Rüyada Toprak Görmek

Rüyada toprak görmek, mal ile tabir olunur. Evin*de bir küme toprak olduğunu gören, zahmetsiz para kazanır. Tabirciler; sarı toprak altın, beyaz toprak gümüş, kırmızı toprak bakır paraya, siyah toprak kara paraya delâlet eder, diyorlar.

Üzerine bulaşan toprağı silkelediğini gören, parasını boşa har*car. Toprak yediğini veya toprağı toplayıp bir tarafa küme ederek sakladığını görmek çok kazanca delildir. Bir kabın içine koymuş olduğu toprağı azalmış görmek, ev halkının kendisine hıyanet ettik*lerine; bir küpe veya saksıya toprak koyup sakladığını görmek, ço*luk çocuğu için mal ve para biriktirdiğine; rüzgarın bir yerden top*rağı kaldırıp, başka bir yere savurduğunu görmek, o yerde zulüm*le halkın mal ve mülkünün zayi olacağına; Peygamberimiz (SAV) Efendimizin türbe-i şeriflerinde bulunan topraktan yediğini görmek hacca gideceğine delâlettir.