Rüyada Bir Yer Yıkmak

Rüyada bir minareyi yıktığını görmek iyi değildir. Rüyasında Kâbe’yi yıktığını gören, İslâm'a aykırı bir iş işler. Bir cami veya bir mescidi yıktığını gören, İslâm'da fesat ve kötülük çıkarmaya çalışır. Bir köşk veya sarayı yıktığını gören, devlete zarar verir. Bir kilise, manastır veya benzeri bir binayı yıktığını gören, İslâm dinine yardımcı ve kâfirlere zarar verici olur. Bir eski ev veya oda veya dükkânı yıktığını gören, keder ve hüzne uğrar. Evini tamamen veya bir kısmını yıktığını görmek, o evde bir insanın öleceğine veya ev sahibinin büyük bir musibete uğrayacağına delâlet eder. Kale ve burçları yıkmayı görmek, geçimde darlığa, köprüler ve kemerler yıkmak, toplumun düşüncesine zarar verecek bir kötülüğün olmasına, bir rivayete göre dinde fesada işarettir.