Rüyada Usta Görmek

Rüyada usta görmek, iki şekilde tabir olunur: Fakirlik ve zenginlik. Bazen da herhangi bir musibet karşısında sabretmeye ve dayanıklılık göstermeğe de işarettir. Bir ustayı çalışırken görmek, hayatta yaptığı işten faydalanmaya; boş durduğunu görmek ise, bu tabirin zıddı ile yorumlanır.

Rüyada bir ustanın bir evi yıktığını görmek, o evin bulunduğu mahalde bir kargaşalık çıkacağına; bir evi yaptığını, bir duvarı ördüğünü görmek ise, o yer halkının bolluk ve mutluluk içinde bulun-duklanna delâlet eder. Bir marangoz ustasının bir ağacı yontarken görmek, insanlan yola getirmek için çaba gösteren bir din adamının varlığı ile yorumlanır.