+ Konu Cevapla
1 / 5 Sayfa 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
1 den 5´e kadar. Toplam 24 Sayfa bulundu

A dan Z ye Türkçe Anlamlarıyla Sözlük / Türkçe kelimeler ve anlamları - TÜRKÇE SÖZLÜK

 GENEL KÜLTÜR VE SANAT Katagorisinde ve  Nedir Forumunda Bulunan  A dan Z ye Türkçe Anlamlarıyla Sözlük / Türkçe kelimeler ve anlamları - TÜRKÇE SÖZLÜK Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #1
  Ne mutlu Türküm diyene! Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu Yer
  * TR *
  Mesajlar
  15.482
  Blog Yazıları
  282
  Tecrübe Puanı
  107375458

  ;;) A dan Z ye Türkçe Anlamlarıyla Sözlük / Türkçe kelimeler ve anlamları - TÜRKÇE SÖZLÜK

  A dan Z ye Türkçe Anlamlarıyla Sözlük
  &
  Türkçe kelimeler ve anlamları

  A

  A'da : Düşmanlar
  A'lem : Daha iyi bilir, bilirim
  Ab: Su
  Ab-ı Efsun : Göz yaşı
  Ab-ı Hayvan : Dirilik suyu, bengisu
  Ab-ı Kevser : Kevser suyu
  Ab-ı Mutahhar : Temiz su
  Ab-ı Nisan : Nisan yağmuru, söylenceye göre, nisan ayında sedefler, deniz dibinden su yüzüne çıkıp, yağmur danelerini içine alıp. sedef yaparmış.''

  Abad : Zengin olma, varlıklı olma, bayındır.
  Abı-puş : Aba giyen, derviş, fakir
  Abd : Kul, köle
  Abdal : Gezgin derviş. Derviş, Tanrı sevgilisi, kırk din ulusundan biri. Saçlarını, kaşlarını, bıyıklarını ve sakallarını usturayla tıraş ettiren, davul ve dümbeleklerle, sancaklarla toplu halde gezen Şii -Batıni bir derviş topluluğu, doğrudan doğruya derviş anlamına da gelir.

  Abdal: Abdal donu: Gezgin derviş giysisi, derviş görünüşü.
  Abes : Boş, asılsız, saçma
  Abeş: Kula renkte at, alacalı hayvan.
  Ab-ı zemzem: Kabe yakınlarında bir kuyu ve bu kuyunun Müslümanlarca kutsal sayılan suyu.
  Abı Hayat : Ölümsüzlük suyu, bengisu
  Abidane: İbadet edene yakışacak bir surette.
  Abus : Somurtkan
  Acem: İranlı.
  Acem dağları: Batı İran dağları.
  Acep: Acaba
  Açak: Açalım
  Açaram: Açarım
  Açılcağ: Açılınca gelince.
  Açılıptur: Açılmıştır.
  Adib : Edepler, töreler
  Adalet : Hak tüze
  Adave : Düşmanlık
  Adavet : Düşmanlık, buğz, yağılık
  Adem : İlk peygamberin adı, insan
  Ademiyet : İnsanlık, insancılılık
  Adem : Yokluk, hiçlik
  Adet : Görenek, sayı
  Adlım: Ünlü, ünü büyük.
  Adu taşı: Düşman taşı.
  Adu: Düşman, hasım.
  Adü : Düşman, yağı
  Adüvan : Can düşmanı
  Afak : Ufuklar, gökyüzünün kenarları
  Ağ: Ak.
  Ağca: Akça, aka yakın, alacalı.
  Adu: Düşman.
  Agah: Vakıf, bilen.
  Ağ lavaş: Yufka ekmek. Ak undan yapılmış yufka ekmek.
  Ağ mercan: Ak mercan. [mec. Ak meme, sevgilinin süt gibi ak olan memesi.]
  Ağca ceyran: Ak ceylan. ''Ağca ceyran sürme çekip gözüne.'' (Ak ceylana benzetilerek sevgilinin güzelliğinin vurgulanması.)

  Ağ-gızıl: Ak, kızıl karışığı renk, alacalı
  Ağıl: Koyun ve keçi sürülerinin gecelediği çit ya da duvarla çevrildiği yer.
  Ağır sufra: Şölen sofrası.
  Ağır zürbe: Yabankazı, yabanördeği, turna gibi kuşların uçarken yaptıkları büyük dizi, katar.

  Ağlaram: Ağlarım.
  Ağmak: Akmak, karışmak. ''Sırdaş olup ağ sulara.''
  Ağu: Ağı, zehir.
  Ağyar: Başkaları.
  Ah ü firaz: Ah edip inlemek, ağlamak.
  Aharam: Akarım. ''Aharam seller içinde.''
  Ahd ü peyman: Yemin, and.
  Ahd: Vadetme, söz verme.
  Ahdipeyman-ahdipeyman: Ant, anta dayalı sözleşme, antlaşarak yapılan sözleşme.
  Ahenger: Demirci.
  Aheste : Yavaş, ağır, yavaş yavaş
  Ahıl: Akıl
  Ahi : Esnafı öğütleyen Fütuvvet ehlinin şeyhi, Kardeşim (Bir
  esnaf teşkilatı olan ve bilhassa XIII-XVI. yüzyıllarda, Anadolu ve Rumeli'de yaygın bulunan Fütuvvet ehli
  şeyhlerine de <<ahi>> derlerdi)

  Ahibba : Dostlar , sevgililer
  Ahir: En son, sondaki, nihayet son olarak.
  Ahlak : Huylar, davranışlar, Etik.
  Ahmer: Kırmızı , kızıl.
  Ahsen-i takvim: En güzel kıvama koyma, Cenab-ı Hakkın her şeyi kendisine layık en güzel kıvam, sıfat ve surette yaratılması.

