Analitik Düşünce Nedir? Analitik Düşünce Tanımı, Analitik Düşünce Hakkında
  • Analitik düşüncelayların analiz edilerek anlaşılmasını sağlayan bir yoldur.Uygun çözüm için bir araçtır.analitik düşünceyi ifade etmek için matematiğin işlevlerini düşünebilirsin nasıl ki biz sayıları toplayıp,çıkarıp bölüp değerler yaratıyorsak sorunları da sayılar gibi parçalara ayırıp , basit çözümler üretip parçaları birleştiririz.
    Analitik düşünceye sahip kişiler çözüm için ne yapacağını kendi görenlerdir.Bu hakkı onlara vererekte analitik düşünen bireyler yetiştirmiş oluruz.

  • analiz, yani çözümlemeye dayanan düşünme şekli. doğası gereği, düşünülen nesneyi parçalara ayırır ve parçaların özelliklerinden (mantıksal, işlevsel vs. bağlantılarla) bütüne varmaya çalışır. öncelikli olarak parçalayıcıdır. örneğin matematik analitik düşüncenin en steril örneği olarak görülür genelde. çünkü yapı olarak aksiyomatiktir: yapıtaşlarından (aksiyomlardan) başlanır, matematik bu yapıtaşlarından (zorunlu ve tek bir biçimde) inşa edilir. matematiksel bir önermenin doğruluğu, önermenin bu yapıtaşlarına indirgenebilirliğine (parçalanabilirliğine) bağlıdır.

    iyi kurgulanmış bir analitik düşünce akışının dile getirilişine baktığınızda sonucun ne şekilde ön kabullerden çıktığını görebilir, bu akıl yürütmryi kabul edebilir ya da reddebilirsiniz. fakat bu noktada kafama takılan şöyle sorular var: bu düşünce akışını önceleyen bir süreç var mıdır, varsa nedir, açıklanabilir mi? yine matematikten örnek verirsek, öncelikli olarak şu değil de bu aksiyomlarla yola çıkmamızın sebebi nedir? şu değil de bu önermeyi ispatlamaya çalışmamızın sebebi nedir? şu değil de bu ispat yöntemini öncelikli olarak kullanmamızın sebebi nedir? analitik düşüncenin tümleyinini oluşturan, hatta onu çevreleyen ve yöneten bir düşünce süreci var mıdır? varsa, bu düşünce süreci sistematik midir, kendisi analiz edilebir mi? yoksa analitik düşünce, bu arka planda iş yapan düşünce sürecinin kendisini ifade etmesini sağlarken bir yandan da sağlaasını yapmamızı sağlayan bir çeşit dilden mi ibarettir?