Söylence Nedir - Söylence Tanımı - Söylence Hakkında


1. Tanrılar, kahramanlar, önceki çağların olayları üzerine anlatılanlar, masallar, öyküler.

2. Bir toplumda öykü biçiminde canlı olarak yaşayan eski gelenek ve görenekler bağlamı, insanlığın en eski yaşantı ve düşüncelerinde dile gelmiş olan öyküler.

3. İmgelem ürünü olarak estetik incelemenin konusu olan öyküler.

4. Ulusların en eski yaşantılarının simgesel olarak dile gelişi (Bachofen).

5.Dinsel nitelikleri olan erkek ve kadınlarla ilgili olaylarla, kutsal varlıklarla ilişkili hayvan, bitki ve nesneleri konu alan masal türü.


TDK