Rüyada Sahra Görmek

İbn-i Sirin'e göre; rüyada sahra görmek, o sahranın genişliği, güzelliği ve düzlüğü derecesinde, ferah ve sevince ve ada*lete delâlet eder. Geniş bir sahranın vaktinde çayır ve çimenlerle süslü olduğunu ve kendisinin orada gezip tozduğunu gören, hayır ve menfaat görür. Göz alabildiğine uzanan dikenler ve ağaçlarla dolu bir sahra görenin, hareketlerinde doğruluk olur.

Geniş çiçekler, güller ile süslü bir sahrada olduğunu gören, kıy*metli bir kişiye yakın olur, onun aklından ve ilminden faydalanır.