Rüyada Şişe Görmek

Rüyada şişe görmek, evinin umuru kendisine verilmiş olan adama işarettir. Şişede su veya gülsuyu gibi bir şey varsa, hiz*metinin iyi olduğuna; şarap ve benzeri gibi bir şey varsa itimatsız*lığa şişedeki sudan içmek o hizmetçiden hayır ve menfaat görüle*ceğine delâlet eder.