Rüyada İplik Yapmak;

Yapağı deve yünü keçi kılı ve benzerlerini iplik yaptığını gören yolculuğa gider ve bu yüzden hayır görür. Ke*ten ye pamuk ve benzeri şeylerle iplik yaptığını gören hakaret gö*rür. İplik yaptığını gören kadın ise gurbette bulunan bir kimsesi ge*ri döner kendisi yola gitmek niyetinde ise gider. Yahut akrabaların*dan biri yolculuğa çıkar veya yaptığı bir işten fayda görür. İpliği sök*tüğünü gören yemininden döner. Eğer kadın ise kız doğurur yahut beklemediği bir haber alır. iplik yaparken koptuğunu görenin gur*bette adamı varsa gelmez kendi yola gitmek istiyorsa gidemez.