Rüyada Abla Görmek

Rüyasında ablasını görmek, bekar ise yakında iyi bir evlenme yapacağına; evli ise, bir kız çocuğu doğuracağına; bu kız çocuğu doğuracağına; bu rüyayı bir erkek görmüş ise, beklemedi*ği bir yerden eline biraz para veya mal geçeceğine veyahut çok ha*yırlı bir haber alacağına işarettir. Bir rivayete göre; ablasından bü*yük bir menfaat göreceğine, ablası yoksa onun yerine koyduğu bir kimseden aynı şekilde bir menfaat bulacağına delâlet eder. Bazı ta-bircilere göre ise rüyada abla görmek, şefkatle ve saygıyle yorum*lanır. Rüyada bir ablası olduğunu görmek, aile içinde çok sevildiği*ne işarettir. Ablasını yanaklarından öptüğünü gören, mutlu bir ge*leceğe sahip olur. Ablası tarafından öpüldüğünü görmek ise, ken*disinin ev halkına bağlılığını gösterir.