cüz

isim Arapça cuz¢

1 . Bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri.
2 . Fasikül.
3 . din b. (***) Kur'an'ın bölünmüş olduğu otuz parçadan her biri:
"İlk defa olarak gördüğüm bir amme cüzünden bir şeyler okudu."- S. F. Abasıyanık.