haşir -şri
isim, eskimiş Arapça §aşr

1 . Toplanma, bir araya gelme.

2 . din b. (***) Kıyamet gününde ölülerin diriltilip mahşere çıkarılması:
"Haşre kadar beklesen bu iş olmaz."- .