  Ahsen : Çok güzel
  Aht : Sözleşme
  Ah-u zar: Yüksek sesle ağlama, dövünme.
  Ahü : Ceylan, güzellerin gözü (Mec,)
  Ahval: Durum, durumlar.
  Ahval: Haller vaziyetler , oluşlar .
  Ahz : Almak
  Akça : Para
  Akdem : İlk, önce, önceki, daha önceki
  Akıl yetirmek: Akıl erdirmek.
  Akl-ı cüz : Cüz'i akıl, tikel us
  Akl-ı Küll : Tüm akıl; Tanrı bilgisi
  Akl-ı Mead : Ahirete dönük akıl
  Akşamaca: Akşama değin, akşama kadar.
  Aktöre, Atayi : Armağan.
  Al: Hile, aldatma işi.
  Al-i aba : Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin'den oluşan
  kutsal topluluk

  Al-i Yezid : Muaviye'nin oğlu Yezid ve onun soyundan gelenler
  Al malı: Yağlık, başa bağlanan örtü, al renkli çapı, vala
  Ala göz: Ela göz.
  Ala: Ela.
  Alacabaz: Doğan, aladoğan, ''Eli alacabazlının''
  Aladağ salı: Aladağ düzlükleri.
  Aladağ: Erciş'in kuzeyinde yer alan dağ sırası. Dede Korkut'ta da geçer. Van Gölü'ne dökülen Deliçay, Hacıdere ve Zilan akarsuları Aladağ sır.asından doğar.

  Alaik : Alakalar, ilgiler
  Alak: Alalım.
  Alakaftan: Alaca kumaştan yapılma giysi. Kınalı kekliğin (dağ kekliğinin) siyah ve pas rengi gerdan ve siyah çizgilerle bezeli yan tüyleri.
  Alasan: Alasın.
  Alçağ [alçah]: Alçak yer, yüksel olmayan yer.
  Alçağa: Alçak yere.
  Alçak: Yüksek karşıtı, yüksek olmayan yer ova.
  Al duvağ: AI duvak. Gelinin yüzüne örtülen al renkli ipek örtü, duvak.
  Alef : Cana yakın, teklifsiz.
  Alem: Yeryüzü ve gökyüzü nesnelerinin tümü, Evren. Dünya, Acun.
  Alışaban: Tutuşarak. ''Alışıban yanaram men''
  Alışmak: Tutuşmak, alev almak, alevlenmek.
  Ali: Büyük, yüksek, üstün, yüce, aziz olan.
  Ali: Hazreti Muhammed'in damadı ve amcası Ebutalib'in oğlu .
  Alişan: Şan ve şerefi büyük olan, meşhur, bir çeşit lale.
  Allah-amandır: 1-Şaşma, beğenme duygusunu gösterme. 2-Allah aşkına.
  Alma: Elma.
  Alma teki: Elma gibi, elma benzeri.
  Aluptur: Almıştır.
  Alvala: Al renkli ipek dokuma yüz örtüsü.
  Amal: Amel, yapılan iş, eylem, edim.
  Aman: Sığınca, koruyucu, dayanma gücü, umut.
  Amana düşmek: Sığınarak bağışlanma ya da yardım dilemek
  Amanat: Emanet.
  Amanı aldırma: Umursamazlık, zora koşma
  Amber: Amber kokusu, güzel koku. [Amberbalığı'ndan elde edilen güzel kokulu kül rengi madde, güzel kokulu kimi maddelerin ortak adı ]

