Sübvansiyon Nedir? Sübvansiyon Tanımı, Sübvansiyon Hakkında


Sübvansiyon ya da destekleme, devlet tarafından toplum çıkarlarını gözeterek üretimi veya ihracatı çeşitli şekillerde etkilemek ve yerine göre üreticileri/ihracatçıları korumak ve teşvik etmek amacıyla para ya da para olarak ifade edilebilecek diğer şekillerde verilen karşılıksız mali yardımlara denir.

Sözcük dilimize Fransızca'dan girmiştir, tam karşılığı TDK Sözlük'de destekleme olarak verilmesine rağmen bir iktisat terimi olarak sıklıkla kullanılmaktadır.

Destekleme için; vergide indirim, muafiyet ya da vergi iadesi, karşılıksız ödemeler, düşük faizli krediler, ithal ürünler için gümrük vergileri ve stopajların yükseltilmesi gibi yöntemler kullanılır.(alıntıdır)