<P style="TEXT-ALIGN: center" align=left><FONT face=Verdana size=2><SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 20pt; COLOR: #f2f2f2; LINE-HEIGHT: 120%; FONT-FAMILY: 'Monotype Corsiva'"><EM><U><FONT color=#ff80c0><A href="http://blufiles.storage.live.com/y1p...jVZrNB7qYUb_MY" target=_blank rel=nofollow><FONT face=Verdana color=#000000 size=2><IMG height=50 alt=114286er7[1] src="http://blufiles.storage.live.com/y1p...jVZrNB7qYUb_MY" width=50></FONT></A>ey goncagülüm<A href="http://blufiles.storage.live.com/y1p...jVZrNB7qYUb_MY" target=_blank rel=nofollow><FONT color=#ff80c0><IMG height=50 alt=114286er7[1] src="http://blufiles.storage.live.com/y1p...jVZrNB7qYUb_MY" width=50></FONT></A></FONT></U></EM></SPAN></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #ff66cc; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Monotype Corsiva'"><SPAN style="FONT-SIZE: 20pt; COLOR: #ff66cc; FONT-FAMILY: 'Monotype Corsiva'"><SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #548dd4; FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #9900ff; FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #9900ff; FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'"><STRONG><SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #548dd4; FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #9900ff; FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'"><SPAN style="FONT-SIZE: 18pt; COLOR: #9900ff; FONT-FAMILY: 'Comic Sans MS'"><STRONG></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN>
<DIV></DIV>
<DIV></DIV>
<DIV></DIV>
<DIV></DIV>
<DIV></DIV>
<DIV></DIV>
<BLOCKQUOTE>
<DIV align=left>
<TABLE style="WIDTH: 1001px; HEIGHT: 11384px" borderColor=#000000 cellSpacing=10 cellPadding=10 align=left background=http://img262.imageshack.us/img262/8347/y1pm7xbhxaewivaydxlacgpcw4.gif border=10>
<TBODY>
<TR>
<TD>
<P align=left>&nbsp;
<BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>
<DIV align=left>
<TABLE style="WIDTH: 886px; HEIGHT: 11259px" borderColor=#000000 cellSpacing=10 cellPadding=10 align=center background=http://img262.imageshack.us/img262/8347/y1pm7xbhxaewivaydxlacgpcw4.gif border=10>
<TBODY>
<TR>
<TD><FONT face="Verdana, Geneva, Arial, Sans-serif"><STRONG>
<P align=left><BR><A href="http://g.imageshack.us/g.php?h=515&amp;i...gif"></A><FONT face="Comic Sans MS" color=#b2a2c7 size=4>&nbsp; </FONT>
<DIV align=left><FONT face="Comic Sans MS" color=#b2a2c7 size=4>&nbsp;</FONT></DIV>
<DIV align=left>
<TABLE style="WIDTH: 762px; HEIGHT: 11170px" borderColor=#000000 cellSpacing=10 cellPadding=10 align=center background=http://img515.imageshack.us/img515/2817/33vkhzbak6.gif border=10>
<TBODY>
<TR>
<TD>
<P align=left><FONT face="Comic Sans MS"><FONT color=#b2a2c7 size=4></FONT></FONT><STRONG>
<DIV align=left><FONT face="Comic Sans MS" color=#b2a2c7 size=4>&nbsp;</FONT></DIV>
<DIV align=center>
<TABLE style="WIDTH: 641px; HEIGHT: 5220px" borderColor=#000000 cellSpacing=10 cellPadding=10 align=center background=http://img246.imageshack.us/img246/4382/20061129101202a08d01573xp9.jpg border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD>
<P align=center><FONT face="Comic Sans MS" color=#b2a2c7 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT>
