Rüyada Azık Görmek

Azık görmek kısmete yorumlanır. Rüyada azık torbasın*dan birşeyler çıkarmak veya torbaya bazı yiyecekler koymak, bir yerden bir kısmet alacağına işarettir. Azığının azaldığını veya bitti*ğini görmek, kısmetinin darlığına delâlet eder. Azığının bol olduğu*nu görmek bu rüyanın aksi ile yorumlanır.
Bazılarına göre; rüyasında bir kimsenin yolculuğa çıkma hazır*lıkları yaptığını ve bu arada kendisine yol azığı hazırladığını görme*si, büyük bir tehlike içinde olduğuna ve çok dikkatli davranması ge*rektiğine işarettir.