Şüpheli Rüya Görmek

Bir rüya görüp de tabirinde tereddüt hâsıl olduğunu görmek, o rüyanın tabirini o günkü olaylar çerçeve*sinde yorumlamalıdır. Bu rüyalar zamanına ve şekline göre rüya sa*hibinin dilediği şekille tabir olunur. Çünkü rüyaların sağlıklı yorum*lanması ancak onların açık ve seçik görülmesi ile mümkündür. Ka*rışık ve belirsiz şekilde görülen rüyalar ya yorumlanmamalı veya yukarıda da söylediğimiz gibi, zamanın ve şartların ve kişisel duru*mun icabına göre yorumlanmalıdır.