  Amel: Niyet, itaat, dini bir emri yerine getirme. (Bi amel: Amelsiz)
  Anasır: Elemanlar , öğeler.
  Anber: Amber.
  Andelip: Bülbül, seher kuşu.
  Annac-annaç: Karşı, karşı yön. ''Annacımdan gelen güzel''
  Aparmak: Götürmek, alıp gitmek. ''Felek can aparır...''
  Arabi: Arapça, Arap kavmine mensup.
  Araram: ararım.
  Arasın: Arasını
  Arayı arayı: Araya araya
  Araz: Aras Nehri.
  Argaç: Davarların açıkta toplu olarak yattıkları yer, düz dağ sırtları.
  Arkuru-arkurı inen: Karşı çıkan.
  Arma: Eskiden erkeklerin, askerlerin bellerine bağladıkları fişeklik.
  Arş: İslam dini inanışına göre göklerin en yüksek katı, dokuzuncu kat gök.
  Arz'edilen-arzu ediben: Arzu ederek, arzulayarak.
  Arzıhal: Sunu, sunma. ''Arzıhal eyledim visal baçımı''
  Arzın al: Arzu ettiğini al. (88/3) [arz: Arzu]
  Arzı'nan Kamber: Yaygın bir halk hikayesinin kahramanları Arzu ile Kamber.
  Arzuman: Arzu, dayanılması güç istek.
  Asitan: Dergah, tekke, kapı eşiği.
  Aslı hariç: Soyu belirsiz, yabancı.
  Aslı pak : Temiz soylu
  Aslı kıt: Soysuz, verimsiz.
  Asuman: (Asman) Gök, sema.
  Aş: Yemek
  Aşarsız: Aşarsınız
  Aşere -i Mübeşşere : Cennete gidecekleri Hz. Muhammed tarafından bildirilen on İslam büyüğü Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha bin Ubeydullah, Zübeyr bin A vvam, Abdurrahhman bin A vf, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Sait bin Zeyd, Sad bin Ebi vakkas.

  Aşık Emrah: Ercişli Emrah.
  Aşık mısan: Aşık mısın.
  Aşıkan : Aşıklan gibi, açıkçasına.
  Aşırma: Kova, bakraç.
  Aşikar : Açık, gizli değil
  Aşina : Bildik, tanıdık
  Aşiyan : Kuş yuvası, ev , mesken
  Aşk dolusu: Halk inancına göre Pir'in, Üçler'in, Erenler'in içirdiği aşk şarabı.
  Aşlak: Aşılama, aşı.
  Aşna: (Aşina) Bildik, tanıdık, bilen, tanıyan, ahbab.
  Aşna: Aşına, dost, tanıdık.
  At: Satranç oyununda iki taşın adı.
  Ataş-ataşa: Ateş, ateşe.
  Ataşına: Ateşine.
  Ataşlara: Ateşlere.
  Ataşlı: Ateşli.
  Ati : İyilik, ihsan
  Atlanıban-atlanuben: Atla, atlanarak, atlı olarak.
  Attar : Güzel kokular satan, aktar.
  Avara: Avare, boş, yararsız.
  Avara: Boşta gezmek, işsiz, oyalanmak.
  Avare : Başı boş, işsiz.
  Avatmak : Avutmak, teselli etmek
  Avaz: Yüksek ses
  Avcu: Avcı
  Avdet : Dönüş
  Avlak: Av alanı. (avlağı-Av alanı)
  Avn : Yardım, yardım eden
  Avsın almaz mar: Büyü, tılsım tutmayan yılan.
  Avsın: Büyü, tılsım.
  Avurd : Yanağın iç tarafı, boş yeri.
  Avurmak : Eğilmek, çevirmek
  Avuni: Avını.
  Ayakça: Ayak kelepçesi, ayak bağı.
  Ayan : Belli, açık, meydanda
  Ayat : Ayetler
  Aydıvar : Söyler
  Ayet-i Kurba : Kur'an Şura suresinin 23. ayeti. Burada ''Ya Muhammed sen ümmetine söyle ki; size tebliğ ettiğim din hükümlerine mukabil akrabana (yakınlarına) muhabbetten başka bir şey istemem'' denmektedir. Ayette ''akrabanın karşılığı'' fil-kurba'' sözcüğü bulunduğu için ayet bu adla anılmaktadır .

  Ayet: Kur'an'ın herhangi bir cümlesi.
  Ayine : Ayna
  Aylak : İşsiz güçsüz
  Aymak : Söylemek, hitab etmek
  Aymak: Uyanmak, farkına varmak.
  Ayn : Göz, göz pınarı, asıl, kendisi,
  Ayn-el -yakin : Bir şeyi kendi gözüyle görüp öğrenme.
  Ayn el yakin: Gönül gözü. Tanrı'yı gerçek olarak gözle görerek bilme, sofilere göre bilgi, bilmek, görmek ve olmak aşamalarına ayrılır. Bir şeyi bilmeye ''ilm-el yakıyn'', bilgisini görüş haline getirmeye ''ayne'l* yakıyn'', bilginin oluş haline gelmesine ''Hak el yakıyn'' denir.

  Ayn-i irşid : İrşadın ta kendisi. Aydınlatma
  Ayn-i rah: Yol gözlemek.
  Ay'nan: Ayla, ay ile ''yeri ay'nan gün'ün arasındadır.''
  Aynası: 1. Yüzü, 2. Göksü.
  Ayrılmanam: Ayrılmam, ayrılamam.
  Azad: Serbest bırakma, azat.
  Azim : Kesin karar verme, irade
  Azimet : Gitme, gidiş
  Aziz : Sevgide üstün tutulan
  Azizan : Dostlar , erenler
  Azl : İşten çıkarma
  Azheri : Belli
  Azmış : Yol sapıtmış


 2. #2
  Ne mutlu Türküm diyene! Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu Yer
  * TR *
  Mesajlar
  15.482
  Blog Yazıları
  282
  Tecrübe Puanı
  107375458

  ;;) Ce: A dan Z ye Türkçe Anlamlarıyla Sözlük / Türkçe kelimeler ve anlamları

  B

  Bab: Bahis, kapı.
  Babullah: Allah kapısı.
  Bac: Baç.
  Baç: Haraç, vergi
  Baç: Osmanlı imparatorluğunda gümrük vergisi, zorla alınan para harç.
  Bade: 1. Esriklik veren içki. 2. Pir'in, Üçler'in, Erenler'in içirdiğine inanılan aşık edici içki, şarap.

