Rüyada Zilkade Ayı

Bu ayda görülen rüya, yolculukla yorumlanır*sa yolculuk hayırlıdır. Bütün işlerini yoluna koyup sefere çıkabilir. Çünkü bu ay çok mübarek bir aydır. Bu ayın içinde kurban bayra*mı vardır.
Rüyada bu ay içinde bulunduğunu ve kurban kestiğini veya kur*ban bayramı namazını kıldığını görmek, borçları varsa ödeyeceği*ne, adakları varsa yerine getirmesi için uyarıya ve tövbe etmesi ge*rektiğine delâlet eder. Bu ay devlet büyüklerinin görevlerinden ay*rılmasına da yorumlanır. Çünkü Hz. Ömer'le Hz. Osman (r.a) ve Affan (r.a) hazretlerinin ölümleri, savaşları hep bu ayda meydana gelmiştir.