Yargıtay-Yargıtay Nedir-Yargıtay Tanımı-Yargıtay Hakkında


Adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme mercii. Kanunla gösterilen belli davalara da, ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

Yargıtay üyeleri, Yüksek Hakimler Kurulunca ve Yargıtay Birinci Başkanıyla ikinci başkanı ve Cumhuriyet Başsavcısı Yargıtay büyük kurulunca, üye tam sayılarının salt çoğunluğu ile ve gizli oyla seçilir.


alıntı