  Baden: Semiz, İri gövdeli kimse.
  Bad-ı saba: Bahar sabahları, gün doğumunda esen hafif yel.
  Bad-ı saba: Seher yeli.
  Bad-ı sabah: Bad-ı saba
  Bağ ı Cennet: Cennet bağı, cennet benzeri bahçe.
  Bağ: 1. Demet, deste, 2. Üzüm kütüklerinin dikili olduğu toprak parçası, üzümlük. 3. Bahçe.

  Bağ-bağat: Bağ, bağçe
  Bağban: Bahçıvan, bağcı.
  Bağır: 1.Yürek, gönül 2.Göğüs 3. Sine
  Bağman: Bahçıvan, bağcı.
  Bağrı veran: Gönlü yıkık, üzgün.
  Bağu bahçe-bağu bahca: Bağ-bahçe.
  Bağvan: Bahçıvan, bağcı.
  Baha: Değer.
  Bahah: Bakalım, görelim.
  Bahar: Bakar
  Bahaya kalmak: Değer biçilebilir olmak.
  Bahça-bahça: Bahçe
  Bahr: Deniz, büyük göl veya nehir .
  Bahr-ı muhit: Okyanus.
  Bahr-ı zulmet: Zulmet denizi.
  Baka: Tutam, demet, beste.
  Bakaram: Bakarım.
  Bakasız: Destesiz.
  Bakı: Baki, sürekli, kalıcı.
  Bakırsan: Bakıyorsun.
  Bal ü per: Kanat.
  Bala: Çocuk, yavru.
  Balaban göz: Keskin bakışlı, iri güzel göz.
  Balaban: 1. Sazlıklarda yaşayan, tüyleri kızıl-külrengi karışığı renkli, iri bir kuş. 2. Atmaca, doğan gibi avcı kuşlara kimi bölgelerde verilen ad.

  Balınan: Balla, bal ile.
  Balkımak: Parlamak.
  Ban: Otluk.
  Banay: 1. Taşlı, kıraç toprak, yamaç. 2.Batı yönü.
  Banı: (Bani) Kurucu, yapan, yapıcı, bina edici.
  Bannamak: Ötmek, seslenmek.
  Bar: 1.Yük. 2.Ürün, verim. 3.Meyve ağacının ilk verimi.
  Bara gelmek: Meyve ağacının ilk verime durması, ilk veriminin olgunlaşması.
  Barekallah: [Barek-Allah] Kutlu olsun, hayırlı ve bereketli olsun.
  Barhane: Tutulmuş yük, kervan, kafile.
  Barı: Bari, hiç değilse, hiç olmazsa.
  Bari: Tanrı.
  Basmışam: Basmışım.
  Baş bulama: Utanarak başı öne eğme, yana çevirme.
  Baş gözel: Baş güzel, güzellerin başı.
  Başa yetmek: Sona ermek,
  Başına dolanmak: Başa dönmek, başına dönmek.
  Başına dönmek: Bir konuyu ya da bir durumu yalvarışla anlatmak, istekte bulunmak.
  Batıl: Boş, beyhude, yalan, çürük.
  Batın: İç, dahili, gizli, sır, esrar.
  Bay: Varlıklı kimse.
  Bayler: Bağlar.
  Baz: Bir şeyin küçük kısmı, parçası, bir miktar, bir kısım.
  Baz: Doğan.
  Becare-becare: Biçare, çaresiz, umarsız.
  Bed: Bet, kötü, yakışıksız.
  Bedahşan (Badakşan) : Afganistan'da eyalet. Merkezi Feyzabat şehridir. Kökçe nehrinin yukarı yatağında çıkan -bir yakut türü olan- lacivert taşıyla ünlüdür.

