Rüyada Tüccar Görmek

Halk arasında hatırı sayılır, büyük bir adama delâlet eder. Bir rivayete göre, tüccar zeki ve çalışkan bir adamdır. Tüccarın mal sattığını görmek helal mala yorumlanır. Rüyada kendisinin tüccar olduğunu gören hayır ve menfaate nail olur, yüksek bir mevkie geçer. Halka elbiseye dair şeyler satıldığını gören, halka sevap kazanmalannın yollarını gösterir. Sattığı mala karşı altın aldığını gören kedere ve sıkıntıya düşer, gümüş para aldığını görmekte zarar yoktur.