Şu anda yanımda birinin olup bana destek vermesini isterdim