  Bedir nar: mec. Meme.
  Bedir: Dolunay.
  Bedirlenmiş ay: Dolunay
  Bedov at: Soylu at, Arap atı.
  Beg: Bey, ulu kişi.
  Begler: Beyler, ulu kişiler
  Beğlerinen: Beylerle, beyler ile.
  Beka: Devamlılık, sabitlik.
  Beklersen: Beklersin, bekliyorsun.
  Bel: İnsan bedeninin göğüsle karın arasında kalan daralmış bölüm, bel.
  Bele: 1.Böyle, böylece 2.Birlikte
  Belenmek: Bulanmak, bulaşmak
  Beli bükülmek: Beli bükülmek, güçsüz ve umarsız kalmak.
  Beli: (Beli best) Evet.
  Belik: Saç örgüsü.
  Belini bükmek: Belini bükmek, umarsız olmak.
  Bend: 1.Su benti, büget 2.Bağ, tutarlılık.
  Bend: Bağ, yular , bağlama.
  Bende defteri: Kul defteri.
  Bende: Köle, kul, hizmetkar.
  Bene: Bana.
  Benefşe: Menekşe
  Benevşe: Menekşe.
  Bengi: Tiryaki, esrarkeş.
  Benövşe: Menekşe
  Benövşeni: Menekşeyi, menekşesini.
  Benzek: Nazire
  Benziyirsen: Benziyorsun.
  Berat: Rütbe, nişan ve imtiyaz verildiğini bildiren ferman.
  Berbad eylemek: Berbat etmek, yıkmak, bozmak, dağıtmak.
  Berdar: Tutucu, itaat edici ve ettirici, asılmış.
  Bergüzar: Hediye.
  Berhava: Boş, faydasız.
  Beslenen: Beslenen.
  Beş arşın bez: mec.Kefen
  Beş: Beş sayısı.
  Bey: Arap abecesinin ikinci harfi.
  Beyhuşt: Kökünden, dibinden kopmuş olan, koparılmış.
  Beyrek: Oğuzlar'ın destan kahramanı ''Bamsı Beyrek''. Bamsı Beyrek destanının en eski kolu -biçimi- ''Dede Korkut Kitabı''ndadır. Beyrek'in mezarının Bayburt'ta, Duduzar köyünde olduğu inancı yaygındır.

  Beytullah: Allah'ın evi, kabe.
  Beytullah: Tanrı evi, kabe.
  Bezenmek: Bezenmek, süslenmek.
  Bezestan: Değerli eşyanın satıldığı kapalı çarşı.
  Bezirgan: Kervan, tüccar
  Bezirgan: Tacir, tüccar, alış veriş eden esnaf.
  Bezm: Meclis.
  Bezm-i irfan: Olgun, kamil İnsanlar meclisi.
  Bıçağ: Bıçak.
  Bıldır: Geçen yıl.
  Bi mekan: Y ersiz yurtsuz.
  Bi-basar: Gözü keskin olmayan, görmeyen.
  Bidar: Uyanık, uykusuz.
  Bider: Tohum.
  Bi-gane: Kayıtsız, alakasız, dünya ile ilgisini kesmiş olanlar.
  Bigüman: Umutsuz, bilgisiz.
  Bi-huş: Akılsız.
  Bikir (Bikr): Bozulffiamış, temiz.
  Bilbil: Bülbül.
  Bile: Birlikte, bir arada.
  Bilekçe: Kolbağı, kelepçe.
  Billah: Tanrı adına içilen ant.
  Bilmez: Bilgisiz, nobran, nadan.
  Bilmir: Bilmiyor.
  Binin: Binini.
  Birez: Biraz.
  Birin: Birini.
  Bi-vefa: Vefasız.
  Bizar: Bıkmış.
  Bizzazure: Zaruri olarak.
  Boyağ: Boya.
  Boyu selv ağacı: İnce-uzun boylu, selvi boylu.
  Boyunnu: Boyunlu.
  Boz at: Boz donlu at .
  Boz: Açık toprak renginde olan, külrengi.
  Boz-bulanık: 1.Dumanlı, tipili, sisli. 2. Duru olmayan, çok bulanık.
  Boz-ötergi: Tarlakuşu,
  Bögün: Bugün.
  Böhtan: Bühtan, iftira, kara çalma.
  Böyüten: Büyüten.
  Bubal: Vebal.
  Buhağ : Çene altı, sakal.
  Bulmuşam: Bulmuşum.
  Bulum mı-mi: Bulayım mı?
  Bulundi: Bulundu.
  Burak: Girdap, anafor.
  Burçak: Baklagillerden, taneleri hayvan yemi olarak kullanılan yıllık bir yem bitkisi. Bu bitkinin mercimeğe benzeyen tanesi.

  Burma: Büklüm, kıvrım.
  Bus etmek: Öpmek.
  Buse: Öpüş.
  Buyumuş: Bu imiş.
  Bühtan: Yalan, iftira.
  Bükülmek: Dönmek, eğilmek.
  Bülbül teki: Bülbül gibi.
  Bülmek: Bilmek.
  Bülmez: Bilmez, bilgisiz, nobran.
  Bülüm: Bileyim.
  Bünyad: Temel, esas, yapı, bina.
  Bünyan: Yapı, bina.
  Bürünüptür: Bürünmüştür.
  Büryan: Biryan kebabı. Kuzu ya da koyun etinin yarım ya da tam gövde olarak tandırda

 3. #3
  Ne mutlu Türküm diyene! Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu Yer
  * TR *
  Mesajlar
  15.482
  Blog Yazıları
  282
  Tecrübe Puanı
  107375458

