Rüyada Ayağı Kaymak/Ayağı Sürçmek

Rüyasında ayağının kaydığını ve burkulduğunu görmek, üzerine birçok borcun yığıldığına, eğer sürçen burkulan ayağından kan çıkarsa, bir belaya uğramaya, bir rivayete göre eline haram mal geçeceğine delâlet eder.
Kirmani'ye göre; bir davada olan ve rüyasında ayağının sürçtüğünü gören, isteğine kavuşamaz. Doğru yolda, hiçbir sebep olmadan ayağının sürçtüğünü görmek Allah yolundan saptığına işarettir.