Rüyada Kilise ve Mabet Görmek
Rüyada manastır, havra ve benzeri mabetler görmek yaptıkları ile insanları aldatan ve sonu olmayan yalancı bir insanla yorumlanır.

Kilisede Hıristiyan adetlerinin aksine bir iş yaptığını görmek, hayırlıdır. Bu mabetlerden birinde oturduğunu görmek, rüya sahibi iyi ve dindar bir kimse ise, hayırlıdır; değilse, serdir.