<P align=left><FONT face="Comic Sans MS" color=#b2a2c7 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A href="http://byfiles.storage.live.com/y1pM..._T39F994oOdbf7" target=_blank><IMG style="WIDTH: 421px; HEIGHT: 264px" height=200 alt=adsıztuy src="http://byfiles.storage.live.com/y1pM..._T39F994oOdbf7" width=251></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<P align=left>
<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=left width="100%">
<P align=center><B><FONT face=Arial color=#800000 size=3>&nbsp;<BR><FONT face="Comic Sans MS" color=#5f497a size=4>SORDUM AYRILIK VEDAMIDIR???</FONT></FONT></B>
<P align=center><FONT color=#b2a2c7>Kırçiçeğine sordum AYRILIK nedir <BR>Dediki filizlenen umutlarımın kırılışıdır <BR>Uçan kuşa sordum AYRILIK nedir <BR>Dediki esen yelle anlaştılar <BR>Yıldızlara sordum AYRILIK nedir <BR>Dediler güneşin ayla arasının açılışıdır <BR>Sordum yanan ateşe AYRILIK nedir <BR>Dediki duman olup meçhule gidişimdir <BR>Sazımın teline sordum AYRILIK nedir <BR>Dediki aşıkların bağrından kopan yanık sesdir <BR>Gecelerime sordum AYRILIK nedir <BR>Dediler benliğimi gündüze terkedişimdir <BR>Göz pınarlarıma sordum AYRILIK nedir <BR>Dediler yanaklarımızdan süzülen damlaçıklardır <BR>Toprağa sordum AYRILIK nedir <BR>Dediki nicelerini tatdım <BR>Hasrete sordum AYRILIK nedir <BR>DEDİKİ SORDUĞUN BENİM..........................?</FONT> </P>
<TR>
<TD width="100%">&nbsp;
<TR>
<TD align=left width="100%"><B>
<P align=center><FONT color=#800000></FONT></B>&nbsp;<A href="http://imageshack.us/"><IMG style="WIDTH: 237px; HEIGHT: 196px" height=301 alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img262.imageshack.us/img262/6...8285c89ee4.jpg" width=434 border=0></A> </P></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT>
<P align=left><FONT face="Verdana, Geneva, Arial, Sans-serif"><STRONG><FONT face="Comic Sans MS" color=#b2a2c7 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<A href="http://byfiles.storage.live.com/y1p7...sd6Hxb1hOCnRgl" target=_blank><IMG style="WIDTH: 364px; HEIGHT: 242px" height=169 alt=Paar src="http://byfiles.storage.live.com/y1p7...sd6Hxb1hOCnRgl" width=250></A>&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></FONT>
<P align=left><FONT face="Verdana, Geneva, Arial, Sans-serif"><STRONG><FONT face="Comic Sans MS" color=#b2a2c7 size=4><A href="http://imageshack.us/"><IMG style="WIDTH: 237px; HEIGHT: 196px" height=301 alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img262.imageshack.us/img262/6...8285c89ee4.jpg" width=434 border=0></A><FONT face=Verdana size=2>&nbsp;</FONT>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></FONT>
<P align=left><FONT face="Verdana, Geneva, Arial, Sans-serif"><STRONG><FONT face="Comic Sans MS" color=#b2a2c7 size=4>&nbsp;&nbsp;<FONT color=#b2a2c7><FONT face=Arial>&nbsp;<FONT color=#5f497a>MUTLULUK DEDİĞİN</FONT></FONT></FONT></FONT></STRONG></FONT> <FONT face="Verdana, Geneva, Arial, Sans-serif"><STRONG><FONT face="Comic Sans MS" color=#b2a2c7 size=4><FONT color=#b2a2c7><FONT face=Arial>
