Rüyada İbadet;
Rüyada ibadet şekillerinden herhangi birini veya kendisinin de gördüğü şekilde ibadet ettiğini görmek dünya ve ah*ret işinde arzularının yerine geleceğine şer'an caiz olmayan bir şe*kilde ibadet ettiğini görmek iki dünyada hayırdan mahrum kalaca*ğına ibadetini caiz olmayan bir yerde yaptığını görmek fesada bir yere kapanıp gizlice ibadet ittiğini görmek gamdan ve kederden kurtulacağına işarettir.