Lojistik Nedir-Lojistik Tanımı-Lojistik Anlamı-Lojistik Hakkında




LOJİSTİK NEDİR ?

Lojistik (Logictics) kelime kökü itibariyle Latin dilinden Logic (mantık) ve statics (istatistik) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir ki, sözlük anlamı “mantıklı istatistik (hesap)” tir.

Lojistiğin günümüzdeki kabul gören en geçerli tanımı The Counsil of Management (CLM) kuruluşu tarafından yapılmıştır.

Bu tanıma göre :

“Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi akışının başlangıç noktasından (kaynağından) , tüketildiği son noktaya (nihai tüketici) kadar olan tedarik zinciri içindeki hareketinin etkili ve verimli bir biçimde planlanması, uygulanması, taşınması, depolanması ve kontrol altında tutulması hizmetidir.”

Lojistik, günümüz iş dünyasında gittikçe daha fazla kullanılmasına ihtiyaç duyulan karmaşık enformasyon, iletişim ve kontrol sistemlerin içinde yer aldığı, mal, hizmet, bilgi ve sermaye akımının iş planlama çerçevesi olarak tanımlanmaktadır.

Bu bilgiler ışığında yukarıdaki tanımı günümüz koşullarına uyarlanmış hali ;

“Lojistik, mal ve hizmet tedarikine yönelik planlama, organizasyon, nakliye ve yönetim faaliyetlerinin bütünüdür.”







LOJİSTİK TARİHÇESİ


Lojistik esas olarak askeri bir terimdir, bunda dolayı da ilk uygulamalar askeri alanlar ve harp sahaları olmuştur. Fakat esas önemi II.Dünya savaşı sırasında anlaşılmış ve sonrasında lojistiğe bilimsel bir konu gözüyle bakılmaya ve uygulanmaya başlanmıştır.

“II. Dünya savası sırasında görülen gerçeklerden birisi de, kalabalık ordulara sahip olmanın zafer kazanmak için yeterli olmayacağıdır. Orduların gelişmiş silah, araç ve donanımla teçhiz edilmesi sayısal fazlalıktan daha önemlidir. Pek tabii ki; bu ürünlere sahip olmak da yeterli olmamakta bunların uzman personel tarafından kullanılıp, sürekli faal tutulması da o derece önem arz etmektedir. İşte bütün bunlar lojistik desteğin hayati bir unsur oldugu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Yani kusursuz bir lojistik destek sağlamadan, herhangi bir harekattan başarı beklemenin hayal olduğunu söyleyebiliriz.”
II. Dünya savaşı sonrası ABD’ de bir çok işletme lojistiğin önemini farketti ve 1960 yılından günümüze kadar süren gelişim evresi içerisinde lojistik hizmetlerinden faydalanmaya başladılar.

Dünyada lojistiğin gelişimini sıra ile açıklamak gerekirse, tarihteki aşamalarını şöyle sıralayabiliriz:

1940-1960 yılları arası : Lojistik aşamasını kurma
1960-1970 yılları arası : Lojistik fikrinin yerleşmesi ve itibar kazanması
1970-1980 yılları arası : Önceliklerin ve modellerin degişme çağı
1980- günümüze kadar : Ekonomik ve teknik değişimin yeni çağı


Lojistiğin gelişimi temelde üç aşamada toplanabilir;

a) Parçalanma (1960 – 1980 ) : Bu dönemde lojistiği oluşturan faaliyetlerin ayrı ayrı yapıldığı görülmektedir. Aşağıdaki operasyonların bir kısmı işletme içinde yapılırken, kısmen de dışarıdan hizmet alma şeklinde gerçekleşiyordu.
Talep Öngörüsü
Satın Alma
İhtiyaç Planlama
Üretim Planlama
Fabrika Stokları (girdi düzeyindeki stoklar )
Depolama
Malzeme İşlemleri
Paletleme
Mamül Stokları
Sipariş Süreci
Taşıma
Müşteri Hizmetleri
Dağıtım Planlama

b) Birleşme ( 1980 – 2000 ) : Bu dönemdeki lojistik faaliyetler iki kavram altında toplanmıştır:
Madde ve Malzeme Yönetimi
Fiziksel Dağıtım

c) Toplam Bütünleşme ( 2000 – Günümüze ) : Halen de devam etmekte olan bu süreç parçalanma ve birleşme kısmında verilen faaliyetlerin bir çatı altında toplanmasını gündeme getirmiştir. Dünya ekonomisinde yaşanan küreselleşme, liberalleşme ve buna paralel olarak firmaları zorlayan uyum çabaları , lojistik faaliyetlerin önemini arttırırken günümüzdeki entegre lojistik kavramını ortaya çıkarmıştır.








LOJİSTİĞİN ELEMANLARI


Lojistik sisteminin elemanları çok geniş olmakla birlikte aşağıda sıralanan şekilde
gruplamak mümkündür.

Elemanlar :
 • Fiziksel Dağıtım,
 • İlk Madde ve Malzeme Yönetimi,
 • Entegre Lojistik Yönetimi,
 • Dağıtım Yönetimi,
 • Lojistik Mühendisliği,
 • Lojistik Yönetimi,
 • Pazarlama Lojistiği,
 • Tedarik Zinciri Yönetimi,
 • Satınalma Lojistiği,
 • Ticari Lojistik....
Gruplamak Gerekirse;
 • Depolama;
 • Taşıma;
 • Stok Yönetimi;
 • Bilgi ve Kontrol;
 • Ambalajlama;
 • Gümrükleme;
 • Müşteri Hizmetleri,
Şeklinde sınıflandırılabilir...

Yukarıda belirtilen bu süreç içerisinde yer alan lojistik faaliyetlere ilişkin maliyet birimleri analiz edildiğinde taşıma maliyetlerinin toplam içindeki yeri dikkat çekmektedir. İşletme yönetiminde lojistik maliyetlerinin analizi şu şekilde verilmektedir.



tamamen alıntıdır.