<P align=left><BR>Mutluluk dediğin</FONT>mutluluk dediğin bir tanrı <BR>başkalarının gözyaşlarından çalıntı <BR>mutluluk dediğin bir ten <BR>ten ten gidip gelmelerin <BR>mutluluk dediğin bir böcek <BR>çirkin bir böcek kanatlarını açması <BR>mutluluk dediğin bir kader çakışması <BR>tanrıların el çırptığı <BR>mutluluk dediğin biraz alkol biraz beyinsizlik <BR>geçmiş gelecek şimdi geçmiş sonraki şimdi gelecek <BR>mutluluk dediğin sözcük ölümü <BR>mutluluk dediğin anlık <BR>bir hastalık kimsenin üzülmediği <BR>mutluluk dediğin bir salıncak kendi kendine sallandığın <BR>mutluluk dediğin <BR>bir avuç balon ellerimde bir avuç hava <BR>tutabildiğimce mutlu olduğum <BR>mutluluk dediğin <BR>son nefesimdeki hava <BR>alıp ta veremediğim <BR>mutluluk dediğin bir acı çimen <BR>üzerinde ağladığım <BR>mutluluk dediğin bir sıkımlık kar <BR>eriyip te sudan beter olan <BR>mutluluk dediğin bir kelebek açması <BR>birde uçması onca renkle <BR>mutluluk dediğin bir inilti <BR>acıya bulaşmış bir zevk <BR>mutluluk dediğin bir bebek uykusu <BR>bir ninni uzaklardan bir ağıt ölüye <BR>gecede ninni ağıt dostluğu <BR>mutluluk dediğin bir savaş <BR>siperdeki düşmana tüm bedeninle koşmak <BR>bir namlu ucuna bir beden coşkusu <BR>mutluluk dediğin bir soğuk ölüm <BR>kar üzerinde beyaz kan <BR>kar üzerinde yalınayak sevişmeler <BR>mutluluk dediğin bir anlık <BR>bir anlık boşalım <BR>sonrası tanrı ölümü <BR>sonrası tanrı yalnızlığı <BR>mutluluk dediğin bir zor ölüm bir zor kalım <BR>mutluluk dediğin bir güzel yüz <BR>mutluluk dediğin bir gölge uykusu <BR>bir gölge rüyası <BR>mutluluk dediğin bir şarap <BR>ağzında dolandırıpta içmeye kıyamadığın <BR>mutluluk dediğin bir yeni yetme öpüşü <BR>mutluluk dediğin bana en uzak olan hüzün <BR>mutluluk dediğin karanlık koylarda dalga itimi sevişmeler <BR>mutluluk dediğin ellerin <BR>hep parlak ellerin <BR>her şeyi yaratmışcasına ellerin <BR>tanrı ellerin <BR>hüzün dediğin ise bunları yazmak</FONT>
<P align=left>
<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#ff0000 cellPadding=0 width="95%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD vAlign=top>
<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD align=left width="100%">
<P align=center><B><FONT face=Arial size=3><FONT color=#b2a2c7><A href="http://imageshack.us/"><IMG style="WIDTH: 237px; HEIGHT: 196px" height=301 alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img262.imageshack.us/img262/6...8285c89ee4.jpg" width=434 border=0></A>&nbsp;&nbsp;<BR>&nbsp;<BR></FONT><FONT color=#5f497a size=5>MuTLuLuK</FONT></FONT></B>
<P align=center><FONT color=#b2a2c7 size=5><IMG height=298 src="http://www.antoloji.com/siir/media/7...640570_499.GIF" width=398><BR><BR><BR><A href="http://imageshack.us/"><IMG style="WIDTH: 237px; HEIGHT: 196px" height=301 alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img262.imageshack.us/img262/6...8285c89ee4.jpg" width=434 border=0></A>&nbsp;<BR><BR>Tarif edem demedim <BR>Tarifsizdir mutluluk <BR>Hiç tarif edemedim <BR>Tarifsizdir mutluluk <BR><BR>Türlü türlü fırkadan <BR>Bir lokma bir hırkadan <BR>Neşet olmaz korkudan <BR>Tarifsizdir mutluluk <BR><BR>Çiçeklerden alınır <BR>Oldukça zor bulunur <BR>Kırk yılda bir olunur <BR>Tarifsizdir mutluluk <BR><BR>Cama vuran damlada <BR>Bazen mumda lambada <BR>Sımsıcak bir çorbada <BR>Tarifsizdir mutluluk <BR><BR>Karınca katarında <BR>Mertliğin