Sık sık karşılaşılan ritim kalıp örnekleri aşağıda gösterilmiştir:
Örnek 1:

Örnek 2:

Örnek 3:

Örnek 4:

Örnek 5:

Örnek 6:
Üçlemede bir vuruş, eşit üç parçaya bölünür.

Örnek 7:
Beşlemede bir vuruş, eşit beş parçaya bölünür.

alıntı...