Rüyada Sürahi Görmek

R
üyada sürahi görmek, gürültüsüz bir hayat için öz*lem duyduğunuz, bu yüzden uzak bir yere çekilerek sakin bir hayat yaşamayı arzuladığınıza delâlet eder.