDa UmRumDa aYaK ALTınDa DoLaşma Yenisi KaPıDa

  ŞimDi Sen GiTTin Ya ßu DünYa ßana CenneT OqLum

  KenDini VaZGeciLmez Sanma OqLum Sen En ßasTa VazGeciLDin..

  GeLme sAKın GiTTiySen..! DönüŞ YoLLaRı KaPaLı..

  Senin ADın ZaTen YeDeK LisTeDeyDi sEN GiTTin LiSTeDen ßi Kişi EksiLDi

  iŞim ßiTTi SenLe iNŞaLLaH seveRim Seni ßasKa SeFeRe..

  Artık bittin.!Kefensiz bir ölüsün sadece benim için.

  Giderken düşünmedin,şimdi de düşünme!

  Sen gitsen ne yazar?
  Kalbim seni sensiz de yaşar

  Ben mi çok aptalım sen mi çok zekisin!
  Yoksa aşk mı çok acımasız.

  Vakit kaybıydı diyemem ama
  Senden çoktan vazgeçmişim meğer...

  Kusura bakma ölüm
  Bugün de gecikeceğim

  Hani filmin en güzel sahnesinden çıkar gibi
  Hayattan çıkıp gidemem

  Ağlamak için gözden yaş mı akmalı Dudaklar gülerken insan ağlayamaz mı ??

  örneq oLamazsn beLqi biraz saFsın ama azıcıkda saLaqsın ama yinede çoq tatLısın [L]

  her qüLme sesinde aqLımdaSın oDamın her duwarınDasın bırakıp qittiin qünden beri aqLımdasın anLasanaaaa aşkım sen benim hayatımsın

  SevmekLe Sevmemek aRaSındaki inCe biR noktaydIm Sende !

  Sevdiğim artık gel ! yoksa sonum olacak bu şehir...ve ben yine bir hayata daha sensiz veda edeceğim.......

  esKiDen DAha mI gÜZelDi HeRŞey yoKSa çoCUk oLdUğUMuz iÇin Mİ öYLeyDİ aMa biRŞeYler EkSİkti BeLKide eSKi ReNKler..

  Birikir SıkıntıLar yüreğinde, SoruLar hep cevap bekLer: ELbet birgün Farkedip yardım eder meLekLer !!

  Bana geLişLerin acıLarından kaçışınmış ..
  Seviyorum deyişin ağız aLışkanLığıymış ..!!

  ayrıLmaLıyız artq..qitmeLiyim bu yerden..saadT dİLİorum sNA beyz qüLLErden x(

  Doqru diyosun asLında... haSretimdin ; NeFretLik zAmanında.

  duymaq isTemiorm adını biLmeq isTemiorm yazıLı notLarını ama Allah kahretsinqi haLa akLımdasın aşkısı =)

  beni ilq öpüşün tatLı qüLüşün ezbermdeqi iLtiFatLar hepsi puF oLup uçtuLar =(

  güzeL çocuk senLe buLmak istemişTim sonsuzLuğu.ama Bizim gibi küskün & yorgun insanLar haketmiyor mutluluğu..

  qökyüzünde kayboLsm ... yLdzLarda Arasam ..SEni..<3

  Biz bitti dedik ama bitmedi
  Ya kalplerimiz acaba onlar silebildi mi kalbinden sevgimizi?

  Yavaş yavaş vazgeçiyorum senden
  Kendimi öldürür gibi

  MutLuy’Ken ÜzülMe GüLerKen aqLama Hep MudLu Ol Kıyamam Sna

  Eğer sevgin bir heveSSe qerçek değiL hayaLse niyeTin sevmeyiP acı vermekSe sevme beni !

  Né KaLdıı ßak éLLérimdé! ßİLiyorumm güLüyorsun! Hér adımım daha Dériné, ÖLÜYORUM . .

  qöRmüoR muSHn qaßuq ßaqLamıoOr qanaTTıqın hCßiR yaRan hCßR zaMn qéRi dönmüOoR kayßéTTqn oNJa inSsan . .!

  | ' FırTına'm ' | Sın ßenm Sen estqÇE ßen TiTreRim

  diri diri gömülen hayallerimin ardından...bir bir sökülen umutlarım tükendi...

  Sévén ßu KâLbîn CıqLıkLâRında , duâLâRımdâ bîLê hâLâ Sên vâRsın hîC mî duymuyorsun?

  bana On dakikanı ayıRr
  qözlerim gözlerin iLe bulussun ..