tutarında <BR>Yüreğin atarında <BR>Tarifsizdir mutluluk <BR><BR>Ferhat gibi zahmette <BR>Gökten inen rahmette <BR>Uzakçadır töhmette <BR>Tarifsizdir mutluluk <BR><BR>Bazen nazlı bayrakta <BR>Bazen kuru toprakta <BR>Bazen dalda yaprakta <BR>Tarifsizdir mutluluk <BR><BR>MAVİŞ’çe durum böyle <BR>Bizlere kerem eyle <BR>Biliyorsan sen söyle <BR>Tarifsizdir mutluluk <BR>--------- <BR>Sizde bu yürek oldukça <BR>Mutluluğu bulursunuz&nbsp;<BR>allahdan diliyorum <BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold; CURSOR: hand; COLOR: #ff0000; LINE-HEIGHT: 1.7; BORDER-BOTTOM: #ff0000 3px double"><FONT color=#5f497a>Her an</FONT></SPAN> mutlu olursun </FONT>
<P align=center><FONT color=#b2a2c7 size=5>ey goncagü<BR>--------- <BR>Yar ile yeksan olmak <BR>Canda cananı bulmak <BR>Tek yürekte bir olmak <BR>İşte budur mutluluk</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT>
<P align=left><FONT face="Comic Sans MS" color=#b2a2c7 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT><A href="http://byfiles.storage.live.com/y1pU...71GzYbslUPBL-4" target=_blank><FONT face="Comic Sans MS" color=#b2a2c7 size=4><IMG style="WIDTH: 381px; HEIGHT: 274px" height=143 alt=faro31 src="http://byfiles.storage.live.com/y1pU...71GzYbslUPBL-4" width=213></FONT></A><FONT face="Comic Sans MS" color=#b2a2c7 size=4>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;& nbsp;</FONT>
<P align=left><FONT face="Comic Sans MS" color=#b2a2c7 size=4>&nbsp;&nbsp;</FONT><A href="http://derin-dalgalar380.spaces.live...0939"><U><FONT face="Comic Sans MS" color=#b2a2c7 size=4>Geride Kalanlar</FONT></U></A><FONT face="Comic Sans MS" color=#b2a2c7 size=4> <BR><BR>Senden geride kalanlar <BR>Aşk sancıları çeken <BR>Kırılmış bir kalp <BR>Bir hüzün deryası <BR>Bu deryaya dökülen <BR>Gözyaşı şelalesi <BR>sevginin sonsuzluğunda <BR>Yerlere saçtığın <BR>Bir avuç sevgi kırıntıları... <BR></FONT><A href="http://byfiles.storage.live.com/y1p9...B7NDKE8l-4UTYq" target=_blank><FONT face="Comic Sans MS" color=#b2a2c7 size=4><IMG style="WIDTH: 379px; HEIGHT: 209px" height=172 alt=adsızkkkkkk src="http://byfiles.storage.live.com/y1p9...B7NDKE8l-4UTYq" width=275></FONT></A><BR><A href="http://derin-dalgalar380.spaces.live...0907"><U><FONT face="Comic Sans MS" color=#b2a2c7 size=4>Geldin ya Sevgili! ! ! ! ! !</FONT></U></A><FONT face="Comic Sans MS" color=#b2a2c7 size=4> <BR><BR>Gönlüm; küs bakan çocuğun dudak büküşleriydi <BR>Düşüncelerim; keşke! ! Sorgusundaki yüreğin hüzünlü haliydi <BR>Dudaklarım; su diye inleyen çöl bedevisinin çaresiz titreyişi <BR>Sen geldin ya Sevgili! ! ! ! ! ! ! <BR>Ellerinde kırmızı güllerle <BR>Yüzünde, hiç küsmemiş mutlu tebessüm <BR>Gönül… hayat buldu <BR>Düşünceler…Nur’a boğuldu <BR>Dudaklar… <BR>Dudaklar ise <BR>Sana hapis oldu. <BR><BR></FONT><A href="http://byfiles.storage.live.com/y1pd...dZEUri5zH5Tw9X" target=_blank><FONT face="Comic Sans MS" color=#b2a2c7 size=4><IMG style="WIDTH: 264px; HEIGHT: 242px" height=200 alt=9kkmPaELJJ src="http://byfiles.storage.live.com/y1pd...dZEUri5zH5Tw9X" width=164></FONT></A>&nbsp;<A href="http://imageshack.us/"><IMG style="WIDTH: 237px; HEIGHT: 196px" height=301 alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img262.imageshack.us/img262/6...8285c89ee4.jpg" width=434 border=0></A>
