Namazın Mekruhları
 • Namazın içinde sağa sola bakmak
 • Elbise veya vücut ile oynamak. (Vücuda yapışan elbiseyi küçük bir hareketle silkelemekte bir beis yoktur)
 • Özürsüz, parmağını çıtlatmak
 • Secde yerindeki taşları temizlemek
 • Elini böğrüne koymak
 • Bir yerini bir veya iki kere kaşımak. (Namazda burun akıntısını silmek yere akıtmaktan evlâdır.)
 • Özürsüz bağdaş koymak
 • İnsan yüzüne karşı kılmak
 • Kor halindeki ateşe karşı namaza durmak
 • Bir kimsenin önünde, başı üzerinde, sağında, solunda arkasında veya elbisesinde bakan kimsenin kolayca görebileceği kadar belirgin resim varken namaz kılmak
 • Gerinmek, esnemek
 • Tehiyatta ayak parmaklarını dikip, ökçelerin üzerinde durmak
 • Kaynaklarını (kalçalarını) yere koyup dizlerini göğse çekerek veya elleri yere koyarak oturmak
 • Yenisi ve güzeli varken eski ve kötü elbise ile kılmak. (müstehap olan her zaman adet olanı giymektir. Gecelikler, giyilmesi adet olan elbiselerden olduğu için onunla namaz kılmakta kerahet yoktur.)
 • Başı açık kılmak. (Alçak gönüllülük maksadıyla olursa mekruh olmaz.)
 • Secdede veya secde dışında elinin veya ayağının parmaklarını kıbleden çevirmek
 • Cemaatle namaza duracağında önünde yer varken safa girmeyip, arkada durmak
 • Kabre karşı namaz kılmak
 • Necasete karşı perdesiz namaz kılmak
 • Kadınla, perdesiz bir hizada durup ayrı ayrı namaz kılmak
 • Tuvalete gitme ihtiyacı varken sıkışık olarak namz kılmak
 • Secdeden kalkarken dizlerini ellerinden evvel kaldırmak
 • Secdede bir ayağını kaldırmak
 • İmamdan evvel rüku'a gitmek
 • İmamdan evvel secdeye gitmek
 • İmamdan evvel secdeden kalkmak
 • Secdeye giderken özürsüz olarak ellerini dizlerinden evvel yere koymak
 • Özürsüz, yere veya duvara dayanarak kalkmak
 • Namazda alnından toprak silkmek
 • Bir rekatte okuduğu zammı sure ile, bunu takip eden rekatte okuduğu zammı süre arasında sadece bir sure atlamak
 • Bir sonraki rekatta, bir önceki rekatta okuduğu zammı surenin evvelinden sure veya ayet okumak
 • Farz namazlarda bir sureyi bir rekatta iki defa okumak, veya bir sureyi her iki rekatte okumak
 • Farzın ikinci rekatinde, birinci rekatte okuduğundan üç ayet fazla okumak
 • İmama uyanın imamla birlikte Kur'an okuması
 • Özürsüz, alnındaki sarığın üzerine secde etmek
 • Kıyamda iken özürsüz olarak duvara dayanmak
 • Kıyamda sağa veya sola eğik vaziyette durmak
 • Özürsüz, tek ayak üstünde durmak
 • Namaz içinde ayet ve tesbihleri parmakla saymak
 • Cemaatle namaz kılınırken yalnız namaz kılmak
 • İmamın mihraptan başka yere durması
 • İmamın bir zirâ (50cm) alçak yerde durup, cemaatin imamdan yüksekte durması
 • İmamın bir zirâ (50cm) yüksek yerde durması; (Eğer imamın yanında bir kişi bulunursa mekruh olmaz.)
 • "Besmele" ve "âmin"i açıktan okumak
 • Kırâatı rükua inerken tamamlamak
 • Tekbirleri yerlerinde almamak, her zikir ve kırâati (okumayı) yerinde yapmamak
 • Rüku ve secde tesbihlerini başını kaldırdıktan sonra söylemek
 • Omuzu açık ve kolları sıvalı olarak namaz kılmak
 • Önünde bir canlının geçmesi ihtimali olan yerde önüne sütre (herhangi bir cisim) dikmeyi terk etmek
 • Bir şeyi koklamak
 • İşitilmeyecek derecede üflemek (işitilecek dercede üflenirse namaz bozulur)
 • Başa mendil ve benzeri bir şeyi sarıp tepesini açık bırakmak
 • Ağzını ve burnunu örterek namaz kılmak
 • İkinci defa toplanan cemaate imam olacak şahsın mihraba durması.

Kaynaklar:
1) Muhtasar İlmihal, Hasan Arıkan, Fazilet Neşriyat ve Tic.A.Ş.