  SevDiqini sanDım.. yanıLDım.. qeRçekten sevDiqim için ö.diLeRim isteyeRek yapmaDım..! x'(

  40 derece yüqseq at3$ + KISKANÇLIq x(

  dü$Lerimden kaLk ... git kendi düşlerinde yat =/

  Hocam söyLeyin hayata 1 qün benş yoK yazSınn !

  ==> KenDi Canıma KıYaCak KaDar saLak,gerÇekLerDen KaçaCak kaDar KorKak değiLim! <==

  Hérqün ßiraz daha zorLa$arak cıLdırtmaksa ßéni niyétiN... SkTrqT

  "İsTerdim yeniden doğmak yada hepden yoq oLmaq !!!

  ßeNi anLayan anLar bi YeRde anLamaya Kapaq oLur iLerDe..!!

  umuRsamaz Tavrımın haStası oLrSn ben sustuKca sen kahRoLrSn !!

  TutuLmayı ßeqLiOr ßomßoş eLLerim sahißini isDior aqLıyaRaq kaLßim <3

  kaDErim kahße oLmasa ßiraz Yüzüm qüLerdi
  qitme desemde nafiLe ßiLiOrm qiDiceqsn..!!

  hayaTı sevDiremezLer. ! çnKü ihaneT ettiLer..

  snDemi yaLanDn bnDe.giT ve soNsuza kaDar geLme !!

  kıRık camLar batıyoR ruHuma.öLüyoRm usuLca…

  ıısSız biR aDaDaym Téq başıMa üşüyoRm donaRcasıNa …

  kenDi eLLrnLe gömDün haYaTmzıı ..çıkaRma aRTk TkRaR başLamz aşK...

  sevMişTm geRçkTen seNi .aMa haKeTmeDn hiçBiRzmAn bNi..

  yaŞam bNa çoK uzakTa ..yakLaşMa snDe uzakLaşırsın biRanDa !!

  Yha Shen oLckSın oLmn GereKn Yherde.. Yhada Yern boSH kaLcaq KiraLk SevgiLrde..

  waRoLuŞumy qöRemeDn..xS yOoq oLuŞumy izLe..x(

  küCüK beBein oLaım sLLa bNy ayaqıNda !!

  oLmas oLsn böLe aShk..Shen Bna uSak..Bhen Shendn uSak..

  ShimDi YıkntıLarn aRaSndan Çıkb geLdiim ŞehRe geRy DönMe zamaNı..

  HaaD PemPe bi eLbiShe.. haaD qüseL SevnCee…

  Tekh DayaNaım ShenSin || x3

  eSqie Dönb yaShadıkLarma BakmıoRm biDmişShe BidmişDr iLqiLnmioRm..

  ßendeqi seN uYuşTurucu qißi ßi aLışkanLıq oLmuş ßırakaMıorm <3

  heRqes icin sıRadan ßiri oLabiLirim ama..bazıLarı icin sadece 1 rüyayımm

  ßéni ßéqénménizé qéRék Yoq ßén Sizin yéRinizéDé kénDimi ßéqéniRim xD

  Sus aRTıq yeTer Sevmediqini söLediqce Daha çoq öLüoRum ..!!

  2 qün s0na Düsmanım 0LcaqLar simDi qiDeßiLirmi LüDfên...!

  tıq Tq kİm o ? bh3N SHeidan xD dRma qEL içEri dHa çoqqq İŞimiz vHaR shnL3

  HaYaTımDan DéLéTéLéDim Séni ŞimDi xD

  geLi$inLe hayat ßuLan gözLerime..
  gidi$ini izLemeye yakı$tıramıyorum ..

  dü$künLüğümü yağmaLa..
  içimdeki terk ediLmi$ cocuğu vur ..!

  yanLız kaLmak iStiyorum kaLßinde..
  ona tekrar ßakarken seni hissetmek !

  Sen hiç Sevmedin nasıL oLsa.. x/3

  Her sabah hüzünle karışık bir umut var içimde.

  SakLadım GözLerini gönLüme x3

  üstü kalsın ihanetimin
  "gel" desen gelecektim x$

  Seni SewmeK öLümSe Koyaım qöT^né qüLümSe xD

  ßNa deLimiSin ßu KaDaR sewiLiRmi DiolaR....

  shen isDeDiqin süRece heb benimsin qie

  Dinqonun ahıRı Die bi fiLm ceqsem oynaRmısınqie

  Ben büyüdükçe çoğaLdı acıLarım..
  Geride kaLdı toz pembe anıLarım ''

  .You're part of my entity, Here for Infinity.
  .Varlığımın bir parçasısın, işte sonsuzluk bu

  KanInI kanIma kat. {=

  Yine kırıLdı şu Lanet oLası herşeyi takan kaLbim.:/

  unutuLduqunu sandığın her daKiKam seni düşünmekLe qeçti..!

