sewgiLiye ayrıLaLım demek dışınDa nasıL 1 niSan şaKasI yapabiLiriZ ?