Rüyada İpekçi Görmek;
Rüyada ipekçi görmek veya ipekçi olmak keder ve zahmetle ancak rızkını temin eylediğine delâlet eder.