Sil o üzreindeki pis eseri senden kat kat üstündR bu sERseri