Rüyada Sulh Olmak/Uzlaşmak

Rüyada sulh hayra delâlet eder. Ebu Sait El-Vâiz'e göre alacaklısını, borcunu ödemeyerek onunla sulh olmaya davet ettiğini gören, yolundan sapmış birini doğru yola davet eder. Mal vermek şartıyla alacaklı ile sulh olmayı istemek hayra delildir. İki davacının aralarında sulh yaptıklarını görmek, onlardan her birinin ötekisini doğru yola getireceğine işarettir.