Rüyada Tabakhane Görmek

Tabakhane görmek, terbiye ile yorumlanır. Rüyanızda kendinizi bir tabakhanede derileri incelerken görmeniz, bir işe alınacak olan, memur veya işçileri veya bir okula girecek öğ*rencileri sınava çekmekle yorumlanır. Tabakhanede derilerin tabağ edildiklerini görmek, çocuklarınızı yetiştirmek için onlara özel öğ*retmenler tutacağınıza veya onları bir okula, bir kursa yazdıracağı*nıza delâlet eder.

Rüyada bir tabakhanede bulunduğunuzu görmek, aynen mezbahada olduğu gibi tabir olunur. Çünkü deri terbiye edilen bu yerde sular pis kokular yayarak etrafı kirletir. Bu rüya iyi ahlaklı, terbiyeli, yokluğa ve güçlüğe katlanabilen ev kadınına yorumlanır. Bir rivayete göre de çirkin ve kötü söz söyleyen ahlaksız, adi bir ka*dın ile de tabir edilir.