Rüyada Sülük Görmek

Rüyada sülük görmek, etrafınızda bir takım kimsele*rin sizin adınızdan faydalanarak kendilerine haksız menfaatler sağ*ladıklarını ve adınızı kirlettiklerini, gözünüzü açmazsanız çok kötü bir duruma düşeceğinizi gösterir.