Rüyada Saka Görmek

Rüyada sakalık, dinle yorumlanır. Rüyada halka su içirdiğini gören halka iyilik ve ihsanda bulunur. Saka olup kendi evine su taşıdığını gören, kendisi için mal ve para biriktirir. Başkasının evine su taşıdığını gören, başkası için para ve mal toplar. O maldan ancak yediği kendisine kâr kalır. Saka olup halka "su ister misiniz?" diye sorduğunu gören kimse halka vaaz ve nasihatta bulunur.