eril
(Derleme.. erillik, erkeklik) Bazı dillerde erkek cinsten sayılan sözcük: Arapçada kâtip, muallim, müdir; Fransızcada le livre (kitap) , le mur (duvar) ; Almancada der Tisch (masa) , der Stuhl (iskemle) vb.
T. : müzekker İng.: masculine Fr.: masculin Alm.: Männlich, Maskulin

Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü
eril
bk. Cins.


Dilbilim Terimleri Sözlüğü