Jargon

isim Fransızca jargon
1 . Dar bir çevreye özgü dil, argo
2 . Mesleki dil
"Tıp jargonu."- .
3 . Jargon
4 . Özel dil
5 . Meslek argosu
6 . Anlaşılmaz dil
7 . Belirli bir topluluğun kullandığı dil
8 . Anlaşılmaz söz
9 . Bozuk şive
10 . Kelimeleri yerinde kullanamama ile belirgin anlamsız ve anlaşılmaz konuşma, karışık konuşma (Tıp)
11 . Anlaşılmaz dil veya söz
12 . Jargon/argo
13 . Belirli bir grubun kullandığı

Jargon
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Jargon, kimi çevrelerin kullandığı özel dil olarak tanımlanır. Genel olarak bu terim belli bir uğraş veya ilgiyi paylaşan kişilerin kullandığı dile karşılık gelir (cerrahlar, vb.). Bir jargonu oluşturan sözcükler o gruba ait olmayan bir kişi için anlaşılmaz gelebilir veya yaygın sözcükler olmalarına rağmen tamamen farklı bir anlamda kullanılabilir. Bazı sözlüklerin verdiği tanımlar ise jargon sözcüğüne aşağılayıcı bir anlam yükler; "anlaşılması güç, bozuk dil" ve "argo" gibi.
Jargon, belli bir etkinlik, meslek veya grupla ilişkili olarak tanımlanmış bir terminolojidir. Argoda olduğu gibi, o topluluk içinde sıkça konuşulan fikirlerin kısaca ifade edilebilmesi için gelişmiştir. Çoğu zaman standart bir terim o sahadaki kişiler tarafından daha kesinleşmiş veya tekil bir kullanıma sahip olabilir. Çoğu zaman bu, iletişime bir engel yaratır; çünkü grup dışındakiler söyleneni anlayamazlar.
Bazı durumlarda jargon, bir grubun üyelerini o gruba ait olmayanlardan ayırdetmek için kullanılır. Konuya aşina olmayanlar jargonu yanlış kullanmaları ile kendilerini ele verirler.