Ses Nedir? Ses Tanımı, Ses Hakkında

Ses nedir?


Ses, enerjinin, kaynağından kademeli olarak artan ses dalgaları ile transfer edildiği gaz, sıvı ya da katı elastik bir ortamın mekanik titreşimidir.

Bu, sesin tam fiziksel tanımıdır. Daha yaygın olarak ses terimini insan kulağı ile saptanabilen basınç varyasyonları ile sınırlı tutarız.
Basınç ölçümünün geleneksel yöntemi bir barometrenin kullanılmasıdır. Ancak barometre duyulabilir sesteki basınç varyasyonlarını saptamak için fazla yavaştır. Genellikle duyarlılık da son derece düşüktür.

İnsandaki duyma mekanizması varyasyonların saniyede en az 20 kez, ancak 20 000 kezden daha sık olmayacak şekilde, ortaya çıkmasını gerektirir.
Bir saniyede ortaya çıkan varyasyon sayısına sesin frekansı adı verilir ve hertz ile (Hz.) ifade edilir.

Buna göre; bir insan 20 Hz ile 20.000 Hz arasında değişen frekanslardaki sesleri duyabilmektedir. 20.000 Hz genellikle 20 kHz olarak belirtilir.
Tabii ki, 20 Hz’den daha düşük frekanslardaki basınç varyasyonları da ses olarak kabul edilmelidir. Bunlara genelde infrasound olarak ifade edilmektedir.
20 kHz’den daha yüksek frekanslardaki sesler duyulabilir bölgenin üzerinde yer alır ve ultrasound olarak anılır.

Notesin test seviyesine ulaşma hızı yaklaşık olarak 340 m/s olup, bu da saatte yaklaşık 1224 kilometreye denk gelmektedir. Sesin test seviyesine ulaşma hızına bakarak ve aşağıdaki denklemi kullanarak belli bir frekanstaki dalgaboyunu hesaplayabiliriz:

  • c = f × l
burada c sesin hızı, f frekans ve l dalgaboyudur. Bu denkleme bakıldığında görülecektir ki dalgaboyu frekans ile ters orantılıdır, bir başka deyişle düşük frekans büyük bir dalgaboyu (ya da tam tersi) anlamına gelmektedir.

Örnekler:20 Hz seviyesinde dalgaboyu 17 m iken, 20 000 Hz’de dalgaboyu sadece 1.7 santimetredir.


alıntıdır.