  ;;) Ce: A dan Z ye Türkçe Anlamlarıyla Sözlük / Türkçe kelimeler ve anlamları

  C

  Caba: Fazladan, üstelik, bir şey ödemeden alman şey .
  Cad: Darı ekmeği.
  Cah etmek: İtibar etmek.
  Cah: Makam, itibar.
  Cahallığ: Gençlik çağı.
  Caht: Bile bile inkar etme.
  Cam: Kadeh, bardak, şişe ve toprak cinsinden şarap kadehi.
  Can ürekten: Candan yürekten, içtenlikle, severekten.
  Canal: Canan, sevgili.
  Canan: Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın.
  Canın: Canımın.
  Canpolat Dev: Bir masal yaratığı.
  Cansız at: Tabut, salaca.
  Car: Çarşaf, komşu, yardımcı, medet eden.
  Cayız: Caiz, olabilir, yakışık alan.
  Cazu: 1. Cadı, oyunbaz. 2. Çok güzel.
  Cecim: Cicim, örtü ya da perde olarak kullanılan ince kilim.
  Cefa: Büyük sıkıntı, üzgü.
  Cefakar: 1.Cefalı. 2.Cefa eden.
  Cehl: Cahillik, ilimden mahrum olmak, tecrübesizlik.
  Cellat amanı: Ölüm cezasına çarptırılmışlara, ölüm yargısının uygulanmasından önce, son isteği için tanınan süre.

  Cem olmak: Toplanmak.
  Cemal: Yüz güzelliği.
  Cemalınnan: Cemalinden, yüz güzelliğinden, yüzünün güzelliğinden.
  Ceran: Sevimli, uzun boylu.
  Cevahir: Cevherler , çok kıymet verilen ve az bulunan şeyler. Çok kıymetli maden veya taşlar. Çok kıymetli söz veya faydalı yazılar.

  Cevahir: Şah Abbas'ın soylu hizmetçisi.
  Cevli cevran eylemek: Dolaşmak.
  Cevr etmek: Eza, cefa, eziyet, zulüm, sitem etmek. Tarikat adamının ruhen ilerlemesine mani olan şey.

  Cevr: Eziyet.
  Ceyran: Ceylan.
  Cığa: Yeşil.
  Cığalı koşma: Cinaslı koşma, sorguculu koşma.
  Cığa tel: Erkek yabanördeğinin kuyruğunun üstündeki kıvrık yeşil tüyler ve yeşil kanat telekleri.

  Cinas: Çok anlamlı bir sözcüğün, her kezinde başka bir anlamını öngörerek yapılan bir söz oyunu sanatı. Değişik cinas biçimleri vardır. [Tam cinas, birleşik cinas (benzeşmeli cinas, farklı cinas), basit cinas, eksik cinas...] Eski Edebiyat'ın bu yaygın söz oyunu sanatından Halk Edebiyatı da nasiplenmiştir. Özellikle manilerde cinasa çok rastlanır.

  Cılga: İnce yol.
  Cidar: Duvar.
  Cim: Osmanlı alfabesinin altıncı harfi olup ''ebced'' hesabında üç sayısının karşılığıdır.
  Civan: Genç. Genç ve yakışıklı olan.
  Coşarsız: Coşarsınız.
  Cur'a: Yudum.
  Cuş eylemek: Coşmak, kaynamak.
  Cüda: Ayrılık, ayrılmış.
  Cünun: Değişik.
  Cürmümü: Suçumu.

 4. #4
  Ne mutlu Türküm diyene! Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu Yer
  * TR *
  Mesajlar
  15.482
  Blog Yazıları
  282
  Tecrübe Puanı
  107375458

  ;;) Ce: A dan Z ye Türkçe Anlamlarıyla Sözlük / Türkçe kelimeler ve anlamları

  Ç

  Çağrışmak: Bir ağızdan bağırmak, yaygara etmek.
  Çal : Ala renk.
  Çalhandı : Çalkandı
  Çalhanmah : Çalkanmak.
  Çallı-çapraz: Çapraz çizgili bir şal deseni.
  Çalma: 1.Başa sarık gibi bağlanan düz ya da işlemeli kumaş. 2.Çember de denilen baş örtüsü, çetme.
  Çalmak: Doğmak, vurmak, atmak
  Çapraz: Eğik olarak birbiriyle kesişen.
  Çar anasır: Dört unsur , dört temel unsur .(Toprak-su-hava-güneş)
  Çar hisar: Dört kale burcu.
  Çar köşe: Dört köşe.
  Çar: Dört.
  Çarh: Çark, felek, gök, devreden, dönen.
  Çar-havuz: Büyük havuz.
  Çarh-ı devvar: Durmayıp dönen.
  Çarh-ı gerdun: Dönen çark. (Dönen dünya)
  Çarh-ı zaman: Dönen zaman, devir.
  Çar-pare: Dört parça, dört kısım.
  Çarpaz dağlamak: Çapraz dağlamak.
  Çarpaz: Çapraz.
  Çatmak: 1.Yetmek. 2.Üzücü olaylarla karşılaşmak, uğramak.
  Çekmişem: Çekmişim.
  Çeper: 1.Engel, çit, kamıştan yapılan çit . 2.Kırık dal ve yaprak kümesi.
  Çerağ: Mum, çıra.
  Çeri: Asker.
  Çetme: İşlemeli baş örtüsü, sırma işlemeli baş örtüsü, çalma.
  Çevre: Sırma işlemeli baş örtüsü, mendil.
  Çevrişir: Dönüşür.
  Çevrüşmek: 1 .Dönüşmek. 2.Devinmek dönmek.
  Çevrüşüpsen: Dönüşmüşsün, dönmüşsün.
  Çeyman: Kıl ya da yünden dokunma yamçı, kepenek.
  Çıham: Çıkayım.
  Çıhdım: Çıktım.
  Çıhıp: Çıkmış.
  Çıhmış: Çıkmış.
  Çıhsa: Çıksa.
  Çıra: Çerağ, kandil.
  Çırağ: Çerağ, kandil, mum, ışık.
  Çiçeğisen: Çiçeğisin.
  Çifte hal: Çifte ben.
  Çimennİ: Çimenli.
  Çimmek : Yıkanmak.
  Çin: 1.Çünkü, için. 2.0muz.
  Çit: Başörtüsü, yemeni.
  Çiyn : Omuz.
  Çoh: Çok.
  Çolp Suyu.
  Çövre: Çevre
  Çün: Çünkü.
  Çüt: Çift.
  Çüter çüter: Çifter çifter.