<P align=left><A href="http://derin-dalgalar380.spaces.live...6523"><U><FONT face="Comic Sans MS" color=#b2a2c7 size=4>Hep Sevdim</FONT></U></A><FONT face="Comic Sans MS" color=#b2a2c7 size=4> <BR><BR>Tüm ömrümde yerinmedim kendime <BR>Hep verdim sevdiklerime. <BR>Pırıl pırldı çocuklarım <BR>Her ana gibi anadan öte sevdim. <BR>Arkadaş gibi büyüttüm. <BR>Bir başkaydı sevdamız, <BR>Çok farklıydı bizim aşkımız, <BR>Yıllardır söylediğimiz şarkımız, <BR>Biz ayrılamayız biz ayrılamayız.. </FONT><FONT face="Comic Sans MS" color=#b2a2c7 size=4><BR>Ne güzeldi oynanan oyunlar <BR>İlkokul en kolay olan, <BR>İlk kalem tutuşlar <BR>Çatal çiz çadır çiz... <BR>Birlikte söylenen şarkılar <BR>Dualar edilen sofralar..... <BR>(onlar yeyince doyar analar) <BR>T.V.tek kanaldı o yıllarda <BR>Kuzucuklarına el sallıyan <BR>Adile (Naşit) teyze. <BR>Beklerdi çocuklar <BR>Hadi bizim adımızıda söyle <BR>İyi uykular çocuklar.... <BR>Herkes yatar yerine <BR>Dualar okunur uyumadan önce <BR>Şükredilir geçen bu güne. <BR>Ne kadar söz dinlermiş eskiden çocuklar <BR>Bayramlar daha güzel farklı duygular <BR>Yeni ayakkabı yeni giysiler <BR>Baş uçlarında giyilmeyi bekler <BR>Çoşkulu kalkış sabaha <BR>Eli öpülecek, büyükler hayatta. <BR>Şimdi ki zamanla çok yıllar var arada. <BR>Yıllardan öte çağ atlamakla. <BR>Ayak uydurmak zor <BR>Şimdi ki zamanda çocuklara <BR>Onlar hepsi Teknolojik usta. <BR>Çok Fransız kalıyoruz onlara. <BR>Aslında varya! varya aslında! <BR>Nede olsa çocuklar daha <BR>Doyumsuzluğa itiyoruz olmuyoruz farkında</FONT>
<P align=left><FONT face="Comic Sans MS" color=#b2a2c7 size=4></FONT>&nbsp;
<P align=left><A href="http://byfiles.storage.live.com/y1pT...O1bJmoAn5zi1gc" target=_blank><FONT face="Comic Sans MS" color=#b2a2c7 size=4><IMG style="WIDTH: 414px; HEIGHT: 253px" height=182 alt=75576109mm6 src="http://byfiles.storage.live.com/y1pT...O1bJmoAn5zi1gc" width=150></FONT></A>
<P align=left><A href="http://imageshack.us/"><IMG style="WIDTH: 237px; HEIGHT: 196px" height=301 alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img262.imageshack.us/img262/6...8285c89ee4.jpg" width=434 border=0></A>&nbsp;
<P align=left><FONT face="Comic Sans MS" color=#ffffff size=4><B><A href="http://derin-dalgalar380.spaces.live...01"><U>Hazandı Mevsimin Adı...</U></A></B></FONT><FONT face="Comic Sans MS" color=#b2a2c7 size=4> <BR><BR>kimeydi bunca sorgular? <BR>nasıl yaşıyordu hayat, <BR>seni.... <BR>beni.... <BR>bizi..... <BR>tamahkā r yenilgilerin ardından, sevebilmeyi <BR>neye borçluyduk? ... <BR><BR>'yastayım' diyordu, <BR>klarnetin ucundan süzülen nağmeler.. <BR>sancılıydı bir yığın anı... <BR>piyanonun tuşlarında kaldı onca hüzün.. <BR>'fikrimin ince gülünde' sonlandı kırık kalpler.. <BR>sen yoktun yanıbaşımda, <BR>belkide yüreğimde... <BR>hangi mevsimi yaşıyordun <BR>söylüyordu seni şarkılar.... </FONT>
<P align=left><FONT size=+0><A href="http://byfiles.storage.live.com/y1pW...AS2t5hLwVq8rNB" target=_blank><FONT face="Comic Sans MS" color=#b2a2c7 size=4><IMG style="WIDTH: 417px; HEIGHT: 270px" height=131 alt="dökülen yapraklar" src="http://byfiles.storage.live.com/y1pW...AS2t5hLwVq8rNB" width=175></FONT></A><BR></FONT>
