Rüyada Süt Görmek

Danyal aleyhisselama göre; süt, taze ve tatlı olursa ma*lın çokluğuna ve dindarlığa, ekşi ve bozuk olursa, noksanına delâ*let eder. Sütün taze peynir olduğunu ve onu yediğini gören, helâl mala ve rızka nail olur. Bir kadının bir erkek üzerine süt dökmesi o adamın tutuklanacağına delâlet eder.