 5. #5
  Ne mutlu Türküm diyene! Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa Baktabul'un Çılgını Mr. NuteLLa - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu Yer
  * TR *
  Mesajlar
  15.482
  Blog Yazıları
  282
  Tecrübe Puanı
  107375458

  ;;) Ce: A dan Z ye Türkçe Anlamlarıyla Sözlük / Türkçe kelimeler ve anlamları

  D

  Dad: 1.Yakınma anlatan, vah, eyvah anlamında bir ünlem. 2. Ey, hey anlamında bir ünlem.

  Dağ salı: Dağ düzlüğü, dağ eteği.
  Dağ: Kızgın demirle vurulan özlük belirtici damga, işaret, nişan.
  Dağdağa: Çekişme, anlaşmazlık.
  Dağlanmak: 1 .Kızgın demirle damgalanmak. 2. Yanmak. 3.Sağaltma amacıyla vücudun yaralı ve sayrılıklı bölümlerinin kızgın demirle yakılması.

  Dağlı: Damgalı.
  Daha: Bundan sonra.
  Daim: Sürekli, her an, daima.
  Dal: Omuz, omuz başı.
  Dalam: Dalayım
  Dalda: Gölge.
  Daldalanmak: Gölgelenmek.
  Daldalık: Gölgelik.
  Dalgerdan: 1.Güzel göğüs. 2.Vücudun omuzla birlikte göğüsten yukarı bölümü, büst. Dalıptır: Dalmıştır, dalıyor.
  Dallanmak: Salınmak, sallanmak.
  Daluptur: Dalmıştır, dalıyor
  Dam: Tuzak.
  Dane: Tane, tohum, çekirdek.
  Dane-i kısmet: Kısmet tohumu.
  Danışmak: Konuşmak.
  Danıştırmak: Konuşturmak.
  Dankilom: Rum kadın ismi.
  Dar çekmek: İdam edilmek.
  Dar gün: Kara gün; sıkıntılı, zor, bunalımlı an.
  Dar I: Sıkıntı, bunalım .
  Dar II: Darağacı, ölüm hükümlülerini asmak İçin kurulan -kullanılan- sehpa.
  Dar: Ev, yer, dar ağacı.
  Dara çekilmek: Dağarcında idam edilmek, asılarak İdam edilmek.
  Dara çekmek: Darağacında idam etmek.
  Dara düşmek: Sıkıntıya düşmek, zorda kalmak, bunalmak.
  Daranmak: Taranmak.
  Dar-ı Mansur: Hallac-ı Mansur'un idamı.
  Darılıpsan: Darılmışsın.
  Darıyıp: Taramış.
  Dartmak: Tartmak.
  Daş: Taş.
  Daylak: Tüylü devenin erkeği.
  De ki: Sanki, tut ki.
  Değer: Dokunur.
  Değilem: Değilim
  Değilem: Değilim.
  Değişke: Varyant.
  Dehr: Dünya, zaman, devir.
  Dehr-i zulmet: Zulüm devri.
  Dem etmek: Sazla çalıp, söylemek.
  Dem: Soluk, nefes, ses.
  Deman: (Damen) etek.
  Demek: Söylemek.
  Demi devran: Dünya demi. (Devir zamanı)
  Demkeş: Devamlı öten bir güvercin cinsi, şarap içen
  Der: Der, söyler
  Dercetmek: Toplamak.
  Derde çatmak: Derde düşmek.
  Derdimend: (Derdmend) tasalı, kaygılı, dertli.
  Dergah: Tekke.
  Derilmek: Toplamak.
  Deriptir: Toplamıştır.
  Dermek: Toplamak.
  Dertli Emrah: Ercişli Emrah.
  Derun: İç taraf, dahil, kalp.
  Dest: El.
  Deste: Demet; sıra.
  Devran: Dünya, zaman.
  Devr-i cihan: Dönen dünya.
  Devşirmek: Toplamak, toparlamak.
  Deyer: Der ki, söyler ki.
  Deyişmek: Karşılıklı şiir söylemek.
  Dırığ: Esirgemek.
  Di: Söyle.
  Didar: Yüz, çehre.
  Didarın kıyamete kalması: Sevgiliyle kavuşmanın, sevgiliye kavuşmanın kıyamete kalması.
  Dide seli: Gözyaşı.
  Dide: Göz.
  Dilber: Güzel.
  Dilçevüren: Dilçeviren, söz gezdirici, dedikoducu.
  Dildar: Sevgilisinin gönlünü çelmiş.
  Dil-inen: Dil ile [dilinen=diliyle ]
  Dimek: Demek, söylemek
  Din uğrusu: Din hırsızı.
  Dinnemek: Dinlemek.
  Dinnemez: Dinlemez.
  Dir: Derlemek, toplamak, bir araya getirmek.
  Diskinmek: Korkudan sıçramak: uykudan sıçrayarak uyanmak.
  Diş: Düş, rüya.
  Divana: Divane.
  Diyek: Diyelim, söyleyelim.
  Diyeller: Derler, söylerler.
  Diyer: Der, söyler.
  Diyiş: Deyiş, şiir.
  Dodağ [dodah]: Dudak.
  Dodağınnan: Dudağından.
  Doğancı: Erciş'in Altındede (Zilan) bölgesindeki eski bir yerleşim alanı.
  Dolama: Çuha giysi, kat kat giysi.
  Dolu: 1.İçki. 2.Halk inancında Pir'in , Üçler'in, Erenler'in-Hakk katından aşıklık verilenlere sunduğu kutsal içkiyle dolu kadeh, kase.