<P align=left><FONT face="Comic Sans MS" color=#b2a2c7 size=4></FONT>&nbsp;
<P align=left><A href="http://derin-dalgalar380.spaces.live...2625"><U><FONT face="Comic Sans MS" color=#5f497a size=4>ANILAR</FONT></U></A><FONT face="Comic Sans MS" color=#b2a2c7 size=4><BR><BR>Sizi gömeceğim anılar <BR>Terkedilmişliğin buruk sancısını duyacaksınız <BR>Benli geçen günlerinizi, <BR>bir bir sileceksiniz defterinizden <BR>Geçmişin tüm yaşanmışlıklarını <BR>beraberinizde götüreceksiniz <BR>Ve kaybolacaksınız uzaklarda <BR>Ben sizlerden ve beni kahreden anıların, <BR>silinmişliğinden söz edeceğim yeni dostlarıma <BR>Özgürlüğümü tüm evrene haykıracağım <BR>Düşlemeyeceğim bir kez daha sizleri <BR>Yaşamımda oluşturduğunuz boşlukları <BR>ağırlığınca kapatacağım. <BR><BR></FONT><A href="http://byfiles.storage.live.com/y1p5...LbFqzg8Cu_UWWN" target=_blank><FONT face="Comic Sans MS" color=#b2a2c7 size=4><IMG style="WIDTH: 315px; HEIGHT: 219px" height=198 alt=adsızklş src="http://byfiles.storage.live.com/y1p5...LbFqzg8Cu_UWWN" width=275></FONT></A>
<P align=left><FONT face="Comic Sans MS" color=#b2a2c7 size=4></FONT>&nbsp;
<P align=left><FONT face="Comic Sans MS"><FONT size=4><FONT color=#b2a2c7><FONT size=5><U>Gülüm</U> </FONT><BR><BR>Sen solamazsın gülüm <BR>Sana söz sana yemin. <BR>İlk evlendiğin gün,yarınlardan <BR>Hesabım olmasın diledim. <BR>Gelmiş gib sanki o gün! <BR>Sen solamazsın gülüm <BR>Sana söz sana yemin. <BR>Direniş hayata,sımsıkı sarılış, <BR>Mutlu yarınlara. <BR>Bu can bedende oldukça <BR>Kapılma umutsuzluğa. <BR>Kıştan sonra yeni bahar, <BR>Yaz seni kucaklar. <BR>Sen solamazsın gülüm <BR>Sana söz yemin. <BR>Damla damla gözyaşıysa <BR>HASRETİN! <BR>Vuslatın kucaklayışıysa <BR>GURBETİN! <BR>Sönmedikçe masumiyetin <BR>Sen solamazsın gülüm <BR>Sana söz sana yemin.</FONT></FONT></FONT>
<P align=left><FONT face="Comic Sans MS" color=#b2a2c7 size=4>EY GONCAGÜLÜM.....</FONT>&nbsp;
<P align=center><FONT face="Comic Sans MS"><FONT size=4><FONT color=#b2a2c7><A href="http://imageshack.us/"><IMG style="WIDTH: 237px; HEIGHT: 196px" height=301 alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img262.imageshack.us/img262/6...8285c89ee4.jpg" width=434 border=0></A><FONT face=Verdana><FONT size=2>&nbsp;</FONT><A href="http://imageshack.us/"><FONT size=2><IMG style="WIDTH: 237px; HEIGHT: 196px" height=301 alt="Image Hosted by ImageShack.us" src="http://img262.imageshack.us/img262/6...8285c89ee4.jpg" width=434 border=0></FONT></A><FONT size=2> </FONT></FONT><BR></FONT></FONT></FONT><FONT face="Verdana, Geneva, Arial, Sans-serif"></FONT></STRONG></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>
<P><FONT color=#b2a2c7></FONT></STRONG></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></STRONG></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV>
<P align=center><FONT color=#b2a2c7></FONT></P></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV><FONT color=#b2a2c7></FONT></BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
<DIV>13:46&nbsp;| <A href="ey g&#252;l,,goncag&#252;l&#252;m&#58; goncag&#252;l&#252;mbenim </A></DIV>
<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
NOT:ALINTIDIR GÜSEL OLDUĞU İÇİN PAYLAŞMAK İSTEDİM SAYGILAR