münazara
isim (müna:zara) Arapça mun¥©ara
1 . Bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma:
"Bir fikrin münazarasıyla kütüphanesinin önünde sabahladığımız geceler olurdu."- A. H. Müftüoğlu.
2 . edebiyat Divan edebiyatında zıt varlıklar ve kavramlar arasındaki karşıtlığı anlatan yazı türü.