Rüyada Kızmak
Rüyada kızmak hayırlı değildir. Rüyada bir şeye kızıp, hiddetle yürüdüğünü gören, olay çıkarır. Haksız olarak şeye hiddetlenmek, dininin kuvvetsizliğine; haklı olarak kızmak ise aksine yorumlanır.