  Donburcuh-dunburcuh: Tomurcuk.
  Doru: Bir at tonu. [Gövdesi kızıl, yelesi ve (çoğunlukla) ayakları kara olan at.]
  Dost: 1. Tanrı. 2. Sevgili
  Dostlar dostu: Zor durumda kalana yardım edici Hızır.
  Doymiyi: Doymuyor.
  Döndi: Döndü.
  Dönmenik: Dönmeyiz.
  Dört iklim: Dört yön; Doğu, batı, güney, kuzey yönlerindeki ülkeler.
  Dört kitap: Büyük dinlerce kutsal sayılan dört din kitabı. Kur'an, İncil, Tevrat, Zebur .
  Dört köşe: Dört yön. Doğu, batı, kuzey, güney yönleri, bu yönlerdeki ülkeler, yerler.
  Döş: Etek.
  Döşek: Yatak, minder.
  Döşürmek: Devşirmek, toplamak.
  Dözmek: Katlanmak, dayanmak.
  Dudu: (Tuti) Dudu kuşu, papağan.
  Dudu: Papağan türünden, taklit yapan bir kuş.
  Duman: Bulut, sis.
  Duram: Durayım.
  Durasan: Durasın.
  Durasız: Durasınız.
  Durmuşam: Durmuşum.
  Durmuyi: Durmuyor.
  Durna: Turna.
  Durupsan: Durmuşsun, duruyorsun, durmuşsan, duruyorsan.
  Dutar: Tutar.
  Dübeş: Tavla oyununda zarların iki beşi göstermesi.
  Dübür: İki yaşındaki erkek keçi.
  Dügü: Pirinç.
  Dühan: Tütün, duman. Kur'an-ı Kerim'in 44. suresinin adı.
  Dülbent: Yazma.
  Dür eyle: Uzak dur.
  Dür: İnci.
  Dür: Uzak, doğmak, bölüm. İlahi rahmetten kısmen veya tamamen yoksun olma
  Düş: Rüya.
  Düşdi: Başladı, koyuldu.
  Düşeliden: Düştüğünden beri, düştüğü an.
  Düşem: Düşeyim.
  Düşersiz: Düşersiniz.
  Düşgüni: Düşkünü.
  Düşim: Düşeyim.
  Düşmek: İnmek.
  Düşüpsen: Düşmüşsün, düştün.
  Düşüptür : Düşüyor, düşmededir.
  Düz: Kır, ova, çöl.
  Düzmek: Dizmek, sıralamak, süslemek.
  Düzülür: Dizilir, sıralanır.

+ Konu Cevapla
1 / 5 Sayfa 1 2 3 ... SonuncuSonuncu

Benzer Konular

 1. Osmanlıca-Türkçe Sözlük (A)
  By Boramir!! in forum Türk Dünyası Ve Kültürü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-01-2008, 03:34
 2. Osmanlıca-Türkçe Sözlük (B)
  By Boramir!! in forum Türk Dünyası Ve Kültürü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-01-2008, 03:33
 3. Osmanlıca-Türkçe Sözlük(C)
  By Boramir!! in forum Türk Dünyası Ve Kültürü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-01-2008, 03:32
 4. Osmanlıca-Türkçe Sözlük (R)
  By Boramir!! in forum Türk Dünyası Ve Kültürü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-01-2008, 02:58
 5. Osmanlıca-Türkçe Sözlük (S)
  By Boramir!! in forum Türk Dünyası Ve Kültürü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-01-2008, 02:57

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375