  Sén qitSéndé ßéndén, ßén yiné söküP qétiririm séni yaşadıqın şéhRin kaLbinden..

  [ . . . DeLi GömLeği GiydirdiLer Dü$Lerime . . ! ]

  x( UYUTUN BENİ YALWARIRIM... BİR DAHA UYANMAYAYIM.... X(

  kaLß!m iLtihaP saLqıLar..hér saRSıntıda ^s3vqm mikr0p kapr !

  €N BÜYÜK HATAM S€N! $€VM€K D€!!L $€N!N ߀N! $€VM€N! ߀KL€M€KT!..!!

  Acın bitsede izi kalır.Ne zaman o yaraya dokunsan yine acır!

  Bak ! yine aynı senaryo ...

  Ben gidemiyorum ...
  Sen git işte !

  Azap çekmek bu oLsa gerek
  Küçük ama derinden sevmek.../

  Böyle gitmek mi olur?
  Her gidişinde,
  Kendini bende unutuyorsun...

  Bakışlarındır Benı Benden Alan,
  Sözlerindir Ruhumu Okşayan

  ßir siqaRa içimLik Daha kaLmadınki </3

  Ték korkum Yha ßéndén öncé öLürsén...

  Sénsiz qécén qünLérin Kazası yok ßé sewqLm ..

  sensizde büyürüm derken
  en çok kendimi kandırıyorum

  Neden hala geçmişteyim
  Belki de ben sana hala aşığım.

  KoLaymı AyrıLmak? CanıMa Can oLmuşSuN.. aŞkımıN EseRi HeR Şeyim SEN OLMUŞSUN...

  FarkLı $eHirDe oLsada ya$amLarımız..ayNı duyGuyu ya$aR ruhLaRımız özLemekLe ba$Lar aCıLarımız.. 'seNi seviyoRum'La biTer gözya$LaRımız.

  | Sevmeyi SenDen iyi Bilirim ama...BiR KalemDe De SiLeBiLiRim.. |

  G€ç kAlMaDaN DöN! ßaNa !!! ßıRaKtIgIn Gißi S€NiNiM haLa . . . !

  ÖptüĞünde yüReĞimi UnutuyOrum Tüm SıkıntıLarı <3

  Sahi, kaç kopyasınız siz?
  Hanqisi sizsiniz, hanqisi fotokopiniz?

  aŞk yaRı yOlda kaLdı NeyLeyim ? kOrkmuyOrum ßen ßuyum,ßöyLeyim..!

  seniN bana baktığın kadaR hiçbir şey canımı acıtmadı inaN..!

  Bu Sefer Geriye Saramam Hiç bişeyi..
  Ben o fiLmi Çoktan bıraktım..

  ékSiLén dé siz ékSiLtén dé . . déqér ßiçtiqim haLdé déqérSizLé$én dé . .

  SeviLecek Adam deĞildin Ama Sen aŞka dua Ed

  Sevinc TadındaySa Seni Sevmek
  ÖlürSem Sevincten ÖlmeLiyim x)

  EzbeRe aLınmıŞ AyrıLıkLar kOymaz ßana..!

  Ne Zaman SusSam Heb Seni kOnusuRum <3

  aL aŞkım ßeni yanına ' daLmıŞım SarhOşLuĞuna '

  Ne ßu Kent anLadı ßeni Ne Sen
  OySa Ne çOk Sevdm İkiniZi ßir ßiLSen..!

  a$kı kalbime yazacaktım ki kalbim yazacağım a$kı kabul etmedi çünkü yazacağım A$k kalplere sığacak kadar küçük değildi..!

  Haketmedim sensizLiği

  unuTTmaya çaLıştığım her qüN içiN bir damLa qözyaşı akıTTım..şimdi de kendi suLarımda boğuLuyoruM

  koLay koLay teRkeTmem öyLe..haTa snDeyse giDrm seSsizCe..

+ Konu Cevapla
19 / 142 Sayfa BirinciBirinci ... 9 17 18 19 20 21 29 69 119 ... SonuncuSonuncu

Benzer Konular

 1. çok GüZeL nİcKlErR
  By SuSqUnn in forum MSN Nickleri
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 04-26-2009, 16:42
 2. MaMİdEN İmZAlıK AvATaRlıK reSimLer
  By güle_aşık in forum MSN Avatarları
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 04-05-2009, 09:56
 3. Çoqk güzel inqiLizce tüRkçe anLamLı nıckLerr
  By _-azra-_ in forum MSN Nickleri
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 02-09-2008, 13:18

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375