İlçe Nedir-İlçe Tanımı-İlçe Hakkında

Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde ilden sonra gelen bölüm kaymakamlık kaza ilçe idari bakımından mülki taksimatta ilden sonra gelen yerleşim birimidir ilçelerin Genel DurumuMerkezi idarenin taşra teşkilatındaki ikinci bölüm ilçe, idaresidir iller birden fazla ilçeden oluşur ilçelerin, kurulup kaldırılması ve değiştirilmesi de tıpkı illerde olduğu gibi kanunla olmaktadır Buna karşılık ilçenin komşu il olan sınırlarının yeniden düzenlenmesi içişleri Bakanlığının hazırlayacağı müşterek kararname ile olur Bugün ülkemizde 850 adet ilçe idaresi vardır.

Her ilde birden fazla ilçe vardır il merkezi de bir ilçe oluşturur ki buna merkez ilçe denir . Merkez ilçenin idarecisi kaymakam değildir . Doğrudan doğruya bu ilçelerin yönetimi il valisi tarafından gerçekleştirilir Büyükşehir kurulan il merkezlerinde merkez ilçe kavramı ortadan kaldırılmaktadır.

alıntı