Rüyada Resmigeçit Görmek

Rüyada resmigeçit görmek, geçenler eğer askerse, hayatının sükûn ve rahat içinde geçeceğine; eğer öğrenci ise, ev halkının kendisine itaatli ve sevecen kimseler olduklarına; it*faiye, esnaf gibi kimselerin geçit resmini görmek ise, çalışma haya*tında dirlik ve düzenlik bulunduğuna ve âmirlerinin sevgisini kazan*dığına delâlet eder.