Eylem

Anlamlar:
[1]Nasbolunmuş, me'muriyete konulmuş.[2]Konulmuş, dikilmiş.[3]Gr: Sonu fetha (üstün) kılınmış kelime. Meftuh olan. Köken :
(Arapça)