Rüyada Zelzele Görmek

Rüyada zelzele olduğunu ve her tarafın yıkıldığını görmek devlet büyüğünden gelecek bir felakete delâlet eder. Zelzele görmek bazı yorumculara göre yolculukla da yorumlanır. Bir dağın zelzele ile yer değiştirdiğini germek bulunduğu yere bazı ilâ*hi felâketlerin geleceğine işarettir. Zelzele ile evinin yıkıldığını ve içinde ev halkından sadece kendisinin kurtulduğunu görmek eceli*nin yaklaştığına delâlet eder. Rüyada bir yerde bir zelzele olduğunu ve bu yüzden insanların sağa sola kaçıştıklarını ve bazı kimselerin yere gömüldüklerini görmek o yer halkına zahmet ve zorluk vere*cek büyük bir felaketin geleceğine delâlet eder. Rüyada yerin sar*sıldığını ve evlerin yıkıldığını görmek devlet tarafından bazı malla*ra zam yapılacağına ve bundan halkın büyük sıkıntıya uğrayacakla*rına yorumlanır.