Rüyada Seçmen Görmek

Rüyada bir seçim günü toplu halde seçmenleri gör*me, bir parti merkezini ziyaret edeceğinize, belki sizin de siyasete girmeniz için size ricada bulunanların arzusuna uyarak partiye ya*zılacağınıza delâlet eder